Πόσο θα μειωθεί από Ιούλιο ο μισθός με την παρακράτηση


Πηγη: www.enet.gr

Φοροεπιβάρυνση 400 € για τους πολλούς, ακόμη και για εισόδημα 12.000
ΤΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΚΟΒΕΙ ΑΠΟ ΙΟΥΛΙΟ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ • ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΗ Η ΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ Α’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ

Της ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ

Η μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 8.000 ευρώ από 12.000 ευρώ και μάλιστα αναδρομικά από 1ης Ιανουαρίου 2011 «τρώει» ουσιαστικά τους μηνιαίους μισθούς από τον Ιούλιο.

Το υπόλοιπο 50% του αυξημένου φόρου που αναλογεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους θα παρακρατηθεί στο σύνολό του με την εκκαθάριση της ετήσιας δήλωσης εισοδήματος την άνοιξη του 2012.

Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδήματα μέχρι 12.000 ευρώ βρίσκονται ξαφνικά να επιβαρύνονται με ένα πρόσθετο ετήσιο φόρο 100 – 400 ευρώ, ενώ μέχρι πέρυσι δεν πλήρωναν ούτε έναν ευρώ φόρο.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του υπουργείου Οικονομικών, Γιάννη Καπελέρη, η παρακράτηση του φόρου εισοδήματος σε μισθωτούς και συνταξιούχους θα γίνεται με τη νέα φορολογική κλίμακα από τον Ιούλιο.

Κι επειδή έχει αναδρομική ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 2011, η διαφορά του φόρου που αναλογεί στο πρώτο εξάμηνο του έτους θα καταβληθεί από τους φορολογουμένους με την εκκαθάριση των δηλώσεων εισοδήματος που θα υποβληθούν την άνοιξη του 2012.

Με τη δήλωση το 2012

Σύμφωνα με τους επιτελείς του υπουργείου Οικονομικών, φέτος δεν θα παρακρατηθεί αναδρομικά φόρος εισοδήματος για το πρώτο εξάμηνο του έτους, αλλά αυτός θα πληρωθεί με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης την άνοιξη του 2012.

Από τον Ιούλιο ισχύει κανονικά η αυξημένη παρακράτηση του φόρου εισοδήματος. Τα λογιστήρια που δεν θα προλάβουν να κάνουν την παρακράτηση του Ιουλίου με τη νέα κλίμακα, το φόρο που αναλογεί στον Ιούλιο θα τον παρακρατήσουν τον Αύγουστο, μήνα κατά τον οποίο θα έχουν διπλή παρακράτηση.

Τα 833 ― γίνονται 819

Η νέα κλίμακα αυξάνει την επιβάρυνση του φόρου εισοδήματος κατά 400 ευρώ για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα από 12.000 ευρώ και πάνω, λόγω της μείωσης του αφορολογήτου στα 8.000 ευρώ και συνεπώς το εισόδημα των 4.000 ευρώ μέχρι το προηγούμενο αφορολόγητο των 12.000 ευρώ επιβαρύνεται με συντελεστή φόρου 10%. Ο έχων εισόδημα 9.000 ευρώ επιβαρύνεται με 100 ευρώ φόρου ετησίως, ο έχων 10.000 ευρώ με 200 ευρώ και όποιος έχει ετήσιο εισόδημα 11.000 ευρώ θα πληρώσει επιπλέον φόρο εισοδήματος 300 ευρώ.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι κάθε μήνα από δω και πέρα θα τους παρακρατείται επιπλέον φόρος εισοδήματος ίσος με το 1/14 (ιδιωτικός τομέας) ή 1/12 (δημόσιος τομέας), που αναλογεί στα 100 ή 200 ή 300 ή 400 ευρώ. Επί παραδείγματι, φορολογούμενος με μηνιαίο μισθό 833 ευρώ θα εισπράττει κάθε μήνα 14,07 ευρώ λιγότερα, ήτοι 818,93 ευρώ.

Η περίπτωση των χαμηλόμισθων είναι η μεγαλύτερη αδικία του νέου συστήματος. Φορολογούμενος με μηνιαίο μισθό 715 ευρώ, ήτοι ετήσιο εισόδημα 10.010 ευρώ, πριν δεν πλήρωνε ούτε ένα ευρώ φόρο, τώρα θα πληρώνει 101 ευρώ, δηλαδή 200 φορές πάνω.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου, μισθωτοί και συνταξιούχοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα εξής «11» σημεία:

+ 2000 για κάθε παιδί

1.Το αφορολόγητο αυξάνει κατά 2.000 ευρώ αν ο φορολογούμενος έχει ένα παιδί, 4.000 ευρώ με δύο παιδιά, 12.500 ευρώ με τρία παιδιά και επιπλέον 2.500 ευρώ για καθένα επιπλέον παιδί. Προαπαιτείται η υποβολή δήλωσης οικογενειακής κατάστασης στα λογιστήρια των επιχειρήσεων κατά τον Ιανουάριο, προκειμένου η παρακράτηση να γίνει βάσει του αριθμού των παιδιών.

Πιάνει μέσες ηλικίες

2.Το αφορολόγητο διατηρείται στα 12.000 ευρώ για νέους μέχρι 30 ετών, καθώς και συνταξιούχους άνω των 65 ετών, για άτομα με ειδικές ανάγκες και συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με ανάπηρα παιδιά, όταν έχουν εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ.

3.Στο μηνιαίο καθαρό εισόδημα περιλαμβάνονται η σύνταξη, ο μισθός και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές, όπως υπερωρίες, επίδομα παραγωγής, πριμ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόληση νυχτερινή – Κυριακών – αργιών κ.λπ., που εκκαθαρίζονται μαζί σε μία μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό.

4.Στην περίπτωση των μισθωτών του Δημοσίου ανά μήνα παρακρατείται το 1/12, καθώς πλέον λαμβάνουν 12 μισθούς, και στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα το 1/14.

5.Το ποσό του φόρου που αναλογεί βάσει της φορολογικής κλίμακας και ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση θα μειωθεί κατά 1,5% και το υπόλοιπο αποτελεί το φόρο που πρέπει να παρακρατηθεί σε ετήσια βάση.

3% επί του ημερομισθίου

6.Στους αμειβομένους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, το ποσόν της παρακράτησης υπολογίζεται με συντελεστή 3% στο ακαθάριστο ποσόν του ημερομισθίου.

7.Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, καθώς και στις κάθε άλλου είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συναθροίζονται με τις τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο συνολικό καθαρό ποσό.

Επί παραδείγματι οι ωρομίσθιοι καθηγητές που απασχολούνται ταυτόχρονα σε πολλούς εργοδότες, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως συμβαίνει σε καθηγητές που απασχολούνται ταυτόχρονα σε διάφορα φροντιστήρια, οι εργοδότες, εκτός από εκείνον που καταβάλλει τις μεγαλύτερες αποδοχές, θα παρακρατούν φόρο με συντελεστή 10%.

8.Με συντελεστή 20% παρακρατείται ο φόρος σε εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά.

9.Ο φόρος που παρακρατείται σε συντάξεις ή άλλες παροχές από επικουρικά ταμεία, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας φτάνει στο 5%, αν το καθαρό ποσόν της παροχής δεν υπερβαίνει τα 2.500 ευρώ ετησίως, 10% αν είναι άνω των 2.500 ευρώ και μέχρι 4.000 ευρώ και 15% για ποσά άνω των 4.500 ευρώ ετησίως.

10.Κατά την παρακράτηση του φόρου μισθωτών υπηρεσιών δεν λαμβάνεται υπόψη η έκπτωση 2.400 ευρώ χωρίς δικαιολογητικά για το φορολογούμενο και όσους τον βαραίνουν με αναπηρία 67% και πάνω.

11.Σε πολλαπλή απασχόληση ο εργαζόμενος, με δήλωσή του στους εργοδότες στους οποίους απασχολείται, πρέπει να επιλέγει την κύρια απασχόλησή του με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσόν αποδοχών που του καταβάλλεται και η παρακράτηση φόρου που θα διενεργεί ο εργοδότης, θα γίνεται με βάση τη φορολογική κλίμακα. Οι εργοδότες με τις μικρότερες αποδοχές θα διενεργούν παρακράτηση φόρου με συντελεστή 20%, καθώς αυτές θα θεωρούνται πρόσθετες αμοιβές. *

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s