Γραφολόγος επιβεβαιώνει την ύπαρξη νοθείας στις περιφερειακές εκλογές!!


Μείζονες διαστάσεις προσέλαβε χθες η έρευνα που διενεργεί η τακτική ανακρίτρια Ρόδου κ. Μ. Κωτούλα μετά την άσκηση ποινικών διώξεων για νόθευση εκλογής από υπαίτιους που εκτελούσαν υπηρεσία και συγκεκριμένα για παράβαση του άρθρου 113 του Προεδρικού Διατάγματος 351/2003 κατά παντός υπευθύνου εμπλεκόμενου στη διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων και της διαλογής των ψηφοδελτίων σε εκλογικό τμήμα της πόλεως Ρόδου, την 7η Νοεμβρίου 2010.

Στα πλαίσια της ποινικής έρευνας, που προκάλεσε καταγγελία – αναφορά της υποψήφιας περιφερειακής συμβούλου με την παράταξη του κ. Γιάννη Μαχαιρίδη «Αρχιπέλαγος Δημιουργίας» κ. Κ. Βολονάκη, ανατέθηκε με διάταξη της κ. Ανακρίτριας, η διενέργεια σχετικής γραφολογικής εξέτασης σε δικαστικό πραγματογνώμονα – γραφολόγο για τον έλεγχο 181 ψηφοδελτίων του συγκεκριμένου εκλογικού τμήματος που είχε λάβει συνολικά ο συγκεκριμένος συνδυασμός.

Όπως αποκαλύπτει σήμερα η «δ» από την γραφολογική εξέταση προέκυψε εκτεταμένη νοθεία των ψηφοδελτίων του συγκεκριμένου συνδυασμού στο συγκεκριμένο τμήμα αλλά και παραβάσεις της εκλογικής νομοθεσίας που αφορούν στην καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης.

Σύμφωνα συγκεκριμένα με την πραγματογνώμονα επί 181 ψηφοδελτίων που ελέγχθησαν διαπιστώθηκαν τα εξής:
– Διαφορές στις αποχρώσεις της μελάνης των σταυρών στο ίδιο ψηφοδέλτιο σε 65 ψηφοδέλτια. Η αξιολόγηση έγινε με διαφορετικές πηγές φωτισμού και γυμνό οφθαλμό.

-Υπήρξαν δύο τύποι υπογραφής και δύο διαφορετικοί γραφικοί χαρακτήρες επί των ψηφοδελτίων. Η γραφή και υπογραφή του ενός εμφανίζεται σε 129 ψηφοδέλτια και του άλλου σε 56.
-Ουδεμία μονογραφή υπάρχει δίπλα από τους υπάρχοντες σταυρούς στα 181 ψηφοδέλτια. Όλα δε φέρουν 4 σταυρούς πλην δύο.

Η πραγματογνώμων προχώρησε παραπέρα και σε έλεγχο των ψηφοδελτίων με ηλεκτροστατική συσκευή ανίχνευσης. Η συγκεκριμένη συσκευή ελέγχει, μεταξύ άλλων, αν σε ένα χαρτί υπάρχουν ίχνη πίεσης από τη γραφή που έγινε σε άλλο χαρτί που βρισκόταν από πάνω του.

Διαπιστώθηκε στα πλαίσια του συγκεκριμένου ελέγχου ότι υπήρχαν επί 86 ψηφοδελτίων αποτυπώματα σταυρών με τη χρήση ηλεκτροστατικής συσκευής ανίχνευσης (σε 54 έγινε και με τη χρήση πλαγιομετωπικού φωτισμού). Άγνωστο πρόσωπο δηλαδή σε άγνωστο χρόνο, μετά το πέρας της ψηφοφορίας της 7ης Νοεμβρίου 2010, αφού είχε στη διάθεσή του τα ψηφοδέλτια της παράταξης «Αρχιπέλαγος Δημιουργίας» του συγκεκριμένου τμήματος σε «στοίβα» έθεσε επ’ αυτών σταυρούς, όπου δεν είχε εξαντληθεί το όριο των τεσσάρων από τους ψηφοφόρους. Η ενέργειά του αυτή αποτυπώθηκε επί των σωμάτων των ψηφοδελτίων που ακολουθούσαν στην στοίβα εκείνα που πλαστογράφησε υπό τη μορφή «ξεπατικούρας»!

Η πραγματογνώμων ήλεγξε μάλιστα τρία ψηφοδέλτια δειγματοληπτικά και φέρεται να κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενώ σε δύο είχε τεθεί από τους ψηφοφόρους ένας σταυρός, προστέθηκαν από τρίτο ακόμη τρεις! Το όλο ζήτημα αναμένεται να έχει αντίκτυπο στην παράταξη του Περιφερειάρχη κ. Γιάννη Μαχαιρίδη καθώς η καταγγέλλουσα υποψήφια σύμβουλος της παρατάξεως του κ Αικ. Βολονάκη υποστηρίζει ότι η νοθεία έγινε προκειμένου να ευνοηθεί συνυποψήφια της περιφερειακή σύμβουλος που εξασφάλισε συνολικά 128 σταυρούς προτίμησης στο συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα. Η κ. Βολονάκη βρίσκεται μάλιστα σήμερα εκτός περιφερειακού συμβουλίου.

Θυμίζουμε ότι αποχρώσες ενδείξεις για την άσκηση της ποινικής δίωξης στους εμπλεκόμενους με την εκλογική διαδικασία στο συγκεκριμένο τμήμα της Ρόδου προέκυψαν και από την κατάθεση της δικαστικής αντιπροσώπου σύμφωνα με την οποία κατά τη διάρκεια της διαλογής και καταμέτρησης των ψηφοδελτίων αισθάνθηκε αδιαθεσία με αποτέλεσμα να αναθέσει τις εργασίες υπογραφής των ψηφοδελτίων και της καταμέτρησης των σταυρών στη γραμματέα και σε μέλος της εφορευτικής επιτροπής.

Επιπλέον από τον πρώτο έλεγχο των ψηφοδελτίων είχε προκύψει ότι έχουν τεθεί μονογραφές δίπλα από τους σταυρούς των υποψηφίων στα επίδικα ψηφοδέλτια από περισσότερα του ενός πρόσωπα, πράγμα που επιβεβαίωσε και η πραγματογνώμων.

Η κ. Βολονάκη ισχυρίστηκε ότι στο επίμαχο εκλογικό τμήμα, όπου ψήφισαν 181 την παράταξη «Μαχαιρίδη», συνυποψήφιά της έλαβε 128 σταυρούς ενώ κατά τη διάρκεια της επανακαταμέτρησης των ψηφοδελτίων, διαπιστώθηκε ότι όλα τα ψηφοδέλτια έφεραν τέσσερις σταυρούς.

Υποστήριξε συμπληρωματικά ότι υπήρχε σε κάθε ψηφοδέλτιο μόνο ο αριθμός των σταυρών ολογράφως με την υπογραφή του δικαστικού αντιπροσώπου, χωρίς μονογραφή σε κάθε σταυρό.
Η αναφέρουσα επεσήμανε επιπλέον ότι στο συγκεκριμένο τμήμα έλαβε 11 σταυρούς οι οποίοι στην επανακαταμέτρηση έγιναν 10 αφού σε ένα ψηφοδέλτιο που έφερε σταυρό προτίμησης στην ίδια αντί για τέσσερις υπήρχαν πέντε σταυροί.

Επεσήμανε επιπλέον ότι ο μέσος όρος σταυροδοσίας υπέρ συνυποψηφίας της στα υπόλοιπα εκλογικά τμήματα της πόλεως Ρόδου ήταν δεκαπέντε σταυροί τονίζοντας ότι και υπέρ των άλλων υποψηφίων δεν υπερέβαινε τους τριάντα σταυρούς, λόγω της αποχής των ψηφοφόρων και λόγω του μικρού αριθμού των ψηφοδελτίων υπέρ της παράταξης.
Τόνισε επιπλέον ότι πουθενά αλλού, σε όλα τα εκλογικά τμήματα του Επαρχείου Ρόδου και των λοιπών Επαρχείων της Δωδεκανήσου, κανείς υποψήφιος είτε του Δήμου είτε της Περιφέρειας δεν πήρε τον εξωπραγματικό αριθμό των 128 σταυρών σε ένα τμήμα.

Ισχυρίστηκε δε ότι το άθροισμα των σταυρών, όπως φαινόταν από τα πρακτικά της Νομαρχίας, υπερέβαινε το άθροισμα των τεσσάρων σταυρών των ψηφοδελτίων της παράταξης. Σημειώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 48/2011 απόφαση που εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά την 20η Ιανουαρίου 2011 απορρίφθηκε η ένσταση της κ. Κ. Βολονάκη κατά της ως άνω συνυποψηφίας της. Απορρίφθηκε επίσης και η αντένσταση που υπέβαλε αρμοδίως την 24η Δεκεμβρίου 2010 η τελευταία. Το δικαστήριο είχε κρίνει τους ισχυρισμούς της κ. Βολανάκη αόριστους και ανεπίδεκτους δικαστικής εκτιμήσεως και για το λόγο αυτό απορριπτέους ως απαράδεκτους.

Σε κάθε περίπτωση η εξέλιξη που καταγράφεται είναι εξαιρετικά σοβαρή ενώ σημειώνεται ότι είναι εξαιρετικά πρόωρη, στο στάδιο που βρίσκεται σήμερα η έρευνα, η εξαγωγή των όποιων συμπερασμάτων για την ενοχή ή μη συγκεκριμένων προσώπων που βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριά κατηγορία.

http://tro-ma-ktiko.blogspot.com/2011/05/blog-post_5098.html

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s