Μείωση μισθών με διπλή παρακράτηση


Της Μαρίας Βουργάνα

Αντιμέτωποι με νέες εισοδηματικές απώλειες βρίσκονται οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι. Από την 1η Ιανουαρίου του 2012 θα δουν τις μηνιαίες αποδοχές τους να «ψαλιδίζονται» ακόμη περισσότερο εξαιτίας της αύξησης της παρακράτησης φόρου λόγω της εφαρμογής της νέας φορολογικής κλίμακας με το μειωμένο στις 5.000 ευρώ αφορολόγητο όριο και της ενσωμάτωσης στην παρακράτηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης. Οι συνολικές μηνιαίες απώλειες θα κυμανθούν από 21 έως 110 ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους με μηνιαίες αποδοχές πάνω από 850 και μέχρι 2.500 ευρώ.

Για παράδειγμα μισθωτός του ιδιωτικού τομέα που λαμβάνει μισθό 1.000 ευρώ θα διαπιστώσει από τον επόμενο μήνα μείωση στο μισθό του κατά 30,96 ευρώ ή σε ετήσια βάση 433,44 ευρώ. Σε αυτό το ποσό περιλαμβάνεται και η ετήσια εισφορά για τα εισοδήματα του 2012 που πλέον θα παρακρατείται κάθε μήνα από το μισθό του. Ο συγκεκριμένος όμως φορολογούμενος με το εκκαθαριστικό σημείωμα της φορολογικής δήλωσης του 2012 θα κληθεί να πληρώσει μέχρι το τέλος του επόμενου έτους και την εισφορά αλληλεγγύης για τα εισοδήματα που απέκτησε το 2011. Κατά συνέπεια, μέσα στο 2012 θα επιβαρυνθεί τριπλά, αφού θα δεχθεί περαιτέρω πλήγμα από τη μείωση του αφορολογήτου, θα παρακρατείται η εισφορά του 2012 και θα πληρώσει και την εισφορά του 2011.

CLOSE WINDOW

 

Και άλλα 
Επίσης πολλοί φορολογούμενοι μαζί με την εισφορά του 2012 που θα τους παρακρατείται κάθε μήνα από το μισθό ή τη σύνταξή τους θα πληρώσουν στους πρώτους μήνες του νέου έτους και τις εναπομείνασες δόσεις των πολυεκκαθαριστικών που έχουν λάβει με την έκτακτη εισφορά για τα εισοδήματα του 2010 ενώ όσοι δεν έχουν λάβει ακόμη τα σημειώματα της εφορίας θα πληρώσουν όλες τις δόσεις μέσα στο 2012.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων Γ. Καπελέρη:

1. Από την 1-1-2012, ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου θα γίνεται με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα και το μειωμένο στις 5.000 ευρώ αφορολόγητο όριο. Τα αφορολόγητα όρια της νέας κλίμακας για όσους έχουν παιδιά μειώνονται σε:

 • 7.000 ευρώ από 10.000 ευρώ για τους μισθωτούς με ένα προστατευόμενο παιδί.

 • 9.000 ευρώ από 12.000 ευρώ για τους μισθωτούς με δυο παιδιά.

 • 12.000 ευρώ από 20.500 ευρώ για τους μισθωτούς με τρία παιδιά και

 • 15.000 ευρώ από 23.000 ευρώ για τους μισθωτούς με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα.

2. Από την 1-1-2012 και κάθε μήνα θα επιβάλλεται στους μισθούς και τις συντάξεις παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης για τα εισοδήματα του 2012. Η παρακράτηση της εισφοράς που υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 1% έως 4% θα επιβάλλεται όχι μόνο στις αποδοχές κάθε μήνα αλλά και στα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και στο επίδομα θερινής αδείας. Ουσιαστικά, το υπουργείο Οικονομικών, από τον Ιανουάριο του 2012 και κάθε μήνα θα προεισπράττει την ειδική εισφορά επί των εισοδημάτων του 2012 μέσω της μηνιαίας παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών, συμπιέζοντας ακόμη περισσότερο τις ήδη «ψαλιδισμένες» αποδοχές των φορολογουμένων. Εφόσον οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι αποκτήσουν το 2012 εισοδήματα κι από άλλες πηγές (ενοίκια, γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ελευθέρια επαγγέλματα κ.λπ.), τότε για τα εισοδήματα αυτά θα πληρώσουν επιπλέον ειδική εισφορά αλληλεγγύης το 2013. Η καταβολή της επιπλέον εισφοράς θα γίνει με την εκκαθάριση των τελικών ποσών φόρου εισοδήματος και εισφοράς για το έτος 2012.

3. Στο μηνιαίο καθαρό εισόδημα συνυπολογίζονται κάθε είδους αμοιβές, όπως υπερωρίες, επίδομα παραγωγής, πριμ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόληση νυχτερινή ή Κυριακών ή αργιών, επίδομα ισολογισμού κ.λπ. Τυχόν έκτακτο εφάπαξ, πριμ παραγωγικότητας, αναδρομικά προηγούμενων μηνών του ίδιου έτους κ.λπ. δεν συναθροίζονται με τις μηνιαίες αποδοχές, αλλά με το συνολικό ετήσιο εισόδημα και ο τυχόν επιπλέον φόρος που προκύπτει παρακρατείται το μήνα που καταβλήθηκε το ποσό.

4. Ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης γίνεται με βάση 14 μισθούς στην περίπτωση των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και με 12 μισθούς για τους δημοσίους υπαλλήλους.

5. Το ποσό φόρου μειώνεται 1,5%, ως έκπτωση λόγω προκαταβολής, και το υπόλοιπο αποτελεί το φόρο που παρακρατείται σε ετήσια βάση.

6. Με συντελεστή 3% υπολογίζεται ο παρακρατούμενος φόρος σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο άνω των 24 ευρώ και σχέση εργασία ορισμένου χρόνου.

7. Με συντελεστή 20% παρακρατείται ο φόρος επί των καθαρών αμοιβών από υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα και κάθε άλλου είδους πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές κι εφόσον αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

8. Με συντελεστή 10% θα παρακρατούν το φόρο οι εργοδότες -πλην αυτού που καταβάλλει τις μεγαλύτερες αποδοχές- σε ωρομίσθιους καθηγητές που απασχολούνται ταυτόχρονα σε πολλούς εργοδότες, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, όπως καθηγητές σε φροντιστήρια.

9. Με συντελεστή 20% παρακρατείται ο φόρος σε εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά.

10. Με συντελεστές 5% -15% παρακρατείται ο φόρος σε επικουρικές συντάξεις, βοηθήματα κ.λπ. που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας. Σε εισόδημα μέχρι 2.500 ευρώ ο συντελεστής είναι 5%, από 2.501 ευρώ μέχρι 4.500 ευρώ είναι 10% και 15% για καθαρό ποσό παροχής άνω των 4.500 ευρώ.

11. Δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την παρακράτηση η μείωση φόρου για μισθωτούς που κατοικούν τουλάχιστον 9 μήνες σε παραμεθόριες περιοχές.

12. Σε πολλαπλή απασχόληση ο εργαζόμενος με δήλωσή του στους εργοδότες στους οποίους απασχολείται πρέπει να επιλέγει την κύρια απασχόλησή του με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσό αποδοχών και ο φόρος θα παρακρατείται βάσει κλίμακας. Οι εργοδότες με τις μικρότερες αποδοχές θα παρακρατούν φόρο με συντελεστή 20%.

13. Απαλλάσσονται του φόρου μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό άνω του 80%.

14. Δεν παρακρατείται φόρος στο επιπλέον ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτάται από απασχολούμενους στην επιχείρηση, όπως παροχή κατοικίας σε στελέχη και υπαλλήλους, παροχή αυτοκινήτου σε στελέχη κ.λπ.

Ειδική εισφορά

15. Το ποσό που παρακρατείται έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης δεν μειώνεται κατά ποσοστό 1,5% κατά την παρακράτησή του.

16. Παρακράτηση έναντι της εισφοράς διενεργείται και στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για την παροχή νομικών υπηρεσιών, οι ξεναγοί καθώς και οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα εμπορικού ναυτικού που παρέχουν υπηρεσίες σε εμπορικά πλοία.

17. Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης του εργαζόμενου σε διαφορετικούς εργοδότες, ο κάθε εργοδότης θα διενεργεί παρακράτηση της εισφοράς με βάση τις αποδοχές που πράγματι καταβάλλει στον εργαζόμενο χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις αποδοχές που καταβάλλονται στον ίδιο εργαζόμενο και από άλλους εργοδότες.

18. Δεν διενεργείται παρακράτηση της έκτακτης εισφοράς στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Στις αποζημιώσεις απολυομένων.

Στους μισθούς, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από 80% και άνω.

Στην παροχή που καταβάλλεται εφάπαξ από τα ταμεία προνοίας και τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, εφάπαξ δημοσίων υπαλλήλων κ.λπ.

Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος.

Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά.

Στο καθαρό ποσό των συντάξεων ή άλλων παροχών παρόμοιας φύσης, που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας.

Στο επιπλέον ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες το οποίο αποκτάται από απασχολούμενους στην επιχείρηση (παροχή κατοικίας σε στελέχη και υπαλλήλους της επιχείρησης, παροχή ΕΙΧ αυτοκινήτου σε στελέχη της επιχείρησης).

Παράδειγμα
Πως θα διαμορφωθούν οι αποδοχές αγαμου μισθωτού του δημοσίου:

Αγαμος μισθωτός του Δημοσίου με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.650 ευρώ, το Δεκέμβριο καθαρό δώρο Χριστουγέννων 450 ευρώ, τον Απρίλιο καθαρό δώρο Πάσχα 190 ευρώ και τον Ιούλιο καθαρό επίδομα αδείας 190 ευρώ.

 • Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12 Χ 1.650=19.800 ευρώ

 • Ετήσιος φόρος κλίμακας: 2.370 ευρώ

 • Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης: 2.370Χ1,5%=35,55 ευρώ

 • Φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα: 2.370-35,55=2.334,45/12=194,54 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων:

 • 194,54 Χ (450/1.650)=53,06 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα:

 • 194,54 Χ(190/1.650)=22,40 ευρώ

Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας:

 • 194,54 Χ (190/1.650)=22,40 ευρώ

Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα:

 • 12 Χ 1.650=19.800 (1%)

Συνεπώς, 1.650 Χ 1 %=16,50 ευρώ

Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά την καταβολή του δώρου Χριστουγέννων:

 • 12 Χ 1.650=19.800+450=20.250 (2%)

Συνεπώς, 450 Χ 2%=9 ευρώ

 • Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά την καταβολή του δώρου Πάσχα.

 • Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα: 12 Χ 1.650=19.800+190=19.990 (1%)

 • Συνεπώς, 190 Χ 1%=1,90 ευρώ

Παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης κατά την καταβολή του επιδόματος αδείας:

 • 12 Χ 1.650=19.800+190=19.990 (1%)

Συνεπώς, 190 Χ 1%=1,90 ευρώ

 


http://wwwepikoinonia-arg.blogspot.com/2011/12/blog-post_2050.html

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s