Ἀεροπονία: τό σύστημα καλλιεργειῶν πού μᾶς ἔρχεται ἀπό τό μέλλον;


Παλαιότερα, ὅταν διάβαζα γιὰ τὶς μελέτες καὶ τὶς ἔρευνες περὶ τῆς ἀεροπονίας (καὶ τῆς ὑδροπονίας), ἐκνευριζόμουν. Θύμωνα. Ἀντιλαμβανόμουν πὼς μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο οὐσιαστικῶς ἀκυρώνουμε τὴν Μάνα Γῆ, παράγοντας μίαν νέα Ὕβρι.

Δὲν ἄλλαξαν οἱ πεποιθήσεις μου. 

Ἂλλαξαν οἱ εἰκόνες μου γιὰ τὸν πλανήτη καὶ ὁ τρόπος ποὺ ἀντιμετωπίζω πλεόν τὴν ἀνθρωπότητα. 

Πῶς θά τραφῇ;

Ἐάν τά σχέδια τῆς Νέας καὶ τῆς Παλαιᾶς Τάξεως τεθοῦν ἄμεσα σέ ἐφαρμογή, ξέρουμε πὼς σὲ λίγον καιρὸ δὲν θὰ ὑπάρχῃ …ἀνθρωπότης.

Ἐάν ὅμως ὄχι; Τότε πῶς θά τραφοῦν οἱ ἐπόμενες γενεές;

Μὴν ἀναρωτιέστε… Ξέρουμε ὅλοι κατὰ βάθος. 

Ὁ πλανήτης ἴσως πράγματι νὰ ἔχῃ τὴν δυνατότητα νὰ μᾶς θρέψῃ καὶ νὰ μᾶς κρατήσῃ ζωντανούς.

Ἴσως πράγματι νὰ ὑπάρχουν ὅλες οἱ ἀπαραίτητες ἐκτάσεις, ὅλες οἱ ὑδάτινες πηγὲς καὶ ὅλες οἱ συνθῆκες  πρὸ κειμένου νὰ ἐπιβιώσουμε. Ἀλλὰ αὐτὰ θεωρητικῶς!

Ἐὰν δὲν ἀφήσουν τὰ περὶ πρασίνων ἀναπτύξεων, τὰ περὶ ἀλογίστου ἐκμεταλλεύσεως τῶν ἐνεργειακῶν πόρων καὶ τὶς ὑδάτινες πηγές ἐλεύθερες, ὄχι μόνον δὲν θὰ μποροῦμε νὰ τραφοῦμε, ἀλλὰ δὲν θὰ ἔχουμε σὲ λίγον καιρὸ χῶρο γιὰ νὰ ἀναπνέουμε.  Οὔτε αὐτὸ δὲν προβλέπεται πλέον. 

Στὸ μεταξύ, μία νέα προσπάθεια, ποὺ ἐστέφθῃ ἀπὸ ἐπιτυχία, ἔκανε τὸ ΤΕΙ Μεσολογγίου, μὲ ἴδια ἔξοδα, σὲ πρόγραμμα καὶ μελέτη ποὺ βασίζεται στὴν ὁμάδα τοῦ καθηγητοῦ Γεωργίου Σαλάχα.  

Ἡ πρωτοπορία  στὴν μέθοδο ἀφορᾷ ἰδίως στὴν μηδενικὴ ῥύπνανσι, στὴν μεγίστη ἀπόδοσι τοῦ φυτοῦ καὶ στὴν ἐλαχιστοποίησιν τῶν ἀναγκῶν του σὲ ὕδωρ. 

Εὔχομαι νὰ ἔχουν τὰ καλλίτερα δυνατὰ ἀποτελέσματα στὶς ἔρευνές τους. Γιὰ ὅλους μας. 

Φιλονόη. 

Καινοτομία που αναπτύσσει το ΤΕΙ Μεσολογγίου αλλάζει την παραδοσιακή καλλιέργεια:

τα φυτά δεν θα αναπτύσσονται πια στο χώμα ή το νερό, αλλά σε ελεγχόμενο περιβάλλον που μεγιστοποιεί την ανάπτυξή τους (κατά 100% σε σχέση με την καλλιέργεια στο έδαφος και κατά 30% σε σχέση με την υδροπονία).

Επανάσταση στον αγροτικό τομέα!

Η δημιουργία του συστήματος αυτού, που είναι το μοναδικό στην Ευρώπη, χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από το ΤΕΙ Μεσολογγίου, ενώ σύντομα θα είναι κατοχυρωμένη Ελληνική πατέντα

Οπως δήλωσε στο GoodNews ο καθ. του Τμήματος Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας και επικεφαλής της ομάδας Γιώργος Σαλάχας, υπάρχει ήδη μεγάλο ενδιαφέρον από ιδιωτικές εταιρείες και παραγωγούς για επενδύσεις.

Τα μέλη της ομάδας:

Η Ερευνητική Ομάδα αποτελείται από τον δρ. Γ. Σαλάχα, Καθηγητή στο Εργ. Φυσιολογίας-Βιοχημείας του ΤΕΙ Μεσολογγίου, τον δρ. Δ. Σάββα, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Εργ. Λαχανοκομίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τον δρ Γ. Καπότη, Καθηγητή στο Εργ. Λαχανοκομίας του ΤΕΙ Μεσολογγίου, τον δρ. Ε. Γιαννακόπoυλο, την δρ. Κων/να Αργυροπούλου και 2 υποψήφιους διδάκτορες τον Α. Παπασάββα και την Ε. Ψαθά.

Τι είναι η αεροπονία;

Είναι το πρωτοποριακό σύστημα καλλιέργειας όπου τα φυτά αναπτύσσονται σε ελεγχόμενο περιβάλλον απουσία οποιουδήποτε υποστρώματος. Οι ρίζες κρέμονται κυριολεκτικά στον αέρα μέσα σε κλειστά δοχεία ή κανάλια καλλιέργειας και ψεκάζονται με το ανακυκλούμενο θρεπτικό διάλυμα.

Τα φυτά αναπτύσσονται ταχύτατα σε σχέση με όλες τις άλλες μεθόδους καλλιέργειας, έχοντας μακράν τις μικρότερες απαιτήσεις σε νερό, θρεπτικά στοιχεία και ενέργεια.

Θεωρείται σήμερα η πιο πολλά υποσχόμενη καλλιεργητική τεχνική του μέλλοντος για τη γη και το διάστημα.

Η καινοτομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου:

Το σύστημα αεροπονικής καλλιέργειας φυτών που αναπτύχθηκε στα Εργαστήρια του ΤΕΙ Μεσολογγίου, από την Ερευνητική Ομάδα του Καθηγητή δρ. Σαλάχα, είναι προσαρμοσμένο στις Ελληνικές βιοκλιματικές συνθήκες. Τα πρώτα ολοκληρωμένα πειράματα στην καλλιέργεια λαχανικών (μαρουλιού, μαϊντανού, κρεμμυδιού, μάραθου κ.λπ., χωρίς φυτοφάρμακα), είναι εντυπωσιακά.

Επιπλέον, έχουν ξεκινήσει πειράματα κάθετης αεροπονικής καλλιέργειας φράουλας, πειραματική καλλιέργεια τομάτας, καθώς και προκαταρκτικά πειράματα παραγωγής άνοσου αεροπονικού πατατόσπορου (παράγονται μέχρι 120 κόνδυλοι ανά φυτό, ενώ στη συμβατική καλλιέργεια 5 με 10). Φαίνεται ότι τα επόμενα χρόνια η τεχνολογία αυτή θα αλλάξει άρδην την παραγωγή πατατόσπορου.

Στα Θερμοκήπια του ΤΕΙ Μεσολογγίου λειτουργεί και η πρώτη επισκέψιμη πειραματική Αεροπονική Φάρμα στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η ερευνητική ομάδα βρίσκεται στη φάση αναζήτησης χρηματοδότησης και συνεργασιών.

Προς το παρόν έχει αναπτυχθεί:

– Κάθετο σύστημα αεροπονίας για την καλλιέργεια φράουλας σε συνεργασία με 2 επιχειρήσεις από την Ηλεία με θετικά αποτελέσματα.

– Μικρότερο σύστημα αεροπονίας σε συνεργασία με έναν συνεταιρισμό παραγωγών από την Αιτωλοακαρνανία για την ριζοβολία μοσχευμάτων.

Σημειώνεται ότι η καλλιεργητική αυτή μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μέλλον όχι μόνο στην αγροτική παραγωγή, αλλά και για οικιακή χρήση.

Αμεσοι στόχοι είναι η ολοκλήρωση της Αεροπονικής Φάρμας, η δημιουργία ενός Κέντρου Αεροπονικής Τεχνολογίας για την Ελλάδα και την Ευρώπη και η ανάπτυξη τεχνογνωσίας για την παραγωγή αεροπονικών συστημάτων.

«Πιστεύουμε ότι η τεχνολογία αυτή έχει τεράστιο οικονομικό ενδιαφέρον και θα φέρει μια μικρή επανάσταση στην πρωτογενή παραγωγή», αναφέρει στo GoodNews o επικεφαλής της ομάδας Γιώργος Σαλάχας.

Πλεονεκτήματα της μεθόδου:

– Ο συνδυασμός εντατικής παροχής θρεπτικών και οξυγόνωσης του ριζικού συστήματος, επιτρέπει στα φυτά -πλησιάζοντας τις γενετικές τους δυνατότητες- να μεγιστοποιούν την ταχύτητα ανάπτυξής τους με αποτέλεσμα την κατά 30% ταχύτερη ανάπτυξη σε σχέση με την υδροπονία και 100% σε σχέση με την καλλιέργεια στο έδαφος.

– Σύμφωνα με πειράματα της NASA στην αεροπονία καταναλώνεται λιγότερο από το 1% του νερού που χρειάζεται το φυτό στο έδαφος, με αποτέλεσμα να είναι η ιδανική λύση για άνυδρες και υφάλμυρες περιοχές.

– Παράγονται απολύτως υγιεινά προϊόντα, απαλλαγμένα από χώματα και ξένες ύλες.

– Θεωρείται οικολογικά ασφαλής μέθοδος, φιλική προς το περιβάλλον, με μηδενικά υπολείμματα.

– Εξοικονομεί μεγάλα ποσοστά ενέργειας.

Ο παράγοντας του κόστους:

Το αρχικό κόστος εγκατάστασης αεροπονικών συστημάτων αφορά μόνο το σύστημα παροχής του θρεπτικού διαλύματος και τα ειδικά κανάλια ανάπτυξης των φυτών. Ομως το κόστος αυτό υπερκαλύπτεται από την αυξημένη κατά 30% συνεχή παραγωγή χωρίς υποστρώματα καθ όλη τη διάρκεια του έτους, χωρίς διακοπή, που σε συνδυασμό με την μέγιστη αυτοματοποίηση, την ελαχιστοποίηση των εργατικών και της απαιτούμενης ενέργειας, ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος παραγωγής.

Η εξέλιξη της αεροπονίας:

Τα πρώτα «αερόβια» φυτά μεταφέρθηκαν στο Διάστημα το 1960 μέσω της αποστολής Sputnik 4.Η μέθοδος αναπτύχθηκε από τον Richard Stoner τις δεκαετίες του ‘80 και του ‘90 στο Ames Research Center της ΝΑSA, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί στις μελλοντικές αποστολές και αποικίες του διαστήματος. Ο Richard Stoner, θεωρείται «ο πατέρας της εμπορικής αεροπονίας» και η τεχνολογία του χρησιμοποιείται σε πολλά πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα και από επαγγελματίες παραγωγούς, κυρίως στην Αμερική.


Σε παγκόσμιο επίπεδο επιχειρηματικές αεροπονικές φάρμες (πρόσφατα και αεροπονικές βιοφάρμες) έχουν αναπτυχθεί κυρίως στις ΗΠΑ, όμως, μέσα σε κτίρια με τεχνητό φωτισμό. Ιδιαίτερα εντυπωσιακές είναι οι κάθετες αεροπονικές φάρμες (Vertical Aeroponic Tower Farms) και οι κάθετοι αεροπονικοί κήποι που λειτουργούν σε ταράτσες της Νέας Υόρκης, τροφοδοτώντας εστιατόρια με κάθε είδους λαχανικά και αρωματικά φυτά.

Πάνω από μία 10ετία λειτουργεί στην Φλόριδα των ΗΠΑ, δείχνοντας το μέλλον, η μοναδική στον κόσμο επισκέψιμη Αεροπονική Φάρμα, στο EPCOT Center της Disneyland.

Στην Ευρώπη, αεροπονικά συστήματα έχουν αναπτύξει η Ολλανδία και η Δανία.

Η ηλεκτρονική ιστοσελίδα aeroponics.teimes.gr είναι υπό κατασκευή.

Το βιογραφικό του κ. Σαλάχα http://www.theka.teimes.gr/?page_id=523

Ακούστε παλαιότερη συνέντευξη του καθ. Σαλάχα στο Ράδιο 9 (Ἑλληνικὴ Ὀδύσσεια)

filonoi

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s