Ποιές επιχειρήσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ – Αναλυτικοί πίνακες


Σε εφαρμογή θα τεθεί από την Δευτέρα 14 Ιανουαρίου η δεύτερη πρόσκληση στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις. Παρακάτω μπορείτε να δείτε με βάση τον αριθμό ΚΑΔ ποιες είναι οι επιλέξιμες δραστηριότητες που εντάσσονται στο πρόγραμμα για τις θεματικές ενότητες της μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

Δείτε τον πίνακα:

ΕΜΠΟΡΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE

ΤΑΞΕΙΣ NACE

ΥΠΟΚΑ-ΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗ-ΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

35

35.11

Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

 

35.11.10.03

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας

 

35.11.10.04

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας

 

35.11.10.09

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα

 

35.30

Παροχή ατμού και κλιματισμού

 

35.30.21.01

Παραγωγή παγακιών βρώσιμων, σε κύβους ή νιφάδες

 

35.30.21.02

Παραγωγή πάγου μη βρώσιμου (περιλαμβανομένου του θρυμματισμένου πάγου), για ψύξη

 

35.30.22.01

Υπηρεσίες παροχής ψύχους (εκτός παγοποιείου)

36

36.00

Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

37

37.00

Επεξεργασία λυμάτων

38

38.11

Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων

 

38.12

Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων

 

38.21

Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων

 

38.22

Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων

 

38.31

Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών

 

38.32

Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού

39

39.00

Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων

42

42.91

42.91.20.01

Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης)

 

42.91.20.02

Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες, βατραχάνθρωπους ή με άλλες μεθόδους

 

42.99.29.01

Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού νερού

43

43.12

43.12.11.01

Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών

 

43.12.11.02

Εργασίες αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων

 

43.12.12.01

Εργασίες ανατίναξης και απομάκρυνσης βράχων προς δημιουργία εργοτάξιου

 

43.12.12.02

Εργασίες επιχωματώσεων

 

43.13

43.13.10.01

Οριζόντιες διατρήσεις για το πέρασμα καλωδίων ή υδρορροών

45

45.20

Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

 

45.31

Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

 

45.32

Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα

 

45.40

Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους

46

46.11

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών, ζώντων ζώων, κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων

 

46.12

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων, μεταλλευμάτων, μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων

 

46.13

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών

 

46.14

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων, βιομηχανικού εξοπλισμού, πλοίων και αεροσκαφών

 

46.15

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων, ειδών οικιακής χρήσης, σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας

 

46.16

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων, γουναρικών, υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων

 

46.17

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων, ποτών και καπνού

 

46.18

Εμπορικοί αντιπρόσωποι ειδικευμένοι στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων

 

46.19

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών

 

46.22

Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών

 

46.24

Χονδρικό εμπόριο δερμάτων, προβιών και κατεργασμένου δέρματος

 

46.34

Χονδρικό εμπόριο ποτών

 

46.36

Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης, σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής

 

46.37

Χονδρικό εμπόριο καφέ, τσαγιού, κακάου και μπαχαρικών

 

46.39

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού

 

46.41

Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων

 

46.42

Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων

 

46.43

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

 

46.44

Χονδρικό εμπόριο ειδών πορσελάνης και γυαλικών και υλικών καθαρισμού

 

46.45

Χονδρικό εμπόριο αρωμάτων και καλλυντικών

 

46.46

Χονδρικό εμπόριο φαρμακευτικών προϊόντων

 

46.47

Χονδρικό εμπόριο επίπλων, χαλιών και φωτιστικών

 

46.48

Χονδρικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων

 

46.49

Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης

 

46.51

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού

 

46.52

Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξαρτημάτων

 

46.61

Χονδρικό εμπόριο γεωργικών μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών

 

46.62

Χονδρικό εμπόριο εργαλειομηχανών

 

46.63

Χονδρικό εμπόριο εξορυκτικών μηχανημάτων, καθώς και μηχανημάτων για κατασκευαστικά έργα και έργα πολιτικού μηχανικού

 

46.64

Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων για την κλωστοϋφαντουργική βιομηχανία, και χονδρικό εμπόριο ραπτομηχανών και πλεκτομηχανών

 

46.65

Χονδρικό εμπόριο επίπλων γραφείου

 

46.66

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανών και εξοπλισμού γραφείου

 

46.69

Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού

 

46.72

Χονδρικό εμπόριο μετάλλων και μεταλλευμάτων

 

46.73

Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής

 

46.74

Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης

 

46.75

Χονδρικό εμπόριο χημικών προϊόντων

 

46.76

Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδιάμεσων προϊόντων

 

46.77

Χονδρικό εμπόριο απορριμμάτων και υπολειμμάτων

 

46.90

Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο

52

52.10

Αποθήκευση

56

56.21

Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις

 

56.29.11.01

Υπηρεσίες εφοδιασμού αεροσκαφών με έτοιμα φαγητά

 

56.29.11.02

Υπηρεσίες εφοδιασμού σκαφών αναψυχής με έτοιμα φαγητά

 

56.29.11.03

Υπηρεσίες τροφοδοσίας με έτοιμα φαγητά σκαφών αναψυχής, ιδιωτικών αεροσκαφών και οποιουδήποτε άλλου μεταφορικού μέσου ιδιωτικής χρήσης

59

59.11

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο ΚΩΔ 59.11.3

Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

 

59.12

Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

 

59.13

Δραστηριότητες διανομής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

 

59.14

Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

 

59.20

Ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις

60

60.10

Ραδιοφωνικές εκπομπές

 

60.20

Υπηρεσίες τηλεοπτικού προγραμματισμού και τηλεοπτικών εκπομπών

62

62.01

Δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών συστημάτων

 

62.02

Δραστηριότητες παροχής συμβουλών σχετικά με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

 

62.03

Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων

 

62.09

Άλλες δραστηριότητες της τεχνολογίας της πληροφορίας και δραστηριότητες υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπολογιστών

71

71.11

71.11.23.01

Υπηρεσίες αρχιτεκτονικών μελετών διατήρησης παραδοσιακών κτιρίων

 

71.11.31.01

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης

 

71.11.31.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων πολεοδομικής παρέμβασης

 

71.11.31.03

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συντονισμένης αστικής ανάπτυξης

 

71.11.31.04

Υπηρεσίες πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών

 

71.11.31.05

Υπηρεσίες χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών

 

71.11.41.01

Υπηρεσίες ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών (διατήρησης παραδοσιακών οικισμών και τοπίου)

 

71.11.41.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου

 

71.11.41.03

Υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, πεζόδρομων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης

 

71.12

71.12.11.01

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τεχνικών έργων

 

71.12.11.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών σκοπιμότητας τεχνικών έργων

 

71.12.11.03

Υπηρεσίες οικονομοτεχνικών μελετών

 

71.12.11.04

Υπηρεσίες παροχής επιστημονικών τεχνικών συμβουλών γενικά

 

71.12.11.05

Υπηρεσίες πραγματογνωμοσυνών για ακίνητα και τεχνικά έργα

 

71.12.12.01

Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών μεγάλων ή ειδικών τεχνικών έργων

 

71.12.12.02

Υπηρεσίες εκπόνησης στατικών μελετών φερουσών κατασκευών κτιρίων

 

71.12.12.03

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ακουστικής και δονήσεων

 

71.12.13.01

Εργασίες σχεδίασης συστημάτων σωληνώσεων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση

 

71.12.13.02

Υπηρεσίες εκπόνησης ενεργειακών μελετών (θερμοηλεκτρικών, υδροηλεκτρικών, πυρηνικών κλπ)

 

71.12.13.03

Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρολογικών μελετών κτιρίων

 

71.12.13.04

Υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών μελετών κτιρίων

 

71.12.13.05

Υπηρεσίες εκπόνησης μηχανολογικών μελετών κτιρίων (θέρμανσης, κλιματισμού κλπ)

 

71.12.13.06

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για συστήματα πυρόσβεσης

 

71.12.13.07

Υπηρεσίες σχεδίων τεχνολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού

 

71.12.14.01

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών μεταφορικών μέσων (χερσαίων, πλωτών, εναέριων)

 

71.12.14.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών συγκοινωνιακών έργων (οδών, σιδηροδρομικών γραμμών, γεφυρών, μικρών τεχνικών έργων, έργων υποδομής αερολιμένων και κυκλοφοριακών)

 

71.12.14.03

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών συστημάτων ελέγχου της κυκλοφορίας

 

71.12.15.01

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για εγκαταστάσεις στερεών και υγρών αποβλήτων

 

71.12.16.01

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών υδραυλικών έργων (εγγειοβελτιωτικών έργων, αντιπλημμυρικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων και αποχετεύσεων)

 

71.12.17.01

Υπηρεσίες μελέτης τεχνικού προγραμματισμού – σχεδιασμού και λειτουργίας βιομηχανιών

 

71.12.19.01

Υπηρεσίες εκπόνησης γεωτεχνικών μελετών

 

71.12.19.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών εκτίμησης υδάτινων πόρων

 

71.12.19.03

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών και επίβλεψης τοπογραφικών έργων

 

71.12.19.04

Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών λιμενικών έργων

 

71.12.19.05

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών ανίχνευσης και ελέγχου της διάβρωσης

 

71.12.19.06

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για νέα προϊόντα

 

71.12.19.07

Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών σχετικών με τη μόλυνση

 

71.12.19.08

Υπηρεσίες μελετών ηλεκτρολόγου μηχανικού γενικά

 

71.12.19.09

Υπηρεσίες μελετών μηχανολόγου μηχανικού γενικά

 

71.12.19.10

Υπηρεσίες μελετών χημικού μηχανικού γενικά

 

71.12.19.11

Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας

 

71.12.19.12

Υπηρεσίες μελετών και επιβλέψεων ναυπηγού μηχανικού

 

71.12.31.01

Υπηρεσίες εκπόνησης εδαφολογικών μελετών

 

71.12.31.02

Υπηρεσίες εκπόνησης μεταλλευτικών μελετών και ερευνών

 

71.12.31.03

Υπηρεσίες εκπόνησης υδρογεωλογικών μελετών

 

71.12.31.04

Υπηρεσίες εκπόνησης ωκεανογραφικών μελετών

 

71.12.33.01

Υπηρεσίες υπόγειας τοπογραφικής αποτύπωσης

 

71.12.34.01

Υπηρεσίες συγκέντρωσης τοπογραφικών δεδομένων με δορυφόρο

 

71.12.35.01

Υπηρεσίες επιπεδομετρικής χαρτογράφησης

 

71.12.35.02

Υπηρεσίες κτηματολογικής χαρτογράφησης

 

71.12.35.03

Υπηρεσίες οδικής χαρτογράφησης

 

71.12.35.04

Υπηρεσίες υδρογραφικής χαρτογράφησης

 

71.20

Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις

72

72.11

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στη βιοτεχνολογία

 

72.19

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη σε άλλες φυσικές επιστήμες και τη μηχανική

 

72.20

Έρευνα και πειραματική ανάπτυξη στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες

73

73.11

73.11.11.01

Υπηρεσίες γραφίστα διαφημίσεων

 

73.11.11.02

Υπηρεσίες κατασκευής διαφημιστικών πινάκων γενικά (πανό) και επιγραφών

 

73.11.11.03

Υπηρεσίες καταχώρισης αγγελιών και διαφημίσεων σε εφημερίδες και περιοδικά

 

73.11.11.04

Υπηρεσίες σχεδιασμού (όχι παραγωγής) διαφημιστικών αντικειμένων ή ταινιών

 

73.11.11.05

Υπηρεσίες σχεδιασμού διαφημιστικών αφισών

74

74.10

74.10.11.01

Υπηρεσίες ντεκορατέρ

 

74.10.19.01

Υπηρεσίες αισθητικού σχεδιασμού προϊόντων

 

74.10.19.02

Υπηρεσίες σχεδιασμού επίπλων

 

74.10.19.03

Υπηρεσίες σχεδιασμού συσκευασιών

 

74.10.19.04

Υπηρεσίες σχεδιασμού υφασμάτων

 

74.10.19.05

Υπηρεσίες σχεδιαστή κοσμημάτων και υπηρεσίες γεμμολογίας

 

74.10.19.06

Υπηρεσίες σχεδιαστή μόδας (μοντελίστ)

 

74.20

74.20.21.01

Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων εντός και εκτός studio

 

74.20.21.02

Υπηρεσίες φωτογράφισης πορτραίτων με εκτύπωση ασπρόμαυρων ή/και έγχρωμων φωτογραφιών, σε εργαστήρια τρίτων

 

74.20.23.01

Υπηρεσίες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης εκδηλώσεων εντός και εκτός studio

 

74.20.29.01

Υπηρεσίες ιατρικής και βιολογικής φωτογράφισης

 

74.20.29.02

Υπηρεσίες μικροφωτογράφισης

 

74.20.29.03

Υπηρεσίες υποβρύχιας φωτογράφισης

 

74.20.31.01

Υπηρεσίες αντιγραφής φιλμ και οπτικοακουστικών μέσων

 

74.20.31.02

Υπηρεσίες γρήγορης εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών

 

74.20.31.03

Υπηρεσίες εμφάνισης φιλμ και εκτύπωσης φωτογραφιών

77

77.31

Ενοικίαση και εκμίσθωση γεωργικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

 

77.33

Ενοικίαση και εκμίσθωση μηχανημάτων και εξοπλισμού γραφείου (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών υπολογιστών)

 

77.40

Εκμίσθωση πνευματικής ιδιοκτησίας και παρεμφερών προϊόντων, με εξαίρεση τα έργα με δικαιώματα δημιουργού

79

79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

 

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

 

79.90

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

81

81.21

81.21.10.01

Υπηρεσίες εργολάβου καθαριότητας

 

81.21.10.02

Υπηρεσίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων κατοικιών και επαγγελματικών χώρων

 

81.21.10.03

Υπηρεσίες καθαριστή οικιών και άλλων χώρων

 

81.21.10.04

Υπηρεσίες κατ’ οίκον στιλβώματος επίπλων

 

81.22

81.22.12.01

Υπηρεσίες αποστείρωσης αντικειμένων ή εγκαταστάσεων (χειρουργείων κλπ)

 

81.22.12.02

Υπηρεσίες καθαρισμού δεξαμενών (εργοστάσιων, πλοίων κλπ)

 

81.22.12.03

Υπηρεσίες καθαρισμού ειδικών επαγγελματικών χώρων (νοσοκομείων κλπ)

 

81.29

81.29.11.01

Υπηρεσίες απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων

 

81.29.11.02

Υπηρεσίες απολύμανσης οικιών

 

81.29.19.01

Υπηρεσίες καθαρισμού μεταφορικών μέσων

 

81.29.19.02

Υπηρεσίες καθαρισμού πλοίων

 

81.29.19.03

Υπηρεσίες οδοκαθαρισμού

 

81.30

81.30.10.01

Υπηρεσίες διαμόρφωσης και περιποίησης κήπων (υπηρεσίες κηπουρού)

82

82.30

Οργάνωση συνεδρίων και εμπορικών εκθέσεων

 

82.92

Δραστηριότητες συσκευασίας

 

82.92.10.05

Υπηρεσίες συσκευασίας και αποσυσκευασίας εμπορευμάτων

 

82.99

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις π.δ.κ.α.

 

82.99.19.07

Υπηρεσίες ζύγισης (γεφυροπλάστιγγας κλπ)

85

85.59

85.59.11.01

Υπηρεσίες ξενόγλωσσης εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή

 

85.59.11.02

Υπηρεσίες φροντιστηρίου ξένων γλωσσών

 

85.59.12

Υπηρεσίες σχολών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (IT)

 

85.59.19

85.59.19.06

Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή

90

90.02

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τις τέχνες του θεάματος

 

90.02.11.01

Υπηρεσίες θεατρικών και λοιπών δημοσίων θεαμάτων γενικά

 

90.02.11.05

Υπηρεσίες κειμενογράφου – σεναριογράφου

 

90.02.11.06

Υπηρεσίες σκηνοθέτη

 

90.02.11.07

Υπηρεσίες θεατρώνη

 

90.02.11.08

Υπηρεσίες παραγωγού άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

 

90.03

90.03.11.01

Υπηρεσίες αγιογράφου

 

90.03.11.02

Υπηρεσίες αναστήλωσης έργων τέχνης

 

90.03.11.03

Υπηρεσίες γλύπτη

 

90.03.11.04

Υπηρεσίες ενορχηστρωτή

 

90.03.11.05

Υπηρεσίες ζωγράφου

 

90.03.11.07

Υπηρεσίες μουσουργού

 

90.03.11.08

Υπηρεσίες ξυλογλύπτη

 

90.03.11.10

Υπηρεσίες σκιτσογράφου

 

90.03.11.11

Υπηρεσίες στιχουργού

 

90.03.11.12

Υπηρεσίες συγγραφέα

 

90.03.11.13

Υπηρεσίες συντήρησης βιβλιακού και αρχειακού υλικού

 

90.03.11.14

Υπηρεσίες συντήρησης έργων τέχνης

 

90.03.11.15

Υπηρεσίες τοιχογραφίας

 

90.03.11.16

Υπηρεσίες χαράκτη

 

90.03.11.17

Υπηρεσίες χορογράφου

 

90.03.11.18

Υπηρεσίες χορωδού

 

90.04

Εκμετάλλευση αιθουσών θεαμάτων και συναφείς δραστηριότητες

 

90.04.10.08

Υπηρεσίες ταξιθέτησης κοινού σε θέατρα και κινηματογράφους

 

90.04.10.09

Υπηρεσίες αιθουσών συναυλιών

 

90.04.10.10

Υπηρεσίες θεατρικών αιθουσών

 

90.04.10.11

Υπηρεσίες υπαίθριων χώρων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

 

90.04.10.12

Υπηρεσίες στεγασμένων χώρων άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων

91

91.01

Δραστηριότητες βιβλιοθηκών και αρχειοφυλακείων

 

91.02

Δραστηριότητες μουσείων

 

91.03

91.03.10.01

Υπηρεσίες επίσκεψης αρχαιολογικών και άλλων ιστορικών χώρων και κτιρίων

 

91.03.10.02

Υπηρεσίες συντηρητή αρχαιολόγου

 

91.04

Δραστηριότητες βοτανικών και ζωολογικών κήπων και φυσικών βιοτόπων

93

93.11

Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων

 

93.12

Δραστηριότητες αθλητικών ομίλων

 

93.13

Εγκαταστάσεις γυμναστικής

 

93.19

93.19.12.01

Υπηρεσίες αμειβόμενου αθλητή

 

93.19.13.01

Υπηρεσίες διαιτησίας αθλητικών αγώνων

 

93.19.13.02

Υπηρεσίες καταμετρητή αθλητικών επιδόσεων (χρονομέτρη κλπ)

 

93.19.13.03

Υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκπαίδευση κατοικίδιων ζώων συντροφιάς, για κυνήγι και σχετικές δραστηριότητες

 

93.19.13.04

Υπηρεσίες που σχετίζονται με την ερασιτεχνική αλιεία

 

93.19.13.05

Υπηρεσίες στάβλων ιπποδρομίων

 

93.19.13.06

Υπηρεσίες σχετικές με το κυνήγι ως άθλημα ή ψυχαγωγία

 

93.21

Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

 

93.29

93.29.11.01

Υπηρεσίες αποδυτηρίων και βεστιαρίων παραλιών (πλαζ)

 

93.29.11.02

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης θαλάσσιων λουτρών

 

93.29.11.03

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης κτήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)

 

93.29.11.04

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης παιχνιδιών θάλασσας (θαλάσσιων ποδηλάτων, κανό και παρόμοιων ειδών αναψυχής)

 

93.29.11.05

Υπηρεσίες μίσθωσης ομπρελών ή/και καθισμάτων παραλιών (πλαζ)

 

93.29.11.06

Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής

 

93.29.19.01

Υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)

 

93.29.19.02

Υπηρεσίες εκμετάλλευσης οικήματος, για διενέργεια εκδηλώσεων (π.χ. γάμων και συναφών)

 

93.29.19.03

Υπηρεσίες μουσικής κάλυψης εκδηλώσεων, υπηρεσίες disk jockey (D.J.)

 

93.29.19.04

Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)

 

93.29.19.05

Υπηρεσίες παιδότοπου

 

93.29.19.06

Υπηρεσίες σφαιριστηρίου και συναφών ψυχαγωγικών παιχνιδιών (ποδοσφαιράκια κλπ)

 

93.29.19.07

Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου

95

95.11

95.11.10.01

Υπηρεσίες εγκατάστασης πακέτων λογισμικού ή επεκτάσεων

 

95.12

95.12.10.01

Υπηρεσίες επισκευής τηλεφωνικών, τηλεομοιοτυπικών και συναφών συσκευών

 

95.21

95.21.10.01

Υπηρεσίες ηλεκτρονικών εργαστηρίων και τοποθέτησης κεραιών λήψης τηλεοπτικών δεκτών

 

95.22

Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου

 

95.23

Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών

 

95.24

Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης

 

95.25

Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων

 

95.29

Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

96

96.01

Πλύσιμο και (στεγνό) καθάρισμα κλωστοϋφαντουργικών και γούνινων προϊόντων

 

96.04

Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

07.2

 

Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων

08.0

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο 08.92

Λοιπά ορυχεία και λατομεία

09.0

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο 09.90.11

Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης

10

Βιομηχανία τροφίμων

 

10.52

Παραγωγή παγωτών

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

10.71

Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

10.72

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

10.73

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

10.82

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών

 

10.85

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών

 

10.86

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

10.89

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.

11

Ποτοποιία

 

11.01

Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών

 

11.05

Ζυθοποιία

 

11.07

Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών

13

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

 

13.10

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

13.20

Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών

 

13.30

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

 

13.91

Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ

 

13.92

Κατασκευή έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

13.93

Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών

 

13.94

Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών, σπάγγων και διχτυών

 

13.95

Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη, εκτός από τα ενδύματα

 

13.96

Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών

 

13.99

Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

14

Κατασκευή ειδών ένδυσης

 

14.11

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

14.12

Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας

 

14.13

Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων

 

14.14

Κατασκευή εσωρούχων

 

14.19

Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης

 

14.20

Κατασκευή γούνινων ειδών

 

14.31

Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ

 

14.39

Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

15

Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

 

15.11

Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατεργασία και βαφή γουναρικών

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

15.12

Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας

 

15.20

Κατασκευή υποδημάτων

16

Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

16.10

Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου

 

16.21

Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο

 

16.22

Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

16.23

Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής

 

16.24

Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

16.29

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο· κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

17

Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

 

17.11

Παραγωγή χαρτοπολτού

 

17.12

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

17.21

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι

 

17.22

Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης, ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας

 

17.23

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

 

17.24

Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας)

 

17.29

Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

18

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

 

18.11

Εκτύπωση εφημερίδων

 

18.12

Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες

 

18.13

Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων

 

18.14

Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες

 

18.20

Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

19

Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου

 

19.10

Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης)

 

19.20

Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου

20

Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων

 

20.11

Παραγωγή βιομηχανικών αερίων

 

20.12

Παραγωγή χρωστικών υλών

 

20.13

Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

20.14

Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών

 

20.15

Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

 

20.16

Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

 

20.17

Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές

 

20.20

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων

 

20.30

Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

20.41

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης

 

20.42

Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

 

20.51

Παραγωγή εκρηκτικών

 

20.52

Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

20.53

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

 

20.59

Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.κ.α.

 

20.60

Παραγωγή μη φυσικών ινών

21

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων

 

21.10

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων

 

21.20

Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων

22

Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες

 

22.11

Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ

 

22.19

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

 

22.21

Κατασκευή πλαστικών πλακών, φύλλων, σωλήνων και καθορισμένων μορφών

 

22.22

Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας

 

22.23

Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών

 

22.29

Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων

23

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

 

23.11

Κατασκευή επίπεδου γυαλιού

 

23.12

Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

23.13

Κατασκευή κοίλου γυαλιού

 

23.14

Κατασκευή ινών γυαλιού

 

23.19

Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις

 

23.20

Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων

 

23.31

Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών

 

23.32

Κατασκευή τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

23.41

Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών

 

23.42

Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής

 

23.43

Κατασκευή κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων

 

23.44

Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

23.49

Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής

 

23.51

Παραγωγή τσιμέντου

 

23.52

Παραγωγή ασβέστη και γύψου

 

23.61

Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα

 

23.62

Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο

 

23.63

Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος

 

23.64

Κατασκευή κονιαμάτων

 

23.65

Κατασκευή ινοτσιμέντου

 

23.69

Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο

 

23.70

Κοπή, μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων

 

23.91

Παραγωγή λειαντικών προϊόντων

 

23.99

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α.

24

Παραγωγή βασικών μετάλλων

 

24.10

Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων

 

24.20

Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων

 

24.31

Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα

 

24.32

Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα

 

24.33

Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα

 

24.34

Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων

 

24.41

Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων

 

24.42

Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου)

 

24.43

Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου

 

24.44

Παραγωγή χαλκού

 

24.45

Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

 

24.46

Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων

 

24.51

Χύτευση σιδήρου

 

24.52

Χύτευση χάλυβα

 

24.53

Χύτευση ελαφρών μετάλλων

 

24.54

Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

25

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού

 

25.11

Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών

 

25.12

Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων

 

25.21

Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

 

25.29

Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων

 

25.30

Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση

 

25.40

Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών

 

25.50

Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία

 

25.61

Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων

 

25.62

Μεταλλοτεχνία

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

25.71

Κατασκευή μαχαιροπίρουνων

 

25.72

Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

25.73

Κατασκευή εργαλείων

 

25.91

Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων

 

25.92

Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας

 

25.93

Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων

 

25.94

Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών

 

25.99

Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.

26

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων

 

26.11

Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

 

26.12

Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών

 

26.20

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

 

26.30

Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

 

26.40

Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

 

26.51

Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης, δοκιμών και πλοήγησης

 

26.52

Κατασκευή ρολογιών

 

26.60

Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης

 

26.70

Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

 

26.80

Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων

27

Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

 

27.11

Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών

 

27.12

Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος

 

27.20

Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών

 

27.31

Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών

 

27.32

Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων

 

27.33

Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης

 

27.40

Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού

 

27.51

Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

 

27.52

Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

 

27.90

Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού

28

Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

 

28.11

Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων

 

28.12

Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας

 

28.13

Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών

 

28.14

Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων

 

28.15

Κατασκευή τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης

 

28.21

Κατασκευή φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων

 

28.22

Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων

 

28.23

Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού)

 

28.24

Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός

 

28.25

Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης

 

28.29

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.δ.κ.α.

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

28.30

Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων

 

28.41

Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου

 

28.49

Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών

 

28.91

Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία

 

28.92

Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές

 

28.93

Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού

 

28.94

Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών

 

28.95

Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού

 

28.96

Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών

 

28.99

Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.κ.α.

29

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

 

29.10

Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

 

29.20

Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

 

29.31

Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα

 

29.32

Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα

30

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

 

30.11

Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών

 

30.12

Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού

 

30.20

Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού

 

30.30

Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων

 

30.91

Κατασκευή μοτοσικλετών

 

30.92

Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων

 

30.99

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.δ.κ.α.

31

Κατασκευή επίπλων

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

31.01

Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

31.02

Κατασκευή επίπλων κουζίνας

 

31.03

Κατασκευή στρωμάτων

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

31.09

Κατασκευή άλλων επίπλων

32

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

 

32.11

Κοπή νομισμάτων

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

32.12

Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών

 

32.13

Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών

ΕΓΤΑΑ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΠΑΑΧ

32.20

Κατασκευή μουσικών οργάνων

 

32.30

Κατασκευή αθλητικών ειδών

 

32.40

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

 

32.50

Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών

 

32.91

Κατασκευή σκουπών και βουρτσών

 

32.99

Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

33

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

 

33.11

Επισκευή μεταλλικών προϊόντων

 

33.12

Επισκευή μηχανημάτων

 

33.13

Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

 

33.14

Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

 

33.15

Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών

 

33.16

Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων

 

33.17

Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών

 

33.19

Επισκευή άλλου εξοπλισμού

 

33.20

Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού

43

 

Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες

 

43.21

Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

 

43.22

Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης

 

43.29

Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις

 

43.31

Επιχρίσεις κονιαμάτων

 

43.32

Ξυλουργικές εργασίες

 

43.33

Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων

 

43.34

Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων

 

43.39

Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος

 

43.91

Δραστηριότητες κατασκευής στεγών

 

43.99

Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.

58

Εκδοτικές δραστηριότητες

 

58.11

Έκδοση βιβλίων

 

58.12

Έκδοση τηλεφωνικών και κάθε είδους καταλόγων

 

58.13

Έκδοση εφημερίδων

 

58.14

Έκδοση έντυπων περιοδικών κάθε είδους

 

58.19

Άλλες εκδοτικές δραστηριότητες

 

58.21

Έκδοση παιχνιδιών για ηλεκτρονικούς υπολογιστές

 

58.29

Έκδοση άλλου λογισμικού

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Θ

 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

55

Καταλύματα

55.10

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο  ΚΩΔΙΚΟΣ:

55.10.10.03

Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α’ κατηγορίας, με εστιατόριο

ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ Ο  ΚΩΔΙΚΟΣ:

55.10.10.04

Υπηρεσίες ξενοδοχείου ύπνου, πολυτελείας και Α’ κατηγορίας, χωρίς εστιατόριο

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

Κατηγορίες επιχειρήσεων που επιχορηγούνται-

Ξενοδοχεία κλασικού τύπου, κατηγορίας 1 και 2 αστέρων, δυναμικότητας σε κλίνες ≤100.-

Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, κατηγορίας 1 και 2 αστέρων, δυναμικότητας σε κλίνες ≤100.-

Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια , Ε, Δ και Γ τάξης, δυναμικότητας σε κλίνες ≤100.-

Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων, όλων των κατηγοριών κλειδιών.-

Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες.

Τουριστικές επαύλεις.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s