Τέλος ακινήτων: Εντοπίζονται λάθη στους λογαριασμούς της ΔΕΗ!


Συχνά και …ιδιαίτερα ακριβά (για τους φορολογούμενους) αποδεικνύονται τα λάθη που εμπεριέχονται στους λογαριασμούς της ΔΕΗ οι οποίοι περιλαμβάνουν και το Ειδικό Τέλος Ακινήτων (το οποίο η ΔΕΗ καταλογίζει και εισπράττει παρανόμως, χωρίς ακόμη να έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση που προβλέπει ο σχετικός νόμος). Και δυστυχώς, με βάση την “δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία” της ιδιωτικής ΔΕΗ, οι πολίτες που σπεύδουν στα γραφεία της για να διαμαρτυρηθούν, αποπέμπονται (χωρίς αιδώ) με το αιτιολογικό ότι, η ΔΕΗ δεν ευθύνεται και ότι “δεν προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων”!

Χθες, μας στάλθηκε -από μέλος του Συλλόγου- η παρακάτω επιστολή:

“Κύριοι,
Σας αναδεικνύω ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα σχετικά με το έκτακτο τέλος ακινήτων: Σε πολλούς λογαριασμούς της ΔΕΗ αναγράφεται λανθασμένη Τιμή Ζώνης με αποτέλεσμα πολλοί φορολογούμενοι να πρέπει να καταβάλλουν υψηλότερο έκτακτο τέλος από αυτό που οφείλουν βάσει του Νόμου.

Προσωπική μου περίπτωση:
Είμαι συνιδιοκτήτης μισθωμένου κτιρίου γραφείων με Τιμή; Ζώνης =  €1.500 (το συγκεκριμένο ακίνητο βρίσκεται σε δήμο της Αττικής)

Στον λογαριασμό ΔΕΗ αναγράφεται (εσφαλμένα) Τιμή Ζώνης €2.300

Αυτό φυσικά επιβαρύνει κατά €3/τμ το έκτακτο τέλος (από €5 στας €8 ανά τετραγωνικό μέτρο).

Επειδή το κτίριο είναι σχετικά μεγάλο (3.720 τμ), καλούμαστε να καταβάλλουμε τέλος €29.760. αντί για €18.600.

Δηλαδή καλούμαστε να καταβάλλουμε επιπλέον €11.160 επειδή εσφαλμένα η Δ.Ε.Η. αναγράφει λανθασμένη Τιμή Ζώνης.

Απευθύνθηκα στην Δ.Ε.Η. και μου απάντησαν ότι δεν υπάρχει διαδικασία ενστάσεων.

Είναι δυνατόν να μην υπάρχει διαδικασία ενστάσεων, για λάθη που οφείλονται στην Δ.Ε.Η. (ή σε Δήμους που έχουν εσφαλμένα πληροφορήσει την Δ.Ε.Η.);

Γνωρίζετε τι μπορεί να κάνει ένας φορολογούμενος στην προκειμένη περίπτωση;

Το κτίριο είναι μισθωμένο. Η μισθώτρια θα καταβάλλει το –εσφαλμένο- υψηλότερο έκτακτο τέλος, και θα το παρακρατήσει από το μίσθωμα.

Δεν νομίζετε ότι είναι άδικο, και στις μέρες μας ιδιαίτερα δυσβάστακτο- να καταβάλλει κάποιος σημαντικά υψηλότερο έκτακτο τέλος Δ.Ε.Η. από αυτό που οφείλει να καταβάλλει;”

Κάποιος βεβαίως θα πει, “τί μας ενδιαφέρουν εμάς τόσο μεγάλα ακίνητα”; Δεν είναι όμως έτσι. Η ουσία δεν είναι στο απόλυτο μέγεθος του λάθους, αλλά στο ποσοστιαίο. Η διαφορά του ποσού που καλείται να πληρώσει ο συμπολίτης μας είναι 60% πάνω από το κανονικό!

Και δεν είναι η μόνη περίπτωση. Χθες, στο site της εφημερίδας “Ελευθεροτυπία” διαβάσαμε ότι, ακίνητο στη Θήρα, με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ, ο Δήμος το είχε καταχωρημένο με τιμή 5.900 ευρώ! Και βεβαίως, στις διαμαρτυρίες του πολίτη, η ΔΕΗ επαναλαμβάνει σταθερά ότι, δεν ευθύνεται και ότι “δεν προβλέπεται διαδικασία ενστάσεων”!

Και όμως, κάνει λάθος η ΔΕΗ αν νομίζει ότι δεν ευθύνεται. Ευθύνεται και μάλιστα τα όργανά της, σύμφωνα με το άρθρο 244 του Ποινικού Κώδικα απειλούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών! (Άρθρο 244 – Καταπίεση – Υπάλληλος που εν γνώσει εισπράττει φόρους, δασμούς, τέλη ή άλλα φορολογήματα, δικαστικά έξοδα ή οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν οφείλονται τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών).

Βέβαια, συνήθως δεν πρόκειται για λάθη, αλλά για … πονηριές των Δήμων, οι οποίοι εσκεμμένα έχουν καταχωρημένες υψηλότερες τιμές ζώνης από το κανονικό, αφού έτσι εισπράττουν (μέσω της ΔΕΗ) κάθε μήνα περισσότερα δημοτικά τέλη! Και το ζήτημα αυτό θα πρέπει να ερευνηθεί…

Τί μπορεί να κάνει ο πολίτης:
Σε κάθε περίπτωση, ο πολίτης που αδικείται, μπορεί να υποβάλει στη ΔΕΗ μία “αίτηση διόρθωσης” αναγράφοντας τη σωστή τιμή ζώνης (η οποία αποδεικνύεται από έγγραφα που παίρνει κάποιος από το Δήμο του). Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη να την παραλάβει και να διορθώσει άμεσα το ποσό, εκδίδοντας νέο λογαριασμό, διαφορετικά (ο υπάλληλος που αρνείται) ασκεί “καταπίεση” σύμφωνα με το άρθρο 244 του Ποινικού Κώδικα.

Εάν η ΔΕΗ επιμένει στη μη διόρθωση του λογαριασμού, τότε ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να καταβάλει το ποσό που πραγματικά οφείλει (ρεύμα, δημοτικά τέλη, ΕΡΤ και σωστό τέλος ακινήτων) στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να παραδώσει τη σχετική απόδειξη στη ΔΕΗ και εάν αυτή αρνηθεί να την παραλάβει να τη στείλει με δικαστικό επιμελητή.

Εάν ο πολίτης έχει ήδη πληρώσει το λογαριασμό (επαναλαμβάνουμε ότι η είσπραξη των τελών ακινήτων από τη ΔΕΗ, χωρίς να έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση είναι από μόνη της μία μεγάλη παρανομία), τότε θα πρέπει να υποβάλει μία αίτηση επιστροφής. Εάν η ΔΕΗ αρνηθεί να επιστρέψει τα χρήματα, τότε ο πολίτης μπορεί να επικαλεσθεί “πρόταση συμψηφισμού” και να συμψηφίσει τη διαφορά της πρώτης δόσης, με το ποσό που θα πρέπει να πληρώσει στη δεύτερη δόση. Σε περίπτωση που η ΔΕΗ αρνηθεί να εισπράξει το ποσό που (με βάση το σωστό υπολογισμό της τιμής ζώνης και μετά τον συμψηφισμό) της προσφέρει ο πολίτης, τότε μπορεί να γίνει η κατάθεση του ποσού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

(Στις παραπάνω περιπτώσεις, είναι καλό για τους πολίτες να έχουν συμμετάσχει στο ομαδικό εξώδικο το οποίο συντονίζει ο Σύλλογός μας)

Τέλος, οι πολίτες που εντοπίζουν λάθη στις τιμές ζώνης, μπορούν να διεκδικήσουν την επιστροφή από τη ΔΕΗ (προς το παρόν υπάρχει μία διχογνωμία για το εάν η απαίτηση πρέπει να γίνει προς τη ΔΕΗ ή το Δήμο) των αυξημένων δημοτικών τελών που πλήρωναν, τουλάχιστον για το διάστημα που η απαίτηση αυτή δεν έχει παραγραφεί, δηλαδή της τελευταίας 5ετίας. Μην το περιφρονείτε! Εάν η διαφορά είναι της τάξης του 60% που εμφανίζεται να είναι στην περίπτωση του μέλους μας που εντόπισε το ζήτημα, τότε, η διαφορά και το ποσό που μπορείτε να διεκδικήσετε, δεν είναι αμελητέο.

Μόλις τελειώσει όλη αυτή η υπερβολική ενασχόληση που έχει υπάρξει λόγω του τέλους επιτηδεύματος και του τέλους ακινήτων, ο Σύλλογος θα ασχοληθεί και με το ζήτημα αυτό και για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικήσουν την επιστροφή των δημοτικών τελών που πληρώθηκαν αχρεωστήτως, κάτι που ενδεχόμενα έγινε με …πονηριά των δημοτικών αρχών.

Ευχαριστούμε το μέλος για την επισήμανση που μας έκανε. Με τον τρόπο αυτό, όχι μόνο δείχνει το πώς ο Σύλλογος μπορεί να φανεί χρήσιμος σε πολλές, μικρές ή μεγάλες, περιπτώσεις στις σχέσεις του πολίτη με το Κράτος. Παράλληλα όμως δείχνει και το πώς ένας πολίτης μπορεί να “ενεργοποιήσει” ένα θέμα και να προκαλέσει και άλλους να ασχοληθούν με αυτό. Με άλλα λόγια, μία κοινωνική συσπείρωση για θέματα που μπορούν να αφορούν περισσότερους, ή ακόμη και όλους μας!


http://www.forologoumenos.gr/permalink/11478.html

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s