Αποφασίστηκε! Κάνουμε προσφυγή κατά του Τέλους Ακινήτων


ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΔΩ

Πρακτικά 7ης συνεδρίασης Δ.Σ. – Απόφαση για προσφυγή κατά του «ειδικού τέλους ακινήτων»

Σύλλογος ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ
Πρακτικά Διοικητικού Συμβουλίου
7η Συνεδρίαση
Ημέρα συνεδρίασης: Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011
Ώρα: 6:45 μμ

Η κλήση για την παρούσα Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε από τον Πρόεδρό του, με βάση το άρθρο με βάση το άρθρο 6 του Καταστατικού με την από 4-10-2011 επιστολή του κ. Ιωάννη Σιάτρα προς τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. τα οποία κλήθηκαν για την 7η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Οκτωβρίου στις 7:00 μμ, στα γραφεία του Συλλόγου, επί της οδού Μνησικλέους 2, στην Αθήνα, για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν τα παρακάτω μέλη: Γιάννης Σιάτρας, Ηρακλής Ρούπας, Χρήστος Μπαβέλης, Ειρήνη Καργιώτη, Μαρία Αντωνίου και Joanna Przepiorka.

Επίσης, παρευρέθηκαν οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου, δικηγόροι κ.κ. Χρήστος Κλειώσης και Παναγιώτης Χασιώτης, οι οποίοι είχαν προσκληθεί να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.

Αφού ο Πρόεδρος διαπίστωσε την απαρτία του Σώματος, ζήτησε πριν από την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, να εξετασθεί το ζήτημα της “ενδεχόμενης υπεξαίρεσης των ανταποδοτικών εισφορών των ασφαλισμένων”, ζήτημα για το οποίο αναφέρονται οι κ.κ. Ξυδάκης (σε άρθρο του στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 24/9/2011) και Χρήστος Γιανναράς (σε άρθρο του στην εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ στις 9/10/2011).

Καθώς δε διατυπώθηκε αντίρρηση από τα μέλη, ο Πρόεδρος ανέγνωσε προς το Σώμα τα παραπάνω άρθρα και στο τέλος, υπενθύμισε, ότι η δράση του Συλλόγου για το ζήτημα των συντάξεων, είχε εγκριθεί προκαταρκτικά από τη Γενική Συνέλευση της 3ης Απριλίου 2011.

Τέλος, ο Πρόεδρος πρότεινε προς το Σώμα, την έγκριση της έναρξης των διαδικασιών για τη νομική προπαρασκευή της δράσης του Συλλόγου επί του ζητήματος και την προετοιμασία για την κατάθεση προσφυγής από συνταξιούχο μέλος του, του οποίου τα συμφέροντα έχουν θιγεί από τη συμπεριφορά του Κράτους, καθώς και τη δέσμευση του Συλλόγου ότι θα προχωρήσει την υπόθεση έως ότου αυτή τελεσιδικήσει στα Ελληνικά ή Ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Ακολούθησε συζήτηση επί του ζητήματος και στη συνέχεια, το Σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα την πρόταση του Προέδρου για ανάληψη δράσης για το ζήτημα της “υπεξαίρεσης” ανταποδοτικών εισφορών από την πλευρά του Κράτους σε βάρος μερίδας συνταξιούχων.

Παράλληλα, υπερψηφίστηκε η πρόταση μέλους του Δ.Σ. ότι, επί του ζητήματος αυτού, ο Σύλλογος θα πρέπει να συνεργασθεί με τις υπάρχουσες Ενώσεις Συνταξιούχων.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο σώμα την παραίτηση της κας Σοφίας Μαξούρη από μέλος του Συλλόγου και ανέφερε ότι αυτό, αυτόματα, επιφέρει και την παραίτησή της από μέλος του Δ.Σ.
Μετά από την εξέλιξη αυτή και μη υπάρχοντος άλλου αναπληρωματικού μέλους, ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. περιορίζεται σε έξι (6). Για το λόγο αυτό, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι παράλληλα με την επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθούν και αρχαιρεσίες για την ανάδειξη ενός τακτικού και τριών αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στη συνέχεια το Σώμα προχώρησε στην εξέταση των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1) Ενημέρωση του Σώματος για την πορεία της προσφυγής που οργανώνει και συντονίζει ο Σύλλογος κατά του τέλους επιτηδεύματος.

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η διαδικασία που οργάνωσε ο Σύλλογος εξελίσσεται κανονικά και ότι δεν έχουν παρατηρηθεί ιδιαίτερα προβλήματα. Υπενθύμισε δε ότι, η ημερομηνία έως την οποία θα μπορούν τα μέλη να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, λήγει στις 21 Οκτωβρίου 2011.

2) Οι θέσεις του Συλλόγου για το ζήτημα του Ειδικού Τέλους Ακινήτων. Συζήτηση για τις δράσεις του Συλλόγου επ’ αυτού. Εξουσιοδότηση μελών του ΔΣ και των νομικών συμβούλων για το χειρισμό των δράσεων.

Οι νομικοί Σύμβουλοι του Συλλόγου κ.κ. Παναγιώτης Χασιώτης και Χρήστος Κλειώσης παρουσίασαν τις θέσεις τους που τεκμηριώνουν αφ’ ενός μεν την προχειρότητα έκδοσης του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 (ειδικό τέλος ακινήτων) από την πλευρά της Κυβέρνησης και τις μεγάλες νομικές και πρακτικές ανωμαλίες που το άρθρο αυτό δημιουργεί. Παράλληλα, ανέπτυξαν τις θέσεις τους για τα στοιχεία αντισυνταγματικότητας του συγκεκριμένου άρθρου.

Μετά από αναλυτική συζήτηση, το Σώμα έλαβε ομόφωνα την απόφαση για κατάθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αίτησης ακύρωσης κατά της εκτελεστικής υπουργικής απόφασης που θα εκδοθεί στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 53 του ν. 4021/2011.

Για λόγους τακτικής, το Σώμα αποφάσισε ότι η παραπάνω αίτηση ακύρωσης θα κατατεθεί μόνον από το Σύλλογο και μέλη του που επίσης επιθυμούν να προσφύγουν και να μην υπάρξει συνεργασία με τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, όπως αρχικά είχε συζητηθεί.

Το Σώμα αποδέχθηκε την αίτηση της εταιρίας (μέλους του Συλλόγου) EuroCapital Ανώνυμη Εταιρία Επενδυτικής Διαμεσολάβησης για την από κοινού κατάθεση της παραπάνω αίτησης ακύρωσης, ενώ προσκαλεί άλλα μέλη του που επιθυμούν επίσης να συμπεριληφθούν στην αίτηση ακύρωσης που -εντός των ημερών- θα κατατεθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας, να ενημερώσουν σχετικά τα όργανα του Συλλόγου.

Το Σώμα συζήτησε την πρόταση του Γραμματέα κ. Χρήστου Μπαβέλη, σύμφωνα με την οποία η θέση του Συλλόγου επί του ζητήματος του “ειδικού τέλους ακινήτων” να είναι η πλήρης άρνηση της πληρωμής του παραπάνω τέλους, καθώς η οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης είναι άδικη και ατελέσφορη και ότι η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών έχει εξαντληθεί. Μετά την ονομαστική ψηφοφορία που ακολούθησε, καταμετρήθηκαν μία (1) θετική ψήφος, τέσσερις (4) αρνητικές ψήφοι και μία (1) λευκή. Συνεπώς, η πρόταση απορρίφθηκε.

Στη συνέχεια, το Σώμα συζήτησε την πρόταση του Προέδρου κ. Γιάννη Σιάτρα,  σύμφωνα με την οποία προτάθηκε ώστε η θέση του Συλλόγου επί του ζητήματος του “ειδικού τέλους ακινήτων” να αποδέχεται την άδικη και αντισυνταγματική διάσταση του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, να αποδέχεται την εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών και την ατελέσφορη οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης, αλλά μην αναφέρεται σε κάποιου είδους παρότρυνση για τη στάση που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι πολίτες. Παράλληλα όμως, ο Σύλλογος να αναλύσει τις συνέπειες που θα υπάρχουν από την κάθε πιθανή στάση των πολιτών και να εξηγήσει αναλυτικά, τους τρόπους και τις νόμιμες ενέργειες που μπορεί να κάνει ένας πολίτης (στα πλαίσια της άσκησης νόμιμων δικαιωμάτων του) ο οποίος είτε δεν επιθυμεί, είτε δε μπορεί να καταβάλει το “ειδικό τέλος ακινήτων” που θα του επιβληθεί και που θα ανακοινωθεί σ’ αυτόν μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ ή άλλων παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος. Η πρόταση του Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή. Παράλληλα αποφασίστηκε ότι ο Σύλλογος θα παράσχει νομική καθοδήγηση (ανάλυση των ενεργειών και παροχή υποδειγμάτων εντύπων) προς τα μέλη του τα οποία επιθυμούν να ακολουθήσουν τις νόμιμες διαδικασίες για τη μη πληρωμή του τέλους ακινήτων.

Επίσης, το Σώμα επικύρωσε την απόφαση που (κατά πλειοψηφία) είχε ληφθεί με ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 4 Οκτωβρίου 2011 για την οργάνωση της αποστολής μαζικής εξώδικης δήλωσης διαμαρτυρίας και γνωστοποίησης στη ΔΕΗ, σύμφωνα με την οποία οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι επιφυλάσσονται κάθε νόμιμου δικαιώματός τους και ιδίως στην κατάθεση αγωγής αποζημίωσης, σε περίπτωση που, παρά την προθυμία τους να πληρώσουν την αξία του ρεύματος, η ΔΕΗ (ή άλλοι πάροχοι) προχωρήσουν στη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

3) Προετοιμασία για ανάληψη δράσης από το Σύλλογο πάνω στο ζήτημα της αύξησης των αντικειμενικών τιμών ακινήτων.

Το Δ.Σ. επιβεβαίωσε προηγούμενη απόφασή του για την ανάληψη δράσης κατά του ζητήματος της αύξησης των αντικειμενικών τιμών ακινήτων και ζήτησε από τους νομικούς συμβούλους να προετοιμάσουν σχετική εισήγηση.

4) Ενημέρωση του Σώματος για τη στελέχωση της Επιστημονικής Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Συλλόγου. Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας της και απόφαση για ενσωμάτωση του στο γενικό Κανονισμό Λειτουργίας του Συλλόγου.

Ο νομικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Κλειώσης, στον οποίον είχε ανατεθεί ο συντονισμός της στελέχωσης της εν λόγω Επιτροπής, υπέβαλε τις προτάσεις του προς το Σώμα, σημειώνοντας ότι, τα άτομα που προτείνονται είναι στο σύνολό τους επιφανείς επιστήμονες με εξαιρετικές σπουδές και σημαντική εμπειρία σε τομείς της νομικής επιστήμης που καλύπτουν τους σκοπούς δραστηριοποήσης του Συλλόγου.
Το Σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τις προτάσεις του κ. Κλειώση και ζήτησε από τον Πρόεδρο να αποστείλει στους προτεινόμενους σχετικές προσκλήσεις συμμετοχής στην Επιστημονική Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Συλλόγου.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος παρουσίασε προς το Σώμα τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιστημονικής Επιτροπής Νομικών Θεμάτων τον οποίο επεξεργάστηκε σε συνεργασία με τους νομικούς συμβούλους και απάντησε σε σχετικές ερωτήσεις.
Το Σώμα ενέκρινε ομόφωνα τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής, ο οποίος με τον τρόπο αυτό ενσωματώνεται στον υπάρχοντα Κανονισμό Λειτουργίας του Συλλόγου, ενώ εξακολουθεί να τελεί υπό έγκριση από την προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση.

5) Ενημέρωση του Σώματος για την εκδήλωση της Θεσσαλονίκης στις 26 Νοεμβρίου. Οριστικοποίηση θέματος της εκδήλωσης της Aθήνας (17 Δεκεμβρίου). Διορισμός υπευθύνων προετοιμασίας της εκδήλωσης. Προετοιμασία για την καθιέρωση της “Ημέρας του Φορολογούμενου” κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου της Αθήνας (Δεκέμβριος 2011). Προσδιορισμός υπευθύνου.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα για τις ενέργεις που έχουν γίνει έως σήμερα και ότι έχουν εξασφαλισθεί αίθουσες για εκδηλώσεις, για τη μεν Θεσσαλονίκη στις 26 Νοεμβρίου 2011 και την Αθήνα στις 16 Δεκεμβρίου 2011. Ανέφερε την εκτίμησή του ότι το τελικό κόστος της πραγματοποίησης των εκδηλώσεων αυτών δεν θα υπερβεί το όριο που τέθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση του ΔΣ, ενώ ειδικά για την πραγματοποίηση του Συνεδρίου στην Αθήνα, θα καταβληθεί προσπάθεια για την άντληση εσόδων από χορηγίες.

6) Πρόσκληση του Προέδρου του European Taxpayers Association, κ. Rolf Hohenhau, στην εκδήλωση της Αθήνας. Παροχή εξουσιοδοτήσεων.

Αποφασίστηκε η πρόσκληση του Προέδρου του European Taxpayers Association, κ. Rolf Hohenhau και του Γραμματέα της εν λόγω Ένωσης στην Αθήνα, για τη συμμετοχή τους στην εκδήλωση του Συλλόγου κατά το μήνα Δεκέμβριο. Παράλληλα, αποφασίστηκε η διοργάνωση σχετικής συνέντευξης Τύπου. Το Σώμα όρισε ανώτατο όριο δαπάνης για το σκοπό αυτό.

7) Επισήμανση “αδυναμιών” του Καταστατικού, όπως έχουν γίνει αντιληπτές από τη μέχρι στιγμή λειτουργία του Συλλόγου. Συζήτηση για τους τρόπους και το χρόνο τροποποίησης συγκεκριμένων άρθρων.

Τόσον ο Πρόεδρος, όσο και οι νομικοί σύμβουλοι του Συλλόγου επεσήμαναν μερικές “αδυναμίες” που υπάρχουν στο σημερινό Καταστατικό και οι οποίες εμποδίζουν σημεία της λειτουργίας του Συλλόγου για την καλύτερη επίτευξη των στόχων του.
Μετά από συζήτηση, αποφασίστηκε η επισήμανση των σημείων αυτών, ώστε να τεθούν στην κρίση της προσεχούς Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και εφ’ όσον εγκριθούν να γίνουν οι διαδικασίες για την τροποποίηση των σχετικών διατάξεων του Καταστατικού.

8) Θέματα που αντιμετωπίζει ο Σύλλογος στη λειτουργία του στα social media.

Αναφέρθηκε ότι ο Σύλλογος θα συνεργασθεί με εξειδικευμένο άτομο του χώρου, ο οποίος θα προσφέρει την εργασία του σε εθελοντική βάση.

9) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.
Έγινε ενημέρωση του Σώματος για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και τον αριθμό των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.

Έγινε ενημέρωση για τις ενέργειες που κάνει ο Σύλλογος, σε συνεργασία με εθελοντές, για τη συλλογή στοιχείων γύρω από τη λειτουργία και το κόστος άλλων Κοινοβουλίων σε χώρες της Ε.Ε. καθώς και για τις αμοιβές και τα λοιπά προνόμια των βουλευτών, καθώς και για το θέμα της χρηματοδότησης των κομμάτων. Το Σώμα ενέκρινε τις ενέργειες.

Έγινε ενημέρωση μελών του ΔΣ για την απήχηση της καμπάνιας μαζικής προσφυγής για το τέλος επιτηδεύματος και για το εξώδικο στην ΔΕΗ.

Το Σώμα ενέκρινε συγκεκριμένου ύψους δαπάνη για δημόσιες σχέσεις.

Το Σώμα ενέκρινε τη βελτίωση του υπάρχοντος λογοτύπου του Συλλόγου.

Το Σώμα απέρριψε (κατά πλειοψηφία) την πρόταση του Προέδρου για την εκτύπωση επιστολογράφων, με το αιτιολογικό ότι το ζήτημα αυτό μπορεί ακόμη να αντιμετωπισθεί με τη χρήση έγχρωμων εκτυπωτών.

Το Σώμα ενέκρινε την πρόταση του Προέδρου για την επ’ αμοιβή συνεργασία του Συλλόγου με την εταιρία “EuroCapital Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες” στην παροχή βοηθητικού έργου στη λειτουργία του, σε περίπτωση που υπάρξει εμπλοκή με την πρόσληψη του τελειόφοιτου σπουδαστή των ΤΕΙ (παραλείπεται το όνομα) και όρισε το κόστος μίας ενδεχόμενης τέτοιας συνεργασίας, στο ήμισυ του κόστους που θα είχε ο Σύλλογος εάν η πρόσληψη γινόταν κανονικά.

Το Σώμα ενέκρινε τη αποστολή διαμαρτυρίας στη Διοίκηση της Εθνικής Βιβλιοθήκης, για το ζήτημα της καταστροφής ή κλοπής πολύτιμων βιβλίων – κειμηλίων και ανέθεσε στο μέλος του Συλλόγου (παραλείπεται το όνομα) να συντονίσει τις σχετικές ενέργειες.

Το Σώμα επικύρωσε απόφαση που είχε ληφθεί σε ηλεκτρονική ψηφοφορία, σύμφωνα με την οποία στάλθηκε επιστολή προς τον Σεβ. Μητροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαο, στην οποία αναφερόταν η δυνατότητα δωρεάν νομικής καθοδήγησης από το Σύλλογο προς τους πολίτες της Μητρόπολης, οι οποίοι θα αποφάσιζαν, για οποιουσδήποτε λόγους, να μην καταβάλουν το “ειδικό τέλος ακινήτων”.

Το Σώμα επικύρωσε απόφαση που είχε ληφθεί σε ηλεκτρονική ψηφοφορία στις 30 Σεπτεμβρίου, αναφορικά με τη συνεργασία του Συλλόγου με την Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος, για την κατάθεση διοικητικής προσφυγής κατά της “ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης” (άρθρο 29 του ν. 3986/2011)  υπέρ πολυτέκνου που θα επιλέξει η Συνομοσπονδία, με το σκεπτικό ότι, η υπερφορολόγηση, είναι δυνατό να προκαλέσει σημαντική ηθική και οικονομική εξουθένωση σε πολίτη, εξέλιξη η οποία είναι αντίθετη με τη συνταγματική υποχρέωση του Κράτους να προστατεύει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

(Σημείωση: Τα θέματα για τα οποία δεν αναφέρεται αποτέλεσμα ψηφοφορίας, ψηφίστηκαν ομόφωνα)

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της Συνεδρίασης.

Τα πρακτικά υπογράφονται ως ακολούθως

Πρόεδρος        Αντιπρόεδρος    Γεν. Γραμματέας    Τα μέλη

Ι. Σιάτρας        Η. Ρούπας    Χρ. Μπαβέλης


http://www.forologoumenos.gr/permalink/11265.html

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s