Προληπτικός φόρος σε όσους….


 Τη δυνατότητα να επιβάλλουν φόρο προληπτικά, σε πολίτες που είναι  ύποπτοι να εγκαταλείψουν τη χώρα ή να μεταβιβάσουν περιουσιακά στοιχεία, δίνει στις εφορίες ο νέος Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών.

Ο προληπτικός φόρος θα επιβάλλεται κατά περίπτωση εφό΄σον υπάρχουν υπόνοιες ότι ο φορολογούμενος σκοπεύει είτε να φύγει από τη χώρα ή να μεταβιβάσει σε τρίτα πρόσωπα περιουσιακά του στοιχεία.

Ειδικότερα, η Φορολογική Διοίκηση έχει το δικαίωμα να εκδίδει προληπτικό προσδιορισμό φόρου μετά την έναρξη της φορολογικής περιόδου, εάν απαιτείται για τη διασφάλιση της είσπραξης του φόρου και υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ότι :

Ο φορολογούμενος σκοπεύει να εγκαταλείψει τη χώρα, μεταβιβάζοντας τα περιουσιακά στοιχεία του σε άλλο πρόσωπο, ή

Προβαίνοντας σε άλλες ενέργειες οι οποίες θα θέσουν σε κίνδυνο την είσπραξη του φόρου εάν δεν εκδοθεί προσδιορισμός φόρου αμέσως

Προσφυγή του πολίτη

Ο φορολογούμενος δύναται να προσφύγει κατά του προληπτικού προσδιορισμού φόρου κατευθείαν ενώπιον του αρμόδιου Πρωτοδικείου μόνο για τους εξής λόγους:

α) το ποσό του προσδιορισμού είναι υπερβολικά υψηλό, ή
β) δεν υφίστανται οι περιστάσεις που δικαιολογούν προληπτικό προσδιορισμό φόρου.

Ο φορολογούμενος καταβάλλει τη φορολογική οφειλή που ορίζεται από τον προληπτικό προσδιορισμό φόρου είτε καταβάλλοντάς την τοις μετρητοίς, είτε παρέχοντας εγγύηση είτε αποδεχόμενος την εγγραφή βάρους επί της περιουσίας του υπέρ της Φορολογικής Διοίκησης για το πλήρες ποσό της φορολογικής οφειλής.

Η εγγύηση ή και η εγγραφή βάρους διατηρούνται μέχρι την πλήρη εξόφληση της φορολογικής υποχρέωσης.

«Παραθυράκια»

Ο προληπτικός προσδιορισμός φόρου ακολουθείται από διορθωτικό προσδιορισμό φόρου εντός ενός (1) έτους μετά την ημερομηνία έκδοσης του προληπτικού προσδιορισμού φόρου.

Εξάλλου, στο στόχαστρο μπαίνουν με άλλη διάταξη του νόμου οι τρόποι νομότυπης φοροδιαφυγής, δηλαδή η χρήση «παραθύρων» της νομοθεσίας, ώστε να μην πληρωθεί ένας φόρος.

Την ίδια στιγμή γίνονται ακόμη πιο αυστηρές οι προθεσμίες για την αναγκαστική είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο, η οποία θα ενεργοποιείται 30 ημέρες μετά την πάροδο της προθεσμίας πληρωμής του φόρου.

Νέα πρόστιμα

Με την ίδια νομοθεσία, που θα περάσει από τη Βουλή, ο φορολογούμενος ή οποιοδήποτε πρόσωπο υπόκειται σε πρόστιμο στις εξής περιπτώσεις:

α) εάν δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση εμπρόθεσμα,
β) εάν δεν υποβάλλει δήλωση παρακράτησης φόρου εμπρόθεσμα,
γ) εάν δεν παρακρατήσει φόρο,
δ) εάν δεν ανταποκριθεί σε αίτημα πληροφοριών της Φορολογικής Διοίκησης,
ε) εάν δεν συνεργαστεί στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου,
στ) εάν δεν γνωστοποιήσει την ιδιότητά του ή το διορισμό του ως φορολογικού αντιπροσώπου,
ζ) εάν δεν εγγραφεί ως φορολογούμενος, ή
η) εάν δεν συμμορφωθεί με κάθε υποχρέωση για την τήρηση βιβλίων και στοιχείων

Τα πρόστιμα διαμορφώνονται ως εξής:

α) 300 ευρώ εάν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης λογιστικών βιβλίων
β) 1.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση απλοποιημένα λογιστικά πρότυπα και
γ) 2.000 ευρώ εάν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων και στοιχείων με βάση πλήρη λογιστικά πρότυπα. Σε περίπτωση υποτροπής του φορολογούμενου στην ίδια παράβαση εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στη διπλάσια αξία του αρχικού προστίμου. Σε περίπτωση μεταγενέστερης διάπραξης παράβασης ιδίου τύπου εντός πέντε (5) ετών, το πρόστιμο ανέρχεται στην τετραπλάσια αξία του αρχικού προστίμου.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s