Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας στους λογαριασμούς της ΔΕΗ: Η νέες αποφάσεις


Χρεώσεις ΥΚΩ: Oι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις

1. Με την υπ’ αριθ. 469/2012 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) ακυρώθηκαν οι Υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες καθόριζαν α) τα ετήσια ανταλλάγματα για την παροχή ΥΚΩ των ετών 2008 και 2009 και β) τις μοναδιαίες χρεώσεις για την ανάκτηση των ανταλλαγμάτων αυτών κατά τα έτη 2009 και 2010. Ανεξάρτητα από τη νομική συλλογιστική που υιοθέτησε το ΣτΕ στην εν λόγω απόφαση, της οποίας η προσπέλαση απαιτεί την ιδιαιτέρως προσεκτική ανάγνωσή της, το πρόβλημα που ανέκυψε μετά τη δημοσίευσή της ήταν η αμφισβήτηση της νομιμότητας των καταβολών των αντίστοιχων ποσών από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και, κατ’ επέκταση, από τους καταβαλόντες τα σχετικά ποσά τελικούς καταναλωτές.

2. Λύση στο πρόβλημα αυτό προσπάθησε να δώσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με Τροπολογία που προσέθεσε στις 23 Μαρτίου 2012 στο σχέδιο νόμου «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» και η οποία τελικά περιελήφθη ως άρθρο 36 στον ψηφισθέντα στις 3-4-2012 νέο νόμο 4067/2012 (ΦΕΚ Α΄79/9-4-2012). Στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του ανταλλάγματος Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που οφείλεται από την 1-1-2012, προκειμένου οι επιχειρήσεις του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας να συνεχίσουν να παρέχουν απρόσκοπτα και αδιαλείπτως τις υπηρεσίες αυτές. Στην παρ. 2 ορίζεται, σε αντίθεση με το προηγούμενο καθεστώς, ότι υπόχρεοι καταβολής του ανταλλάγματος ΥΚΩ είναι οι εκάστοτε χρήστες κάθε παροχής ηλεκτροδότησης, οι οποίοι το καταβάλλουν προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας με διακριτή χρέωση στους λογαριασμούς κατανάλωσης που λαμβάνουν. Στη συνέχεια, το αντάλλαγμα αυτό αποδίδεται από τους προμηθευτές εντός του επόμενου της έκδοσης των λογαριασμών μήνα, σε ειδικό λογαριασμό που τηρείται πλέον από την εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Δ.Μ.Η.Ε.) Α.Ε.». Από τα έσοδα του ανωτέρω ειδικού λογαριασμού καταβάλλεται εξολοκλήρου η σχετική αντιστάθμιση στους κατόχους άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχουν ΥΚΩ.

3. Με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου καταβάλλεται προσπάθεια να ρυθμιστεί το θέμα που έχει ανακύψει αναφορικά με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι προμηθευτές και συνακόλουθα οι καταναλωτές επί τη βάσει των ακυρωθεισών Υπουργικών αποφάσεων. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι το αντάλλαγμα που αντιστοιχεί στο κόστος εκπλήρωσης υποχρεώσεων παροχής ΥΚΩ, όπως αυτό έχει θεσπισθεί για τον τομέα ηλεκτρικής ενέργειας για την περίοδο από το έτος 2008 έως και το έτος 2011, επιμερίζεται στους εκάστοτε χρήστες παροχής ηλεκτροδότησης (αντί στους κατόχους αδειών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας), σύμφωνα με τις μοναδιαίες χρεώσεις ανά κατηγορία χρηστών, οι οποίες περιλαμβάνονται στην εν λόγω διάταξη και για τις οποίες έχει ληφθεί μέριμνα, σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση του εν λόγω νόμου, να είναι ισόποσες με αυτές που προέβλεπαν οι ακυρωθείσες υπουργικές αποφάσεις. Περαιτέρω, όπως προβλέπεται στην παρ. 4, τα ποσά που προκύπτουν βάσει αυτών των χρεώσεων συμψηφίζονται με τα ποσά που αντιστοίχως έχουν ήδη καταβληθεί για αυτό το χρονικό διάστημα από τους χρήστες παροχής ηλεκτροδότησης προς τους κατόχους αδείας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Ειδικώς ορίζεται, δε, ότι τυχόν επιπλέον ποσά σε βάρος των εκάστοτε χρηστών δεν αναζητούνται και διαγράφονται.

4. Τέλος, στην παρ. 6 προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ρυθμίζεται κάθε αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου. Ενόψει του ιδιαίτερα τεχνικού χαρακτήρα των σχετικών διατάξεων η σχετική υπουργική απόφαση αναμένεται με ενδιαφέρον, ούτως ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί συγκροτημένα από νομική άποψη το περιεχόμενό της.

5. Ο νομοθέτης, με την ως άνω διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 4067/2012, επιχειρεί να προσαρμόσει τη νομοθεσία των ΥΚΩ στα δεδομένα που έθεσε η απόφαση του ΣτΕ 469/2012, με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής παροχής των υπηρεσιών αυτών και στο μέλλον αλλά και για να «προλάβει» (;) την έγερση νομίμων αξιώσεων για ποσά που, απούσης νομικής βάσης τη χρονική στιγμή της καταβολής τους, έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως. Έτσι, επιχειρεί να διαμορφώσει νομική βάση για τα ήδη καταβληθέντα ποσά των ετών 2008 έως 2011, θεσπίζοντας και οριοθετώντας ποσοτικά μία αναδρομική οικονομική υποχρέωση των εκάστοτε χρηστών/καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύματος. Είναι σαφές ότι το εν λόγω θέμα παρουσιάζει πολλές προβληματικές νομικές παραμέτρους που χρήζουν συγκροτημένης και διεξοδικής αξιολόγησης, η οποία είναι εξόχως πιθανό ότι θα αποτελέσει αντικείμενο και δικαστικής διερεύνησης στο εγγύς μέλλον.

Επιμέλεια στήλης: «Μεταξάς & Συνεργάτες – Δικηγόροι & Νομικοί Σύμβουλοι» (www.metaxaslaw.gr)

energypress

Διαβάστε επίσης : http://www.euro2day.gr/news/economy/124/articles/688218/Article.aspx

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s