Η Alpha bank και η Πειραιώς θα είναι οι μόνες τράπεζες που θα παραμείνουν εν δυνάμει ιδιωτικές


Αποφασίζει αύριο 16/4 η Γενική Συνέλευση της Alpha, στόχος είναι να συγκεντρώσει περί τα 500 εκατ ή 11% και η Πειραιώς περί τα 550-600 εκατ ευρώ

Η αντίστροφη μέτρηση για τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου έχει ξεκινήσει.
Αύριο Τρίτη 16 Απριλίου στις 10 το πρωί συγκαλείται η έκτακτη γενική συνέλευση η 3η κατά σειρά της Alpha bank για να λάβει τις οριστικές αποφάσεις για την αύξηση κεφαλαίου.
Θα ανακοινωθούν η τιμή της αμκ, το reverse split και οι γενικότεροι σχεδιασμοί της διοίκησης.

Η Alpha Bank ανοίγει πρώτη τη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης του τραπεζικού συστήματος, προσκαλώντας σε Γενική Συνέλευση τους μετόχους της για την κεφαλαιακή της ενίσχυση με 4,57 δισ.

Η περίοδος άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης θα λάβει χώρα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου.

Η Alpha Bank αξιοποιεί τη θετική καθαρή της θέση άνω των 2 δισ καθώς και το γεγονός ότι διαθέτει τις χαμηλότερες κεφαλαιακές ανάγκες σε σχέση με τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες Οι μέτοχοι που θα συμμετέχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα επωφεληθούν όχι μόνο της καθαρής θέσης αλλά και των συνεργιών που θα προκύψουν με την Εμπορική Τράπεζα (οι οποίες εκτιμώνται άνω των 250 εκατ. ετησίως).

Λόγω της πλεονεκτικής κεφαλαιακής θέσης της Τραπέζης και των κινήτρων συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην ανακεφαλαιοποίηση, καθίσταται εφικτή η διενέργεια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με όρους ελκυστικούς για τους ιδιώτες επενδυτές.

Mετά την ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησης η Alpha Bank θα διαθέτει δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (CT1) περίπου 8 δισ και θα είναι η καλύτερα κεφαλαιοποιημένη εκ των συστημικών τραπεζών στην Ελλάδα, διαθέτοντας επαρκή κεφαλαιακά αποθέματα για κάλυψη μελλοντικών κινδύνων.

Ως εκ τούτου, η Alpha βγαίνει αποφασιστικά να αντλήσει το σύνολο των κεφαλαιακών της αναγκών με έκδοση κοινών μετοχών, με τους ιδιώτες να καλούνται να καλύψουν έως το 10% του συνόλου, δηλαδή 457 εκατ., ενώ στην περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης μπορεί να διατεθούν επιπλέον μετοχές αξίας 93 εκατ.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα δικαιώματα προτίμησης (Rights) αφορούν μόνο το 10% της αύξησης και όχι το σύνολο της κεφαλαιακής ενίσχυσης των 4,6 δισ.

Συγκεκριμένα, οι μέτοχοι καλούνται να καταβάλουν για κάθε μία υφιστάμενη μετοχή 0,86 ευρώ (€457,1 εκατ. / 534 εκατ. που είναι ο αριθμός των υφιστάμενων μετοχών), έναντι 8,6 ευρώ ανά μετοχή που θα ίσχυε για να καλυφθεί το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών (4,6 δισ).

Το τίμημα ανά μετοχή, είναι λοιπόν χαμηλό και δημιουργούνται συνθήκες περιορισμένης προσφοράς δικαιωμάτων, με αποτέλεσμα, η κάλυψη της αύξησης να θεωρείται δεδομένη.

Επιπλέον, οι μέτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα προτίμησης της αύξησης κεφαλαίου, λαμβάνουν δωρεάν τίτλους παραστατικούς δικαιωμάτων κτήσης μετοχών (Warrants), τους οποίους εκδίδει το ΤΧΣ για τις μετοχές που θα κατέχει.

Λόγω του περιορισμού της αύξησης στο 10% (12% αν γίνει η ιδιωτική τοποθέτηση σε στρατηγικούς και θεσμικούς επενδυτές), εξασφαλίζεται η μέγιστη αναλογία ενός warrant σε 9 μετοχές του ΤΧΣ (η αντιστοιχία γίνεται 7,31 μετοχές του ΤΧΣ εφόσον πραγματοποιηθεί η ιδιωτική τοποθέτηση για επιπλέον 2%).

Ο μέτοχος δηλαδή για κάθε μετοχή που αγοράζει αποκτά δωρεάν το δικαίωμα αγοράς εννέα μετοχών της Τραπέζης που κατέχει το ΤΧΣ σε προκαθορισμένη τιμή. Εάν στο διάστημα μέχρι της ενάσκηση του δικαιώματος αυτού η τιμή της μετοχής έχει ανέβει, η απόδοση της αρχικής μετοχής που αγόρασε θα έχει πολλαπλασιασθεί.

Για παράδειγμα, επενδυτής που συμμετέχει στην αύξηση μπορεί να προβεί στην άσκηση του warrant και να αποκτήσει επιπλέον 9 μετοχές από το ΤΧΣ στην τιμή διάθεσης.

Πρακτικά, η νέα του θέση είναι 10 μετοχές και αν η μετοχή έχει ανέβει εν τω μεταξύ 10% σε σχέση με την τιμή διάθεσης, το συνολικό του κέρδος γίνεται 10 επί 10%, δηλαδή 100%, διπλασιάζοντας την επένδυσή του.

Με άλλα λόγια, μέσω των warrants δίνεται η δυνατότητα στον μέτοχο να αποκτήσει υπεραξία που αντιστοιχεί σε 10 μετοχές έχοντας όμως επενδύσει μόνο σε μία.

Η αξία των warrants που αντιστοιχούν σε 9 μετοχές του ΤΧΣ υπολογίζεται σε σχεδόν μία φορά την τιμή διάθεσης μίας νέας μετοχής.

Μάλιστα, καθώς τα warrants θα εισαχθούν στο Χ.Α. άμεσα προς διαπραγμάτευση, οι επενδυτές θα μπορούν να εισπράξουν την αξία τους με μια απλή χρηματιστηριακή πώληση.

Εάν διατηρήσουν τα warrants θα έχουν τη δυνατότητα να καρπωθούν το σύνολο του οφέλους με την εξάσκησή τους, πολλαπλασιάζοντας την αξία της αρχικής επένδυσης.

Σημειώνεται ότι τα warrants μπορούν να ασκηθούν εντός πενταετίας και το ΤΧΣ δε μπορεί να διαθέσει τις μετοχές που θα προκύψουν από την αύξηση για 3 χρόνια.

Ενδεικτικό Παράδειγμα που επεξηγεί το μηχανισμό της αύξησης και των Warrants

Με παραδοχή ότι η τιμή διάθεσης είναι 1 ευρώ ανά μετοχή, ο μέτοχος που συμμετέχει στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έχει κόστος επένδυσης 1 ευρώ και βρίσκεται να κατέχει μία μετοχή και επιπλέον ένα warrant με το οποίο μπορεί να αγοράσει 9 μετοχές από το ΤΧΣ στο 1 ευρώ (αυτό το κόστος προσαυξάνεται για κάθε έτος που διακρατείται το warrant).

Όταν εξασκήσει το warrant, καρπώνεται τη διαφορά της τιμής στην οποία διαπραγματεύεται η μετοχή τότε και της τιμής διάθεσης περίπου.

Δηλαδή, αν η τιμή είναι 1,1 ευρώ το κέρδος διαμορφώνεται σε 0,1 ευρώ και για τις εννέα μετοχές του warrant συν τη μία νέα μετοχή που προέκυψε από την αύξηση σε 1 ευρώ  (10 x €0,1).

Έναντι λοιπόν, της αρχικής του επένδυσης του 1 ευρώ σε μία μετοχή, η απόδοσή του είναι αυτή των δέκα μετοχών, δηλαδή 100%.

Το αποτέλεσμα του μηχανισμού είναι ο σχεδόν δεκαπλασιασμός της απόδοσης της μίας μετοχής.

Όλα αυτά ισχύουν εφόσον επικρατήσει το καλό σενάριο.

Στόχος τα 600 εκατ για την τράπεζα Πειραιώς

Έχει εξασφαλίσει περίπου 500 εκατ ευρώ η τράπεζα Πειραιώς καλύπτοντας τον στόχο του 10% της αμκ των 5,33 δις αν κάνει χρήση των cocos των μετατρέψιμων ομολόγων έως 2 δις ευρώ.

Οι  οριστικές αποφάσεις θα ληφθούν στην 3η κατά σειρά ΓΣ στις 22 Απριλίου. Ούτε η ΓΣ στις 18 Απριλίου θα λάβει αποφάσεις ελλείψει απαρτίας.

Τα 500 εκατ ευρώ σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες τα συγκεντρώσει από την Societe Generale και την Millennium bank BCP καθώς αύξησαν τα αρχικώς σχεδιαζόμενα επενδεδυμένα κεφάλαια που ήταν περίπου 445 εκατ ευρώ 175 εκατ η Societe Generale και 270 εκατ η Πορτογαλική Millennium bank.

Η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς έχοντας εξασφαλίσει τα 500 εκατ ευρώ θέτει υψηλότερους στόχους.

Θέλει να μειώσει δραστικά την συμμετοχή των ομολογιακών μετατρέψιμων σε μετοχές Cocos από 2 δις ευρώ στο 1 δις ευρώ ή ακόμη και να καλύψει όλη την κεφαλαιακή απαίτηση 7,33 δις ευρώ με αύξηση κεφαλαίου με κοινές μετοχές.

Τα Cocos υποχρεώνουν τις τράπεζες σε υψηλό τόκο 7,5% προσαυξανόμενο 0,5% ετησίως έως τα 5 χρόνια που πρέπει να αποπληρωθούν.

Για τον λόγο αυτό η διοίκηση της Πειραιώς έχει αποφασίσει να περιορίσει δραστικά την συμμετοχή των Cocos.

Ο νέος στόχος είναι να καλύψει 600 εκατ ευρώ έως 733 εκατ ευρώ.

Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η τράπεζα Πειραιώς μετά την εξαγορά των κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα, των κεφαλαίων που έλαβε αλλά και το discount με το οποίο αγόρασε τα δάνεια σχεδόν μηδένισε την αρνητική καθαρή θέση εξέλιξη άκρως θετική γιατί οι μέτοχοι που θα επενδύσουν στην αμκ δεν θα καλύψουν μαύρες τρύπες που δημιουργεί η αρνητική καθαρή θέση.

Η αρνητική καθαρή θέση παραμένει αλλά από -2 δις ευρώ έχει περιοριστεί στα -300 με -350 εκατ ευρώ.

Επίσης θα υπάρξει εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το ποσό που δεν θα καλυφθεί.

Συγκεκριμένα μέχρι ποσού 570 εκατ ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού της υπό ειδική εκκαθάριση της ΑΤΕ bank.

Θα υπάρξει εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μέχρι ποσού 524 εκατ  ευρώ με εισφορά σε είδος από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για κάλυψη των κεφαλαιακών απαιτήσεων της τράπεζας που προκύπτουν από την εξαγορά στοιχείων ισολογισμού των υποκαταστημάτων Κυπριακών τραπεζών στην Ελλάδα.

Εν τω μεταξύ η τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει σε reverse split πιθανότατα 10 προς 1 χωρίς να αποκλειστεί και το 20 προς 1 ή ακόμη και το 50 προς 1.

Με βάση reverse split 10 προς 1 νέα μετοχή και με μέση τιμή σε σημερινές τιμές 0,25 ευρώ που είναι ο μέσος όρος των τελευταίων 50 ημερών μείον 50% discount δηλαδή 0,1250 ευρώ και με αναγωγή του reverse split προκύπτουν 5,8 δις νέες μετοχές με τιμή 1,25 ευρώ.

Να σημειωθεί ότι αυτό που αναφέρουμε αποτελεί παράδειγμα και όχι τελική απόφαση.

Υπερκέρδη από το 2014

Η τράπεζα Πειραιώς μέσω των συνεργειών που θα επιτύχει από τις εξαγοραζόμενες τράπεζες, της ορθολογικής διαχείρισης των δανειακών χαρτοφυλακίων και της μείωσης του λειτουργικού κόστους, αναμένει υπερκέρδη από το 2014 εφόσον βεβαίως έχει σταθεροποιηθεί η ελληνική οικονομία.

Η διοίκηση της Πειραιώς υπό τους Μιχάλη Σάλλα, Σταύρο Λεκκάκο και Άνθιμο Θωμόπουλο έχουν δημιουργήσει ένα πολύ ομογενοποιημένο όμιλο που μπορεί να αποδώσει ισχυρά έσοδα.

www.bankingnews.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s