Τι να προσέξετε φέτος στη φορολογική δήλωση


Εναν… «χαρτοπόλεμο», αποτελούμενο από βεβαιώσεις, πιστοποιητικά, υπεύθυνες δηλώσεις, αποδείξεις και άλλα δικαιολογητικά έγγραφα, υποχρεούνται να καταθέσουν φέτος στην Εφορία μαζί με τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος όσοι φορολογούμενοι τις υποβάλουν συμπληρωμένες χειρόγραφα.

Τα είδη των δικαιολογητικών που θα χρειαστεί να προσκομίσει φέτος στην Εφορία ένας φορολογούμενος, για να αποδείξει τα αναγραφόμενα στη φορολογική του δήλωση ποσά εισοδημάτων, εσόδων και δαπανών αλλά και για να κατοχυρώσει δικαιώματα φοροαπαλλαγών. Το καινούργιο στοιχείο των φετινών δηλώσεων είναι ότι οι φορολογούμενοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση να στείλουν στην Εφορία σε κλειστό φάκελο τις εκατοντάδες αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών που μάζεψαν το 2011. Ομως θα πρέπει να τις φυλάξουν στο σπίτι τους και σε περίπτωση που τους ζητηθεί να τις προσκομίσουν για έλεγχο στην Εφορία.

Από την υποχρέωση να υποβάλουν μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις όλη τη «χαρτούρα» με τα δικαιολογητικά απαλλάσσονται όσοι φορολογούμενοι υποβάλουν τις δηλώσεις τους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας Taxisnet.

Οι φορολογούμενοι αυτοί πρέπει μεν να συγκεντρώσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αλλά από εκεί και πέρα αρκεί να τα διαφυλάξουν στα σπίτια τους, ώστε να είναι σε θέση να τα προσκομίσουν στην Εφορία, εφόσον τους ζητηθούν για έλεγχο.

Σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία από την εκκαθάριση μιας ηλεκτρονικά υποβληθείσας δήλωσης θα προκύψει επιστροφή φόρου μεγαλύτερη των 1.500 ευρώ, ο φορολογούμενος, για να εισπράξει το ποσό της επιστροφής, θα πρέπει, υποχρεωτικά, να προσκομίσει στην Εφορία για έλεγχο όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και όλες τις αποδείξεις που διαμορφώνουν το αφορολόγητο.

Σημειώστε ότι φέτος η υποβολή της δήλωσης ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου είναι υποχρεωτική:

•Για όλα τα φυσικά πρόσωπα, επιτηδευματίες που ασκούν επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και για κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία, που η δήλωσή του υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή.
•Για φορολογούμενους που αποκτούν εισόδημα από ακίνητα, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα από αλλοδαπή κ.λπ., όταν το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημά τους, που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι υπόχρεοι που αποκτούν εισοδήματα από συντάξεις, εκτός κι αν αποκτούν και εισοδήματα από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και όσοι μετέχουν σε ΟΕ και ΕΕ.

Τι να προσέξετε

Στα σημεία της φορολογικής δήλωσης που αφορούν τους τόκους στεγαστικών δανείων, τους φόρους που παρακρατήθηκαν, τις κατοικίες, τις δαπάνες που περιορίζουν τον τελικό φόρο, «σκοντάφτουν» κάθε χρόνο οι φορολογούμενοι.

Πρόκειται για κωδικούς του εντύπου Ε1 όπου παρατηρούνται κατά τεκμήριο τα περισσότερα λάθη, και στα οποία θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους οι φορολογούμενοι προκειμένου να συμπληρώσουν σωστά τη δήλωσή τους και να μην κληθούν εκ νέου από την εφορία.

Τα σημεία που θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης είναι τα εξής:

1 Στον πίνακα 1 του εντύπου Ε1 γράφονται τα στοιχεία του φορολογουμένου και, σε περίπτωση εγγάμων, της συζύγου του. Επίσης, γράφονται προαιρετικά και τα στοιχεία του εκπροσώπου του φορολογουμένου.

2 Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι κάτοικος εξωτερικού, η αναγραφή των στοιχείων του εκπροσώπου του είναι υποχρεωτική.

3 Σε περίπτωση εγγάμων πρέπει να συμπληρώνεται απαραίτητα το τετραγωνίδιο με την ένδειξη «ΑΦΜ συζύγου». Σε καμιά περίπτωση, προκειμένου για έγγαμη, δεν θα αναγράφεται στο τετραγωνίδιο αυτό ο ΑΦΜ του συζύγου της.

4 Ο εν διαστάσει υπόχρεoς (πρώην σύζυγος) πρέπει να διαγράψει τα στοιχεία και τον ΑΦΜ της πρώην συζύγου του.

5 Η εν διαστάσει σύζυγος στη δήλωσή της πρέπει να αναγράφει μόνο τα στοιχεία που την αφορούν.

6 Πριν από την υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων από τους πρώην συζύγους λόγω της διάστασης, πρέπει να έχει γίνει η υποβολή από αυτούς δήλωσης διακοπής των σχέσεων στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ.

7 Στην ένδειξη «ΑΦΜ εκπροσώπου» συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του εκπροσώπου (κηδεμόνα, αντιπροσώπου, προσωρινού διαχειριστή, αντικλήτου κ.τ.λ.), εφόσον βέβαια αναγράφονται τα στοιχεία του εκπροσώπου στο σώμα της δήλωσης. Οταν στη δήλωση είναι συμπληρωμένα στοιχεία εκπροσώπου (προαιρετικά ή υποχρεωτικά), πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ δήλωσης σχέσεων φορολογουμένου με τα στοιχεία του εκπροσώπου.

8 Φορολογούμενοι που απαντούν «ΝΑΙ» στην ερώτηση 18 του πίνακα 2 του Ε1 «Είστε αξιωματικός ή ημεδαπό κατώτερο πλήρωμα εμπορικού πλοίου», εκτός από τον πίνακα 4Α «ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ», πρέπει να έχει συμπληρώσει το «ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» προκειμένου να διενεργηθεί ο ειδικός τρόπος φορολόγησης των Ναυτικών. Το «Δελτίο» αυτό συμπληρώνεται από τον ίδιο τον φορολογούμενο, σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της οικείας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, και από την αρμόδια ΔΟΥ σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης σε υλική μορφή.

9 Αν ο υπόχρεος έχει απαντήσει «ΝΑΙ» στην ερώτηση 6 του πίνακα 2 «Υποβάλλεται η δήλωση από κληρονόμο του φορολογουμένου που απεβίωσε;», πρέπει να έχει προηγηθεί η υποβολή στο Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ δήλωσης σχέσεων μεταξύ αποβιώσαντος και κληρονόμου.

10 Στον πίνακα 4Γ της φορολογικής δήλωσης γράφονται τα εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις. Οταν συμπληρώνονται οι κωδικοί αριθμοί 401-402 (καθαρά κέρδη από ατομική επιχείρηση), 413-414 (ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους από ατομική επιχείρηση), πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 425-426 (ακαθάριστα έσοδα από ατομική επιχείρηση).

11 Στον πίνακα 4Δ, στον οποίο δηλώνονται τα εισοδήματα από ελευθέρια επαγγέλματα, όταν συμπληρώνονται οι κωδικοί αριθμοί 501-502 (καθαρά κέρδη από ατομικό επάγγελμα) ή 511-512 (ζημιά του ίδιου οικονομικού έτους από ατομικό επάγγελμα), πρέπει απαραίτητα να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 517-518 (ακαθάριστα έσοδα από ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος).

12 Στον πίνακα 5 γράφονται τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου. Στην περίπτωση 1 του πίνακα αυτού γράφονται οι ετήσιες «αντικειμενικές δαπάνες» ή «τεκμήρια διαβίωσης». Οι δαπάνες της περίπτωσης 1 προσδιορίζονται με βάση την κατοχή ή χρήση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, της συζύγου του και των τέκνων τους που συνοικούν και τους βαρύνουν. Στην υποπερίπτωση (α) αναγράφονται στοιχεία για τον προσδιορισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης για ιδιοκατοικημένη ή μισθούμενη ή δωρεάν παραχωρούμενη κύρια κατοικία και για μία ή και δύο δευτερεύουσες κατοικίες. Στους κωδικούς αριθμούς 211-212, 218-219 και 225-226 συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση η επιφάνεια των κύριων και των βοηθητικών χώρων.

13 Στην περίπτωση 2 του πίνακα 5 γράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, με εξαίρεση τις δαπάνες για αγορά ακινήτων ή ανέγερση οικοδομών για τις οποίες ισχύει εξαίρεση από τα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων μέχρι τις 31-12-2013. Επίσης αναγράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν για την εξόφληση πάσης φύσεως δανείων ή πιστώσεων γενικά, καθώς και οι δαπάνες για δωρεές χρηματικών ποσών, που θεωρούνται τεκμήρια εισοδήματος.

14 Αν κατά τη διάρκεια του έτους 2011 καταβλήθηκαν τόκοι για την εξόφληση δανείων ή πιστώσεων, καθώς και χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών για την αγορά μη καταναλωτικών αγαθών, το ποσό αυτών των τόκων πρέπει να γραφεί στην περίπτωση 2ε του πίνακα 5, στους κωδικούς αριθμούς 727-728. Στο ποσό των τόκων αυτών (κωδικοί 727-728), πρέπει να προστεθούν και οι δεδουλευμένοι τόκοι με το χρεολύσιο που καταβλήθηκαν, μέσα στο έτος 2011, για την εξόφληση στεγαστικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Στους ίδιους κωδικούς 727-728, πρέπει να γραφούν και οι τόκοι υπερημερίας που τυχόν καταβλήθηκαν για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων, καθώς και χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών για αγορά μη καταναλωτικών αγαθών κατά το έτος 2011. Επίσης στους κωδικούς αυτούς πρέπει να γραφεί το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε το 2011 για τη χορήγηση δανείων προς οποιονδήποτε, με εξαίρεση τα ποσά δανείων που χορηγήθηκαν προς εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κοινωνίες των οποίων ο υπόχρεος είναι μέλος ή μέτοχος. Αν ο υπόχρεος δεν προσθέσει μόνος του τους τόκους υπερημερίας, έχει υποχρέωση να τους προσθέσει η ΔΟΥ στους κωδικούς 323-324 της δήλωσης.

15 Στον πίνακα 7 δηλώνονται τα ποσά των δαπανών που αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημα ή από τον φόρο. Στην ένδειξη 8 αναγράφονται οι καταβληθέντες τόκοι στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας. Η έκπτωση του 10% των τόκων αυτών από τον φόρο εισοδήματος υπολογίζεται μέχρι ποσό δανείου 200.000 ευρώ. Γι’ αυτόν τον λόγο, πρέπει, για τα δάνεια αυτά, να συμπληρώνονται και οι κωδικοί 069-070 με το συνολικό ποσό των δανείων που έχει λάβει ο κάθε σύζυγος για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας τους.

16 Στον πίνακα 8 δηλώνονται τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν ή προκαταβλήθηκαν στο όνομα του φορολογουμένου κατά τη διάρκεια του έτους 2011. Αν έχει δηλωθεί από τον υπόχρεο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθοί, συντάξεις κτλ.) σε μία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις 1,2,3 και 4 του πίνακα 4Α του εντύπου Ε1, δηλαδή στους κωδικούς 301-302, 303-304, 321-322 και 317-318, τότε αφού προστεθούν τα ποσά των φόρων που αναλογούν στα εισοδήματα αυτά, το σχετικό σύνολο γράφεται στους κωδικούς 313-314. Μετά, αφού προστεθούν τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν στα ίδια ως άνω εισοδήματα, το σύνολο που θα προκύψει γράφεται στους κωδικούς 315-316. Σε κάθε περίπτωση, η διαφορά μεταξύ αναλογούντος και παρακρατηθέντος φόρου δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1,5%.

17 Οι κωδικοί 603-604 και 605-606 συμπληρώνονται εφόσον στους σχετικούς πίνακες της δήλωσης 4Γ και 4Δ έχουν δηλωθεί εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα. Ο προκαταβληθείς ή ο παρακρατηθείς φόρος στις περιπτώσεις αυτές δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το 20% των αντίστοιχων ακαθάριστων εισοδημάτων.

•1,5% το ανώτερο είναι η διαφορά που μπορεί να εμφανίζεται μεταξύ του αναλογούντος φόρου και του φόρου που έχει παρακρατηθεί

– Προσοχή
Τόκοι στεγαστικών, φόροι που παρακρατήθηκαν, κατοικίες και δαπάνες είναι συνήθως τα σημεία που «σκοντάφτουν» οι φορολογούμενοι

– Τι πρέπει να γνωρίζουν οι έγγαμοι
Πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρώνεται το τετραγωνίδιο με την ένδειξη ΑΦΜ συζύγου. Σε καμία περίπτωση, προκειμένου για έγγαμη, δεν αναγράφεται στο τετραγωνίδιο αυτό ο ΑΦΜ του συζύγου της.

(Πηγή: Ημερησία)

epityxiacom

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s