Αξιολόγηση για 650.000 δημοσίους υπαλλήλους και μετά… απολύσεις


Του Θάνου Πασχάλη

https://i0.wp.com/newpost.gr/var/thumbs/eksimeresdimosio_625___.jpg
Στο δρόμο της αξιολόγησης απευθείας από το ΑΣΕΠ ή μέσω διαδικασιών από τους ίδιους τους φορείς, όπου υπηρετούν σήμερα χιλιάδες υπάλληλοι, (με προδιαγραφές όμως που θα ορίζει το Α.Σ.Ε.Π.) οδηγούνται από τις αρχές του 2013 650.000 μόνιμοι και αορίστου χρόνου υπάλληλοι του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ο κύβος ερρίφθη από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και όπως έλεγε στην εφημερίδα «6 Μέρες» ανώτατο στέλεχος «άπαντες οι δημόσιοι υπάλληλοι, που μισθοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό με ελάχιστες εξαιρέσεις, θα αξιολογηθούν εντός του 2013 και όσοι από αυτούς κριθούν ακατάλληλοι ή ανεπαρκείς (το προβλέπει και ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας) θα πάρουν το δρόμο της απόλυσης ενδεχομένως με την καταβολή αποζημίωσης ανάλογα με τα χρόνια που υπηρετούν.

Από την «κρισάρα» της αξιολόγησης θα περάσουν 623.255 υπάλληλοι, που αποτελούν σήμερα το τακτικό προσωπικό του στενού δημόσιου τομέα (Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθμού) και περίπου 27.000 υπάλληλοι αορίστου χρόνου που εργάζονται σε Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. Από την υποχρεωτική αυτή αξιολόγηση θα εξαιρεθούν μόνο οι υπάλληλοι που απασχολούνται σε Δ.Ε.Κ.Ο. που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, όπως η Δ.Ε.Η., τα ΕΛ.ΠΕ., η Ε.Υ.Δ.Α.Π., ο Ο.Π.Α.Π., ο Ο.Λ.Π., ο Ο.Λ.Θ., η Ε.Υ.Α.Θ. κα.

Φαίνεται ότι για τις τελευταίες εξαιρέθηκε η υποχρέωση της αξιολόγησης του προσωπικού για προφανείς λόγους, καθώς οι περισσότερες από αυτές τις δημόσιες επιχειρήσεις θα οδηγηθούν σε ιδιωτικοποίηση άρα το πόσο και ποιο προσωπικό θα παραμείνει θα καθορισθεί από τις συμβάσεις πώλησης που θα υπογραφούν με τους ιδιώτες αγοραστές. Τα πράγματα όμως θα είναι διαφορετικά για τους 650.000 μόνίμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς οι επιταγές της τρόικα είναι σαφείς.

Συρρίκνωση του Δημοσίου όχι μόνο μέσω αποχωρήσεων με συνταξιοδοτήσεις αλλά και απολύσεις. Οι μόνοι που θα αποφύγουν την αξιολόγηση, εκτός του προσωπικού στις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο δημόσιες επιχειρήσεις, είναι και περίπου 70.000 – 80.000 υπάλληλοι που απασχολούνται στο δημόσιο με διαφορετικές έννομες σχέσεις παρότι και αυτοί μισθοδοτούνται από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών του Λογιστηρίου του Κράτους.

Πρόκειται για συμβασιούχους έργου και εργασίας ορισμένου χρόνου, ωρομίσθιους, μετακλητούς υπαλλήλους στα γραφεία Υπουργών, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, ειδικούς και επιστημονικούς συνεργάτες Βουλευτών, Προέδρους και Αντιπροέδρους αλλά και μέλη των Ανεξάρτητων Αρχών, επί θητεία υπάλληλοι, δικηγόροι με έμμισθη εντολή, υπάλληλοι ειδικών θέσεων κ.α.

Πώς θα αξιολογηθούν οι 650.000 υπάλληλοι

Από το «ζυγό» της αξιολόγησης θα περάσουν οι πάντες, εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, αστυνομικοί, πυροσβέστες, λιμενικοί, στρατιωτικοί, ιατροί του Ε.Σ.Υ., δικαστικοί λειτουργοί, το προσωπικό του Ν.Σ.Κ. και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι κληρικοί, οι διπλωματικοί υπάλληλοι κ.α.

Όλοι οι μόνιμοι και αορίστου χρόνου στο δημόσιο με βάση τα στοιχεία της απογραφής που αναρτήθηκαν στις 19.11.2012 φθάνουν τον αριθμό των 623.255 υπαλλήλων. Σε αυτούς θα συμπεριληφθούν και περίπου 27.000 υπάλληλοι αορίστου χρόνου σε Ν.Π.Ι.Δ. και Δ.Ε.Κ.Ο. (εκτός των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο), οι οποίοι έχουν κληθεί να απογραφούν, όπως είχε ισχύσει και με τους υπαλλήλους του Δημοσίου, μέχρι τα τέλη του 2012.

Στελέχη του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με την ομάδα δράσης του Ράιχενμπαχ έχουν ήδη εκπονήσει το οριστικό σχέδιο για την αξιολόγηση των 650.000 υπαλλήλων, που θα γίνει για πρώτη φορά στα χρονικά του ελληνικού κράτους.

Το πρόσταγμα των διαδικασιών θα αναλάβει το Α.Σ.Ε.Π. και στόχος είναι να εφαρμοστούν διαφανείς διαδικασίες και μη αμφισβητήσιμες από κανέναν, καθώς πρόκειται για πρωτόγνωρο εγχείρημα και ελλοχεύει ο κίνδυνος να κατηγορηθούν άπαντες για μεροληψία και πελατειακές συναλλαγές. Έτσι σχεδιάζεται το Α.Σ.Ε.Π. να αναλάβει με το μηχανισμό του την αξιολόγηση των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., εφαρμόζοντας τη μέθοδο των πολλαπλών επιλογών με τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων ανά κλάδο π.χ. για μηχανικούς, πιλότους, γεωλόγους κλπ., καθώς πρόκειται για εξειδικευμένο και με υψηλή κατάρτιση προσωπικό. Διόλου απίθανο να εφαρμοστεί για ορισμένες κατηγορίες υπαλλήλων και συνέντευξη ενώ θα μοριοδοτηθούν και για τον υπηρεσιακό τους φάκελο (βαθμός πτυχίου, προϋπηρεσία, βαθμός από προϊστάμενο κλπ).

Όσοι από αυτούς κριθούν ανεπαρκείς ή ακατάλληλοι θα απολυθούν λαμβάνοντας πιθανότατα αποζημίωση. Άγνωστο ακόμη παραμένει εάν θα αξιολογηθούν και οι υπάλληλοι που προσελήφθησαν με αξιοκρατικά κριτήρια μέσω του Α.Σ.Ε.Π. Εάν τελικώς ισχύσει και για αυτούς η αξιολόγηση θα πριμοδοτηθούν με επιπλέον μόρια, καθώς επιλέγησαν, για να τοποθετηθούν στο Δημόσιο, με διαφανείς διαδικασίες και όχι μέσω πελατειακών σχέσεων.

Για τους υπαλλήλους ΥΕ και ΔΕ, που αποτελούν σχεδόν το μισό προσωπικό στο Δημόσιο, αυτοί θα αξιολογηθούν από τους φορείς τους με προδιαγραφές όμως που θα ορίσει το Α.Σ.Ε.Π. ενώ θα λαμβάνουν μόρια που θα αντιστοιχούν σε κοινωνικά κριτήρια όπως οικογενειακή κατάσταση, προϋπηρεσία κλπ. παράλληλα με τα τυπικά τους προσόντα (βαθμός απολυτηρίου). Και στις περιπτώσεις αυτές όσοι κριθούν ανεπαρκείς (λαμβάνοντας συνολική βαθμολογία κάτω από τη βάση) θα απολυθούν.

Όπως εκτιμάται περίπου 25.000 θα οδηγηθούν στην έξοδο από το Δημόσιο εντός του 2013, όπως άλλωστε έχει ζητήσει επιτακτικά και η τρόικα. Στη διαδικασία της αξιολόγησης θα λάβουν μέρος και οι περίπου 1.500 διοικητικοί υπάλληλοι ΔΕ, που θα μετακινηθούν φέτος σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου μέσω της διαθεσιμότητας ενώ όσοι επίορκοι υπάλληλοι (περίπου 700) μπουν σε αυτοδίκαιη αργία αυτοί θα αποκλειστούν από κάθε διαδικασία αξιολόγησης.

Μπορεί στο μνημόνιο 3 να αναφέρεται σε ειδικό εδάφιο ότι και το 2013 θα συνεχιστεί το πρόγραμμα κινητικότητας στο δημόσιο αυτή τη φορά για 25000 υπαλλήλους ωστόσο το non paper πού απέστειλαν πρόσφατα οι τροϊκανοί στην κυβέρνηση προδικάζει για απολύσεις.

Αλλωστε ή αξιολόγηση μέσω τού ΑΣΕΠ θά έχει ως ζητούμενο την απομάκρυνση όσων υπαλλήλων κριθούν ανεπαρκείς καί αυτό τονίζεται ρητά από τους επιτελείς τού Υπουργείου Διοικητικής μεταρρύθμισης…

Σύμφωνα με το μνημόνιο κάθε τρίμηνο από το νέο έτος θα μετακινούνται στο δημόσιο πάνω από 6000 υπάλληλοι καταλαμβάνοντας κενές θέσεις σε άλλες υπηρεσίες εφόσον αυτές υπάρχουν..Απώτερος στόχος είναι να μειωθεί το προσωπικό τού δημοσίου κατά 150.000 έως τα τέλη τού 2015 μέσω συνταξιοδοτήσεων αλλά και απολύσεων αν απαιτηθεί.

Ανώτατο στέλεχος τού αρμόδιου υπουργείου έλεγε στις «6 μέρες» ότι «μόνο για φέτος και για τούς 2000 υπαλλήλους πού τρέχει ή διαδικασία μπορούμε να εγγυηθούμε ότι θα μετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες τού δημοσίου και δεν θα απολυθούν. Για το 2013 τα πράγματα θα εξελιχθούν διαφορετικά και αναμένουμε ή τρόικα να ζητήσει μαζικές απολύσεις«.

Ο αριθμός των απολύσεων δεν έχει καθοριστεί αλλά είναι ο βέβαιο ότι θα είναι μερικές δεκάδες χιλιάδες και θα αφορούν υπαλλήλους όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και ειδικοτήτων.

Περισσότερο όμως κινδυνεύουν οι χαμηλής εκπαιδευτικής βαθμίδας υπάλληλοι καθώς θεωρούνται υπεράριθμοι και με χαμηλά προσόντα για μια σύγχρονη διοίκηση.

Για τους 2000 φέτος συμβασιούχους αορίστου χρόνου ή κατάσταση φαίνεται πάντως πώς ξεκαθαρίζει καθώς παρά τις αντιδράσεις των 35 δήμων πού αρνούνται να στείλουν λίστες με το προσωπικό τους πού εμπίπτει στη διαθεσιμότητα (600 τον αριθμό) ή λύση δόθηκε από το ίδιο το υπουργείο διοικητικής μεταρρύθμισης μέσω των καταστάσεων διοικητικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διαθέτει με την φετινή επικαιροποίηση τής απογραφής.

Έτσι στα μέσα Δεκεμβρίου όλοι οι διοικητικοί υπάλληλοι στους παραπάνω δήμους θα λάβουν «πετσοκομένες» κατά 25 τοις εκατό τις μηνιαίες αποδοχές τους. Όσοι υπάγονται στις εξαιρέσεις τής ρύθμισης θα πρέπει να το δηλώσουν ώστε να τούς επιστραφεί αναδρομικά η περικοπή τού μισθού τους και να εξαιρεθούν.

Πρόκειται για υπαλλήλους πού προσελήφθησαν μέσω ΑΣΕΠ αλλά και υπαλλήλους μονογονεϊκών οικογενειών η υπαλλήλους πού ο/η σύζυγος έχουν ενταχθεί στο καθεστώς τής εφεδρείας. Οσο για τις διαπιστωτικές πράξεις διαθεσιμότητας που επικαλούνται οι δήμαρχοι και αρνούνται να υπογράψουν, στέλεχος τού υπουργείου έλεγε ότι δεν απαιτούνται καθώς οι υπάλληλοι αυτοί έχουν ήδη τεθεί στο καθεστώς της μετακίνησης με άλλο νόμο.

Το ζητούμενο βέβαια είναι να ανταποκριθούν γρήγορα οι υπηρεσίες των ασφαλιστικών ταμείων, του υπουργείου Υγείας και του υπουργείου Δημόσιας τάξης ώστε να αποστείλουν έγκαιρα τα κενά τους σε θέσεις εξυπηρέτησης τού κοινού ώστε αυτά να καλυφθούν άμεσα από τούς υπό μετακίνηση υπαλλήλους και έτσι να μην χρειαστεί να βρίσκονται επί μήνες στον «πάγο» λαμβάνοντας το 75 τοις εκατό τού μισθού τους.

Εξαίρεση θα αποτελέσουν οι 700 επίορκοι υπάλληλοι που μπαίνουν σε αυτοδίκαιη αργία μέχρι να τελεσιδικήσουν οι υποθέσεις τους στα δικαστήρια.

newpost

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s