Καταρρέουν τα εργασιακά δικαιώματα στην Ελλάδα


 

Αυστηρές παρατηρήσεις για την ελληνική κυβέρνηση και την τρόικα περιλαμβάνουν τα συμπεράσματα της έκθεσης του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, κλιμάκιο του οποίου επισκέφτηκε τον Σεπτέμβριο τη χώρα μας, μετά από τις καταγγελίες της ΓΣΕΕ για παραβίαση διεθνών συμβάσεων μέσω των εφαρμοζόμενων πολιτικών του μνημονίου δανεισμού. 
Στην πολυσέλιδη έκθεση του ILO τονίζεται ότι με τις νομοθετικές παρεμβάσεις ως αποτέλεσμα των μνημονίων, καταστρατηγούνται θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία προστατεύονται από διεθνείς συμβάσεις όπως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι δίκαιοι όροι αμοιβής και εργασίας, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις καθώς και ο κοινωνικός διάλογος για την άσκηση πολιτικών απασχόλησης και ασφάλισης.

Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας εκφράζει μάλιστα την έντονη ανησυχία του, για την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων, επισημαίνοντας επί λέξει ότι «όσο υπάρχει έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης, οι θυσίες που υφίσταται οι εργαζόμενοι θα είναι άδικες και άνισες και δεν οδηγούν σε έξοδο από την κρίση αλλά σε ανακύκλωσή της και σε ακόμα βαθύτερη ύφεση.

Η αποστολή του ILO τεκμηριώνει τα συμπεράσματά της με στοιχεία που αναδεικνύουν εκτός των άλλων, την απώλεια εισοδήματος, την ανεργία, την ανισότητα και τη φτώχεια στην Ελλάδα. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που εμπεριέχονται στην έκθεση το 20% του πληθυσμού κινδυνεύει να πέσει κάτω από τα όρια της φτώχειας, ενώ ο σημερινός κατώτατος μισθός με την παρακράτηση φόρων οδηγεί πολλούς εργαζόμενους κοντά στο όριο της φτώχειας. 

Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας υπενθυμίζει στην κυβέρνηση την υποχρέωσή της να εφαρμόζει τις κυρωμένες διεθνείς συμβάσεις εργασίας, ενώ απευθύνεται και στην Τρόικα με την επισήμανση ότι οι διεθνείς συμβάσεις θέτουν σαφή όρια στις οικονομικού χαρακτήρα παρεμβάσεις της.

Τα συμπεράσματα της έκθεσης του ILO πρόκειται να διαβιβαστούν άμεσα στις αρμόδιες ελεγκτικές επιτροπές της ΔΟΕ που πρόκειται να εκδώσουν απόφαση για τις καταγγελίες της ΓΣΕΕ.

Στην έκθεση εκφράζεται διάχυτη ανησυχία σχετικά με θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης στο χειρισμό της κρίσης και τονίζεται ότι οι «πρωτοφανείς αλλαγές στους θεσμούς της Ελληνικής αγοράς εργασίας εισάγονται με τρόπο που φαίνεται «αποκομμένος» από την ελληνική πραγματικότητα». Τονίζεται δε ότι, συνολικά, οι αλλαγές στο σύστημα εργασιακών σχέσεων υπό τις παρούσες συνθήκες ενδέχεται να έχουν αλυσιδωτές επιπτώσεις στο σύνολο των συλλογικών διαπραγματεύσεων εις βάρος της κοινωνικής ειρήνης και της κοινωνίας. Όσο υπάρχει έλλειψη κοινωνικής δικαιοσύνης κατά τη διαχείριση της οικονομικής κρίσης, υπογραμμίζει η ΔΟΕ, οι θυσίες που υφίσταται ο λαός θα είναι άδικες και άνισες και δεν θα οδηγούν σε έξοδο από την κρίση αλλά σε ανακύκλωσή της και σε πιο βαθιά ύφεση ενώ η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων θα εισφέρει στην κατάρρευση της κοινωνικής συνοχής και όχι στην οικονομική ανάπτυξη.

Σε μια εποχή διαστρέβλωσης της αλήθειας και συκοφάντησης των Ελλήνων εργαζομένων, για πρώτη ίσως φορά ένας διεθνής τριμερής θεσμικός φορέας εγνωσμένου κύρους καταγράφει αντικειμενικά και με ακρίβεια τις πραγματικές συνθήκες που επικρατούν στην αγορά εργασίας και στην Ελληνική οικονομία και εντείνουν την αποδυνάμωση των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Και τούτο διότι η αποστολή τεκμηριώνει τα συμπεράσματά της με πραγματικά στοιχεία που αναδεικνύουν, εκτός άλλων, την απώλεια εισοδήματος, την ανεργία, το πρόβλημα των χρεοκοπιών, την ανισότητα και τη φτώχεια στην Ελλάδα, όπου ως απόρροια της λιτότητας και της ύφεσης περίπου το 20% του πληθυσμού κινδυνεύει να πέσει κάτω από το όριο της φτώχειας ενώ ο σημερινός κατώτερος μισθός των 730 ευρώ μετά την παρακράτηση φόρων κ.α., για πολλούς εργαζόμενους είναι κοντά στο όριο της φτώχειας.

Στην έκθεση υπογραμμίζονται οι επιζήμιες επιπτώσεις που θα είχε η υπογραφή «συλλογικών συμβάσεων» κάτω από συνθήκες συλλογικής διαπραγμάτευσης και στην ικανότητα του συνδικαλιστικού κινήματος να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των μελών του σε όλα τα επίπεδα αλλά και στις υπάρχουσες εργοδοτικές οργανώσεις.

Η έκθεση υπενθυμίζει στην Κυβέρνηση τη διεθνή υποχρέωση που τη βαρύνει για την ορθή εφαρμογή των κυρωμένων Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας και το σεβασμό των δικαιωμάτων που αυτές προστατεύουν, ειδικά μέσα στη σημερινή δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Απευθύνεται εξίσου προς την τρόικα, υπενθυμίζοντας ότι οι Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας – την ευθύνη τήρησης των οποίων έχει η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας- κατοχυρώνουν δικαιώματα και θέτουν σαφή όρια στις οικονομικού χαρακτήρα παρεμβάσεις της Τρόικας.

Αναλυτικότερα :

1. Στην έκθεση τονίζεται εξαρχής ότι από το Μάιο 2010, ως αποτέλεσμα των Μνημονίων, νομοθετικές παρεμβάσεις στο καθεστώς των συνδικαλιστικών ελευθεριών και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, θίγουν ζητήματα που αφορούν ιδιαίτερα στην ανάγκη να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των κοινωνικών εταίρων, η αυτονομία των διαπραγματευόμενων μερών, η αναλογικότητα των μέτρων που επιβάλλονται σε σχέση με τον σκοπό τους, η προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων και τελικά, η δυνατότητα αναθεώρησης των μέτρων μετά από συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

2. Αποτυπώνει τις θέσεις όλων όσων συναντήθηκε σε εθνικό επίπεδο1, αλλά και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τις Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πάνω στα κρίσιμα ζητήματα των καταγγελιών της Γ.Σ.Ε.Ε. για την κατάφωρη παραβίαση από τα μέτρα θεμελιωδών δικαιωμάτων που προστατεύονται από κυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας, όπως της ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης, των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των δίκαιων όρων αμοιβής και εργασίας, του αναγκαίου κοινωνικού διαλόγου για την άσκηση πολιτικής απασχόλησης, της κοινωνικής ασφάλισης, της αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών της Επιθεώρησης Εργασίας.

3. Παραθέτει τον καταιγισμό των νομοθετικών μέτρων που έχουν επιβληθεί σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων από τις αρχές του 2010 (ν. 3833/2010, ν. 3845/2010) έως και τον Οκτώβριο του 2011 (ν. 4024/2011) και παρατηρεί ότι η υιοθέτηση των περισσότερων από αυτά με τη διαδικασία του κατεπείγοντος έχει οδηγήσει σε γενική ανασφάλεια δικαίου, η οποία επιτείνεται επικίνδυνα από την ασάφεια ή τις αντιφάσεις που περιέχουν αρκετές διατάξεις και τη σύγχυση που έχει προκληθεί κυρίως στις αρμόδιες ελεγκτικές και δικαστικές αρχές.

4. Διαπιστώνει ότι, ειδικά μετά τα τελευταία μέτρα που επιβλήθηκαν με το ν. 4024/2011 και τη ραγδαία υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου του λαού, ότι η έκρυθμη κατάσταση στην Ελλάδα απειλεί σοβαρά την κοινωνική συνοχή, αναδεικνύοντας την απώλεια εμπιστοσύνης στην ικανότητα και την αποτελεσματικότητα του Κράτους ως ρυθμιστή και παρόχου υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε ό, τι αφορά τη φορολογία, την κοινωνική ασφάλιση και τη δικαιοσύνη σε συνδυασμό, με την εκτεταμένη επικράτηση της αδήλωτης εργασίας στην αγορά εργασίας που εγείρει ζητήματα διακυβέρνησης του συστήματος συνολικά.

5. Διαπιστώνει, σε πλήρη αντίθεση με την εμμονές της Τρόικας, ότι ο ν. 1876/1990, ως αποτέλεσμα «κοινωνικής συμφωνίας» περιέχει ένα σύστημα συλλογικών διαπραγματεύσεων και ΣΣΕ με εμφανή στοιχεία ισορροπίας, το οποίο έχει δημιουργήσει όχι μόνο μια μακρά θεσμική παράδοση συλλογικής ρύθμισης των όρων αμοιβής και εργασίας, αλλά και μια έννομη τάξη, η οποία αγνοείται πλήρως κατά τη λήψη μέτρων που δεν συνδέονται με την ελληνική πραγματικότητα και με έντονα αμφίβολη αποτελεσματικότητα.

6. Συνεκτιμά την επέμβαση του Κράτους στη συλλογική αυτονομία και τις προστατευτικές ΣΣΕ (κυρίως την Εθνική Γενική ΣΣΕ και τις κλαδικές ΣΣΕ), με τα στοιχεία που αποδεικνύουν την επισφάλεια που διέπει τις εργασιακές σχέσεις, τα αυξημένα ποσοστά αδήλωτης ή/και ευέλικτης εργασίας, τα ολοένα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας που καθιστούν τους υποψήφιους εργαζόμενους πιο ευάλωτους στην αναγκαστική αποδοχή εργασίας με μειωμένα δικαιώματα, την απειλή απώλειας θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης και τον εξαναγκασμό των εργαζομένων σε αποδοχή όρων ευέλικτης απασχόλησης.

7. Ζητά από την Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει ως ζήτημα προτεραιότητας την αποκατάσταση του ελλείμματος ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου που οδήγησε στην πλήρη αγνόηση της κοινής στήριξης ακόμα και από τις εθνικές εργοδοτικές οργανώσεις κρίσιμων θεσμών του ν. 1876/1990 (πχ την επέκταση των ΣΣΕ) και τη λήψη μέτρων που δεν ανταποκρίνονται στις συνθήκες της χώρας και τις διεθνείς της υποχρεώσεις ως προς το σεβασμό θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων.

8. Θέτει στη διάθεση της κυβέρνησης την παροχή τεχνικής βοήθειας από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας σε σειρά ζητημάτων, που διαπιστώνεται παραβίαση Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας. Η ανώτατη αποστολή της ΔΟΕ στα συμπεράσματα της Έκθεσής της, η οποία θα διαβιβασθεί άμεσα στις αρμόδιες ελεγκτικές Επιτροπές της ΔΟΕ που πρόκειται να εκδώσουν απόφαση για τις καταγγελίες της Γ.Σ.Ε.Ε., τονίζει στην κυβέρνηση την ανάγκη να προβεί έμπρακτα στη διασφάλιση της συλλογικής αυτονομίας, αλλά και της αυτονομίας της συλλογικής διαπραγμάτευσης, στο σεβασμό κατά τη λήψη μέτρων της αρχής της αναλογικότητας και του αναγκαίου μέτρου σε σχέση με τον αντικειμενικά επιδιωκόμενο σκοπό, στην προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και στην εξέταση της πιθανότητας αναθεώρησης των μέτρων στο αμέσως προσεχές διάστημα.

(πηγή φωτογραφίας: dipakpatras)

http://www.mediasoup.gr/node/48568

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s