Κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο. Σκληρά τα προαπαιτούμενα


Κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο. Σκληρά τα προαπαιτούμενα

 Στη Βουλή κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την εκταμίευση της πρώτης δόσης από το συνολικό ποσό των 6,8 δισ. ευρώ που εγκρίθηκε από το Eurogroup της Δευτέρας.

Με το πολυνομοσχέδιο που αποτελείται από 108 άρθρα ανοίγει διάπλατα ο δρόμος των απολύσεων στο Δημόσιο, εντάσσεται ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ο φόρος πολυτελείας, τα μέτρα που αφορούν τον ΕΟΠΥΥ (επιστροφές από τις κλινικές κ.λπ.), ενώ περιλαμβάνεται και η απελευθέρωση στο πλαφόν αποζημίωσης δημοσίων υπαλλήλων, που αφορά τους απολυμένους της ΕΡΤ. Εμπεριέχονται επίσης διατάξεις για την τροποποίηση είσπραξης δημοσίων εσόδων και ο νέος τρόπος καθορισμού του κατώτατου μισθού.

Κατάργηση θέσεων σε Υπουργεία- Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Σύμφωνα με διάταξη του ν/σ, επιτρέπεται να καταργούνται θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο ή και ειδικότητα σε Υπουργεία, αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με απόφαση του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου υπουργού, σε εκτέλεση σχετικών αποφάσεων του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης.

Πιο συγκεκριμένα, για το θέμα του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει την κατάργηση των σχολικών φυλάκων (2.000 άτομα), καθώς και την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας (3.500 άτομα). Όπως προβλέπεται, οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας μεταφέρονται στην ΕΛ.ΑΣ.

Από το κείμενο του νομοσχεδίου καθίσταται σαφές ότι οι επόμενες απολύσεις θα γίνουν με υπουργικές αποφάσεις καθώς εξουσιοδοτούνται πλέον οι αρμόδιοι Υπουργοί για να προβαίνουν στις κατά περίπτωση ενέργειες.

Στο Πολυνομοσχέδιο προβλέπονται μεταξύ άλλων τα εξής:

-Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων

-Κατάργηση θέσεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας

-Οι κάτωθι ειδικότητες των αντίστοιχων κλάδων και κατηγοριών του προσωπικού της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και το σύνολο των κατεχόμενων από το προσωπικό αυτό οργανικών θέσεων καταργούνται:

1.    ΠΕ12.12 – ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

2.    ΠΕ14.01 – ΙΑΤΡΟΙ

3.    ΠΕ14.02 – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

4.    ΠΕ14.03 – ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

5.    ΠΕ14.06 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

6.    ΠΕ17.09 – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

7.    ΠΕ17.13 – ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

8.    ΠΕ18.01 – ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

9.    ΠΕ18.04 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

10.    ΠΕ18.05- ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

11.    ΠΕ18.07 – ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

12.    ΠΕ18.08 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

13.    ΠΕ18.09 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

14.    ΠΕ18.10 – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

15.    ΠΕ18.11 – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

16.    ΠΕ18.20 – ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ

17.    ΠΕ18.21 – ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

18.    ΠΕ18.24 – ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

19.    ΠΕ18.25 – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

20.    ΠΕ18.26 – ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ

21.    ΠΕ18.27 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

22.    ΠΕ18.29 – ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

23.    ΠΕ18.33 – ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ

24.    ΠΕ18.37 – ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

25.    ΠΕ18.39 – ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

26.    ΠΕ34 – ΙΤΑΛΙΚΗΣ

27.    ΠΕ40 – ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ

28.    ΤΕ01.08 – ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

29.    ΤΕ01.10 – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

30.    ΤΕ01.11 – ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

31.    ΤΕ01.12 – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗΣ

32.    ΤΕ01.14 – ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

33.    ΤΕ01.19 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

34.    ΤΕ01.20 – ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

35.    ΤΕ01.25 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

36.    ΤΕ01.26 – ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

37.    ΤΕ01.29 – ΒΟΗΘ.ΙΑΤΡ. ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓ. ΕΡΓΑΣΤHΡΙΩΝ

38.    ΤΕ01.30 – ΒΟΗΘΟΙ ΠΑΙΔΟΚΟΜΟΙ – ΒΡΕΦΟΚΟΜΟΙ

39.    ΤΕ01.31 – ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

40.    ΔΕ01.01 – ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

41.    ΔΕ01.02 – ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ

42.    ΔΕ01.04 – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ

43.    ΔΕ01.05 – ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ

44.    ΔΕ01.08 – ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ

45.    ΔΕ01.10 – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

46.    ΔΕ01.11 – ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΨΥΞΕΩΝ (ΨΥΚΤΙΚΟΙ)

47.    ΔΕ01.12 – ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ

48.    ΔΕ01.13 – ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ

49.    ΔΕ01.14 – ΚΟΠΤΙΚΗΣ-ΡΑΠΤΙΚΗΣ

50.    ΔΕ01.15 – ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ

51.    ΔΕ01.16 – ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΜΑΞΩΜΑΤΩΝ

52.    ΔΕ01.17 – ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

Το προσωπικό των καταργούμενων ειδικοτήτων τίθεται σε διαθεσιμότητα, από την 22η Ιουλίου 2013

Ασφυκτικά χρονικά όρια για τους συμβασιούχους

Επίσης, προβλέπει ειδική διάταξη για τους συμβασιούχους που παραμένουν στην εργασία τους με προσωρινές διαταγές. Όλες οι υποθέσεις πρέπει να έχουν εκδικαστεί μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2013 και οι αποφάσεις να έχουν εκδοθεί ως τις 31η Δεκεμβρίου. Επίσης, ορίζει ότι όσες υποθέσεις δεν έχουν τελεσιδικήσει έως τις παραπάνω ημερομηνίες με υπαιτιότητα του συμβασιούχου, αυτός θα απολύεται.

Ειδικότερα, όσες αγωγές είναι εκκρεμείς και έχουν προσδιοριστεί μετά την 1.11.2013 εκδικάζονται υποχρεωτικά, έπειτα από κλήση οποιουδήποτε διαδίκου, σε διαφορετική περίπτωση αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί. Το ίδιο ισχύει και για τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων οι οποίες όπως επισημαίνεται εφόσον δεν εκδικαστούν μέχρι 1.11.2013, «παύει αυτοδικαίως η ισχύς της προσωρινής διαταγής».

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη, προβλέπονται ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα για την ισχύ των προσωρινών διαταγών, εφόσον αυτές εκδοθούν από τα δικαστήρια, αλλά και για την έκδοση των αποφάσεων. Παράλληλα καταργείται το άρθρο 732 Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας το οποίο είχε θεσπισθεί κυρίως για «κραυγαλέες» περιπτώσεις άκυρων απολύσεων π.χ. εγκύων και αφορούσε βασικά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τα όσα προέβλεπε το άρθρο «Σε περίπτωση υπερημερίας του εργοδότη ως προς την αποδοχή της εργασίας του εργαζομένου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο την προσωρινή απασχόληση του εργαζόμενου μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής για την κύρια υπόθεση».

Ως προς τους χρόνους εκδίκασης των υποθέσεων:

– Η συζήτηση της προσωρινής διαταγής προσδιορίζεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο ημερών από την κατάθεση της αίτησης. Εάν γίνει δεκτό το αίτημα για έκδοση προσωρινής διαταγής η συζήτηση της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων προσδιορίζεται μέσα σε τριάντα ημέρες, αλλιώς δεν δίνεται προσωρινή διαταγή.

– Ως προς τις υποθέσεις που αφορούν άκυρη απόλυση εργαζομένου με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας, αν η αγωγή δεν έχει ασκηθεί μέχρι τη συζήτηση της αίτησης λήψης ασφαλιστικών μέτρων η τελευταία απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Τέλος, εφόσον ο εργαζόμενος απασχολείται βάσει ασφαλιστικών μέτρων, η αναβολή συζήτησης της αγωγής επιτρέπεται μία φορά και μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Η αναβολή δεν μπορεί να ξεπερνά τις 40 ημέρες διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο που έχει διαταχθεί. Ακολούθως η απόφαση εκδίδεται το αργότερο εντός δύο μηνών από την συζήτηση της αγωγής. Αν αυτή ματαιωθεί αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό μέτρο. Επίσης το ίδιο θα ισχύει σε περίπτωση κατάργησης της δίκης με παραίτηση από το δικόγραφο της αγωγής και σε περίπτωση έκδοσης οριστικής απόφασης σε βάρος εκείνου που έχει ζητήσει το ασφαλιστικό μέτρο.

Πώς διαμορφώνεται ο κατώτατος μισθός;

Το τελευταίο δεκαήμερο του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, θα ξεκινά η διαδικασία με την οποία θα ορίζεται το ύψος του κατώτατου μισθού, σύμφωνα με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου της Κυβέρνησης.

Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται το τελευταίο δεκαπενθημέρου του Ιουνίου. Ο υπουργός Εργασίας αφού λάβει υπόψη του το πόρισμα της διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων, εισηγείται στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα εκδίδει την απόφαση με την οποία θα καθορίζεται ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων και το κατώτατο ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών.

Προηγείται διαβούλευση μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της Κυβέρνησης με την τεχνική και επιστημονική υποστήριξη, εξειδικευμένων επιστημονικών, ερευνητικών και συναφών φορέων και εμπειρογνωμόνων, σε θέματα οικονομίας και ιδίως οικονομίας της εργασίας, κοινωνικής πολιτικής καθώς και εργασιακών σχέσεων και το συντονισμό από επιτροπή.

Στη διαβούλευση, εκ μέρους των εργαζομένων όλης της χώρας συμμετέχει η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και λοιπές δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές που εκπροσωπούν εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα σε εθνικό επίπεδο.
Αντίστοιχα, εκ μέρους των οργανώσεων των εργοδοτών, εργοδοτικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), και λοιπές εργοδοτικές οργανώσεις που προτείνονται από αυτούς ή καλούνται από την Επιτροπή Συντονισμού της διαβούλευσης.

Τι αλλάζει στη φορολογία

Τις διατάξεις για την εφαρμογή του φόρου πολυτελείας στα ΙΧ αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού άνω των 1.929 κυβικών, των σκαφών αναψυχής και των δεξαμενών κολύμβησης (πισίνες) περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε απόψε στη Βουλή.

Όπως αναφέρεται στο πολυνομοσχέδιο, λόγω των δυσμενών οικονομικών συνθηκών και για την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών των δημοσιονομικών στόχων του προγράμματος θα εφαρμοστεί από το 2013 αντί του 2014 που προβλέπονταν, ο φόρος πολυτελείας. Μάλιστα για την καταβολή του φόρου οι υπόχρεοι θα λάβουν ειδικό εκκαθαριστικό από την εφορία.

Επίσης το νομοσχέδιο περιλαμβάνει το νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος που είχε τεθεί σε διαβούλευση, καθώς και τις διορθώσεις που έγιναν μετά το δημόσιο διάλογο. Προβλέπει ακόμη την αύξηση από 2 τοις χιλίοις σε 3,5 τοις χιλίοις του φόρου συναλλαγών στο χρηματιστήριο από 1 Αυγούστου 2013.

Μεταξύ άλλων σύμφωνα με το νομοσχέδιο: – Διατηρείται η έκπτωση 1,5% στην εφάπαξ καταβολή φόρου γεγονός που σημαίνει ότι δεν αυξάνεται η παρακράτηση φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους.

– Παραμένει επίσης στο 55% η προκαταβολή φόρου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ΟΕ και ΕΕ.

– Επανέρχεται η απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα της δωρεάν παραχώρησης κατοικίας μέχρι 200 τμ από γονείς προς τα παιδιά και το αντίστροφο.

– Και οι φοιτητές ηλικίας ως 25 ετών θα θεωρούνται προστατευόμενα μέλη των φορολογούμενων γονιών τους, ενώ απαλλάσσεται από τη φορολογία η διατροφή που καταβάλλεται για τα παιδιά.

– Στις περιπτώσεις διαφορών μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματος οι διαφορές αυτές θα φορολογούνται με βάση τα ισχύοντα κλιμάκια και συντελεστές στην κατηγορία που ανήκει ο φορολογούμενος.

– Καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος στα εισοδήματα από ενοίκια. Παράλληλα αυξάνεται από 10% στο 11% ο συντελεστής του πρώτου κλιμακίου φορολόγησης των εισοδημάτων από ενοίκια (για εισοδήματα έως 12.000 ευρώ).

– Δεν προβλέπεται η συλλογή αποδείξεων από τους φορολογούμενους. – Μειώνεται στο 15% από 20% ο φόρος υπεραξίας για ακίνητα – Διατηρείται η ισχύουσα κλίμακα φορολόγησης για τις αποζημιώσεις λόγω απόλυσης.

Για την εκταμίευση της δόσης, το πολυνομοσχέδιο πρέπει να έχει ψηφιστεί έως τις 19 Ιουλίου, ενώ μέσα σε αυτό το διάστημα, θα πρέπει να έχουν περάσει όλες οι εφαρμοστικές διατάξεις και οι υπουργικές αποφάσεις που σχετίζονται με τα προαπαιτούμενα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Διαβάστε ολόκληρο το σχέδιο νόμου για το πολυνομοσχέδιο

Διαβάστε ολόκληρη την αιτιολογική έκθεση για το πολυνομοσχέδιο

madata

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s