Τέλη και εισφορές του ν. 3986/2011: Διευκρινίσεις για τις «δηλώσεις επιφύλαξης»


Κατά το τελευταίο διάστημα έχει υπάρξει μία μεγάλη φιλολογία, τόσο στον Τύπο, όσο και στα διάφορα blogs του ίντερνετ, σχετικά με τη διάθεση ορισμένων πολιτών να προσπαθήσουν να μην πληρώσουν (είτε γιατί τα θεωρούν αντισυνταγματικά, είτε γιατί δε θέλουν, είτε γιατί δε μπορούν) τα διάφορα τέλη, εισφορές και φόρους, που καλούνται από την εφορία να πληρώσουν, με βάση το νόμο 3986/2011, είτε ακόμη και αυτών που θα ψηφιστούν στο προσεχές μέλλον.

Προς το παρόν, το ζήτημα επικεντρώνεται στα άρθρα 29,30 και 31 του παραπάνω νόμου. Αποτέλεσμα αυτής της φιλολογίας είναι να κυκλοφορούν σήμερα δεκάδες απόψεις για το πώς θα πρέπει να δράσει ένας πολίτης ο οποίος επιθυμεί να προσφύγει κατά των εκκαθαριστικών σημειωμάτων, ή απλώς επιθυμεί να μην το πληρώσει.

Παράλληλα με τις πολλές απόψεις, έχει κυκλοφορήσει και μία σειρά “δηλώσεων επιφύλαξης” τις οποίες καλούνται οι πολίτες να καταθέτουν παράλληλα με την πληρωμή τους, με την ελπίδα να τους επιστραφεί κάποια στιγμή στο μέλλον, το ποσό που κατέβαλαν.

Εάν θέλετε, δείτε ένα σύντομο άρθρο, το οποίο εξηγεί τη νομική διάσταση των δηλώσεων επιφύλαξης (από σχόλια του νομικού μας Συμβούλου κ. Χρήστου Κλειώση).

Ας προσπαθήσουμε να ξεκαθαρίσουμε, με όσο πιο απλό τρόπο μπορούμε:

α) Κίνηση του Συλλόγου ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ για την οργάνωση μαζικής προσφυγής κατά του τέλους επιτηδεύματος (άρθρο 31 του ν. 3986):

Όπως είναι γνωστό, ο Σύλλογός μας, στις 29/8/2011 είχε υποβάλει (πρώτος) προσφυγή κατά του τέλους επιτηδεύματος, στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Στη συνέχεια, οργάνωσε μαζική προσφυγή των πολιτών, κατά των ατομικών σημειωμάτων, η οποία όμως προσφυγή, περιορίζεται στο τέλος επιτηδεύματος.
Όσοι επιλέξουν να συμμετάσχουν στη μαζική προσφυγή του Συλλόγου μας, θα πρέπει, όταν πληρώνουν, να γράψουν τη δήλωση επιφύλαξής τους (Αυτό ισχύει και για όσους πληρώσουν το τέλος με δόσεις). Αυτή είναι δύο γραμμές:

“Καταβάλλω το ποσό των 300 Ευρώ για το τέλος επιτηδεύματος με ρητή επιφύλαξη, διότι προτίθεμαι να προσφύγω στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά του ατομικού σημειώματος”.

Η δήλωση αυτή, γράφεται με το χέρι μας, στο γραμμάτιο είσπραξης στην Εφορία και από κάτω υπογράφουμε.
Εάν ο υπάλληλος δεν το επιτρέψει αυτό (επειδή το γραμμάτιο είσπραξης δεν προβλέπει χώρο υπογραφής), τότε γράφουμε το παραπάνω κείμενο σε μία κόλα χαρτί και το καταθέτουμε στην Εφορία, όπου ζητάμε αριθμό πρωτοκόλλου.
Εάν αρνηθούν να μας δώσουν, τότε ζητάμε να υπογράψουν σε ένα αντίγραφο της κόλας αυτής (συνεπώς, είναι καλό να έχουμε γράψει το κείμενο σε μία κόλα χαρτί και να το έχουμε μαζί μας σε διπλούν), ως απόδειξη παραλαβής. Χρειαζόμαστε την υπογραφή του υπαλλήλου και το σφραγιδάκι που ο κάθε ένας από τους υπαλλήλους έχει με το όνομα και το βαθμό του.
Εάν και πάλι αρνηθούν, τότε επικαλούμαστε το άρθρο 12 του νόμου 2690/1999 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας), το οποίο αναφέρει:
Άρθρο 12
Τήρηση πρωτοκόλλου υπηρεσίας- Χορήγηση βεβαίωσης για την καταχώρηση εγγράφου
Κάθε έγγραφο που περιέρχεται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, καταχωρίζεται αυθημερόν στο βιβλίο εισερχομένων, κατ’ αύξοντα αριθμό, με χαρακτηρισμό και μνεία του θέματος στο οποίο αναφέρεται και του αριθμού των στοιχείων που το συνοδεύουν. Στο ίδιο βαθμό αναγράφονται επίσης το όργανο προς το οποίο το έγγραφο απευθύνεται, καθώς και η ημερομηνία εισόδου του. Η υπηρεσία οφείλει να χορηγεί βεβαίωση καταχώρισης του εγγράφου με όλα τα παραπάνω στοιχεία.

Αν και πάλι αρνηθούν (θα το έχουν …παρακάνει) τότε καλέστε μας αμέσως στο τηλέφωνο του Συλλόγου (210-3242032) για να τους πείσουμε να αποδεχθούν το έγγραφό σας.

Διάφορες άλλες περιπτώσεις:
1) Εάν κάποιος καταθέσει το ποσό στην Τράπεζα, ή στο Ταχυδρομείο, τότε γράφει το κείμενο της επιφύλαξης στο γραμμάτιο είσπραξης που κάνει την κατάθεση. Εάν αρνηθούν να γράψετε (μας έχουν αναφερθεί τέτοιες περιπτώσεις), τότε έχετε μαζί σας, σε διπλούν το παραπάνω κείμενο και καταθέστε το ως “εισερχόμενο” στην Τράπεζα, ζητώντας στο δεύτερο αντίγραφο να υπογράψουν και να βάλουν και το όνομά τους.

2) Εάν κάποιος κατέθεσε το ποσό και δεν έχει υποβάλλει δήλωση επιφύλαξης. Στην περίπτωση αυτή, είτε αφορά Εφορία, είτε Τράπεζα, είτε Ταχυδρομείο, τότε μπορείτε μέχρι την 30 Οκτωβρίου, να υποβάλετε τη δήλωσή σας, παίρνοντας σχετικό αντίγραφο.

3) Εάν καταθέσετε από το ίντερνετ, μπορείτε να υποβάλετε τη δήλωση επιφύλαξή σας, έως την 30η Οκτωβρίου.

Στις περιπτώσεις (β) και (γ), το κείμενο θα πρέπει να προσαρμοστεί σε:
“ Την ….. (ημερομηνία που πληρώσατε) κατέβαλα το ποσό των 300 Ευρώ για το τέλος επιτηδεύματος. Δηλώνω τη ρητή επιφύλαξη μου για την υποχρέωσή μου να καταβάλω το ποσό αυτό, επειδή δεν αποδέχομαι τη νομιμότητά του και διότι προτίθεμαι να προσφύγω στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά του ατομικού μου σημειώματος”.

β) Η περίπτωση του άρθρου 29 του ν.3986/2011 (Εισφορά Αλληλεγγύης):

Όπως είναι γνωστό, ο Σύλλογός μας δεν έχει οργανώσει κάποια μαζική προσφυγή κατά της εισφοράς αλληλεγγύης που προβλέπεται από το ν. 3986/2011.

Εξ’ όσων γνωρίζουμε, μέχρι στιγμής, κανένας φορέας δεν έχει οργανώσει κάποια προσφυγή.
Όμως, εάν κάποιος πολίτης θέλει να αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο να προσφύγει αυτός στο μέλλον, ή να συμμετάσχει σε κάποια ομαδική προσφυγή που μπορεί να οργανωθεί στο προσεχές μέλλον, τότε, θα ήταν χρήσιμο να δηλώσει την επιφύλαξή του για τη νομιμότητα των ποσών που καλείται να πληρώσει.
Η δήλωση αυτή, μπορεί να γίνει τόσο κατά τη στιγμή της πληρωμής, είτε και αργότερα και σε κάθε περίπτωση εντός του διαστήματος των 60 ημερών από την έκδοση, δηλαδή έως την 30 Οκτωβρίου 2011.
Για να έχει κάποια αξία η δήλωση αυτή, θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου, το οποίο, σύμφωνα και με τα όσα αναφέραμε παραπάνω, η Εφορία είναι υποχρεωμένη να σας δώσει.

Ποιά μπορεί να είναι η δήλωση αυτή;
Ο Σύλλογός μας δεν επεξεργάστηκε κάποιο κείμενο. Όμως, κατά τις ημέρες αυτές, κυκλοφορούν στο ίντερνετ, δύο κείμενα, τα οποία κάποιος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει (δείτε ή κατεβάστε τα κείμενα αυτά από το πάνω δεξί τμήμα του παραθύρου).
Ο Σύλλογός μας δε σχολιάζει το περιεχόμενο των κειμένων αυτών και συνεπώς ούτε τα υιοθετεί, αλλά ούτε και τα απορρίπτει.

Μπορούμε να πούμε ότι έχουν μία χρησιμότητα: Αφήνουν το παράθυρο ανοικτό, σε μία μελλοντική προσφυγή του πολίτη (με βάση και τις επισημάνσεις του κ. Κλειώση, που αναφέραμε παραπάνω).
Από τις επισημάνσεις αυτές, προκύπτει κάτι πολύ συγκεκριμένο: Για να διεκδικήσει κάποιος χρήματα από το Δημόσιο, ακόμη και εάν ο νόμος χαρακτηρισθεί ως αντισυνταγματικός από το Συμβούλιο της Επικρατείας, θα πρέπει πρώτα να έχει κάνει εμπρόθεσμη προσφυγή.
Με την κατάθεση μίας εκ των δύο δηλώσεων επισήμανσης, κάποιος απλά αφήνει ανοικτή ένα “παράθυρο” για την κατάθεση προσφυγής.

Όμως, προσοχή! Με τον τρόπο που είναι διατυπωμένες οι δηλώσεις αυτές (εμείς σας τις μεταφέρουμε όπως τις βρήκαμε), πέρα από την επιφύλαξη, δεν προβάλλουν κάποιο αίτημα και συνεπώς, δε δημιουργούμε την υποχρέωση στον έφορο να απαντήσει. Παράλληλα, δε δημιουργούν κάποια διεκδίκηση, για την απόρριψη της οποίας, ο φορολογούμενος θα μπορέσει να προσφύγει στο μέλλον.
Συνεπώς, δε θα χάναμε τίποτα (απεναντίας, θα δημιουργούσαμε διεκδίκηση), εάν στο τέλος του κειμένου και πριν από την  υπογραφή μας, συμπληρώναμε (έστω και με το χέρι μας) την εξής φράση: “Για όλους τους παραπάνω λόγους και για άλλους που επιφυλάσσομαι να προσθέσω, ζητώ την επιστροφή των χρημάτων που αχρεωστήτως κατέβαλα”.

Λογικά, ο έφορος θα πρέπει να απαντήσει αρνητικά επί του αιτήματός μας και τότε εμείς θα νομιμοποιούμαστε να προσφύγουμε όχι κατά του ατομικού σημειώματος, αλλά κατά της απορριπτικής απάντησης του εφόρου (η απάντηση θα θεωρηθεί ως απορριπτική, ακόμη και εάν ο έφορος δεν απαντήσει μέσα σε 60 μέρες).

Συνεπώς, με βάση όλα τα παραπάνω, για μεν το ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ, κάποιος που θέλει να προσφύγει θα υποβάλει τη δήλωση επιφύλαξης που αναφέρεται παραπάνω και για δε την ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, θα υποβάλει τη δήλωση που παρατίθεται σε ένα από τα δύο συνημμένα αρχεία. Και οι δύο, μπορούν να γραφούν σε μία κόλλα χαρτί και να πρωτοκολληθούν με ένα αριθμό πρωτοκόλλου.

Από τα παραπάνω, επιβεβαιώνεται κάτι που έχουμε γράψει σε αρκετές περιπτώσεις σε άρθρα μας στο συγκεκριμένο site: Το Κράτος, μπορεί να εισπράξει ακόμη και έναν εξόφθαλμα παράνομο φόρο…

Για το λόγο αυτό, σας καλούμε όλους να οργανωθείτε στο Σύλλογό μας. Να μας δώσετε φωνή, ισχυρή φωνή, για να μπορέσουμε επιτέλους να εμποδίσουμε τη συνέχιση των αυθαιρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης. Από εμάς εξαρτάται να αλλάξουμε την Ελλάδα!


http://www.forologoumenos.gr/permalink/10631.html

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s