«Πάγος» από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε επιστροφές για τον ελληνικό αγροτικό τομέα


Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ανακοίνωσε την Τρίτη, 1η Ιουλίου, ότι με διάταξή του της 19ης Ιουνίου 2014 απέρριψε ελληνική αίτηση αναίρεσης της απόφασης 2010/152/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει της οποίας αποκλείστηκε η χορήγηση 132,4 εκατ. ευρώ για τον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα.

Με το ποσό αυτό επρόκειτο να καλυφθούν δαπάνες δηλωθείσες στους τομείς του βαμβακιού, της αγροτικής ανάπτυξης και της βοήθειας στους απόρους, για τα δημοσιονομικά έτη 2004 έως 2007.

Αναλυτικότερα στην σχετική ανακοίνωση του Δικαστηρίου αναφέρονται τα εξής:

Ο κανονισμός (EK) 1663/95 προβλέπει ότι σε περίπτωση που, μετά τη διεξαγωγή έρευνας, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δαπάνες ΕΓΤΠΕ δεν πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανόνες, ανακοινώνει στο ενδιαφερόμενο κράτος μέλος τα αποτελέσματα των ελέγχων της και υποδεικνύει τα διορθωτικά μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν προκειμένου να διασφαλιστεί στο μέλλον η τήρηση των προαναφερθέντων κανόνων.

Με την απόφαση 2010/152/ΕΕ της 11ης Μαρτίου 2010 η Επιτροπή απέκλεισε από τη χρηματοδότηση της Ένωσης, όσον αφορά την Ελλάδα, το ποσό των 132. 422.793,63 ευρώ για δαπάνες δηλωθείσες στους τομείς του βαμβακιού, της αγροτικής αναπτύξεως και της βοήθειας στους απόρους, για τα δημοσιονομικά έτη 2004 έως 2007.

Συγκεκριμένα:

-Στον τομέα του βαμβακιού (για τα οικονομικά έτη 2004 έως 2006), επιβλήθηκε
διόρθωση συνολικού ύψους 105 453 170,44 ευρώ, λόγω διαπιστωθεισών ελλείψεων του συστήματος ελέγχου, του ελέγχου των εκτάσεων και των γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων και λόγω της υπερβάσεως των ποσοτήτων που επέτρεπε η σχετική ρύθμιση.

-Στον τομέα της αγροτικής αναπτύξεως (για τα οικονομικά έτη 2005 και 2006), επιβλήθηκε διόρθωση συνολικού ποσού 18 523 716 ευρώ για τις δαπάνες που είχαν δηλωθεί για μέτρα αγροτικής αναπτύξεως σχετικά με τις επιφάνειες (μειονεκτικές ζώνες, γεωργοπεριβάλλον και αναδάσωση γεωργικής γης), λόγω συνεχιζόμενων ελλείψεων του ΟΣΔΕ, ελλείψεων στις εκθέσεις ελέγχου και καθυστερήσεων στη διενέργεια επιτοπίων ελέγχων.

-Στον τομέα της βοήθειας στους απόρους (για τα οικονομικά έτη 2005 έως 2007), επιβλήθηκε διόρθωση συνολικού ποσού 8 330 648,04 ευρώ, λόγω εκπρόθεσμης αποσύρσεως αποθεμάτων παρεμβάσεως και καθυστερημένης διανομής τροφίμων.

Η Ελλάδα άσκησε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου (ΓΔΕΕ) προσφυγή ακυρώσεως της αποφάσεως της Επιτροπής που απορρίφθηκε στις 11 Μαΐου 2010 με την απόφαση Τ-215/10. Στην παρούσα υπόθεση C-552/12P, η Ελλάδα ζήτησε από το Δικαστήριο (ΔΕΕ) να αναιρέσει την απόφαση Τ-215/10 του ΓΔΕΕ.

Σημειώνεται ότι όταν η αίτηση αναιρέσεως είναι, εν όλω ή εν μέρει, προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη, το Δικαστήριο μπορεί, κατόπιν εκθέσεως του εισηγητή δικαστή, να απορρίψει την αίτηση αναιρέσεως με αιτιολογημένη διάταξη (άρθρο 181 του Κανονισμού Διαδικασίας).

Με διάταξη της 19ης Ιουνίου το Δικαστήριο απέρριψε όλους τους λόγους που προέβαλε η Ελλάδα και, ως εκ τούτου, την αίτηση αναιρέσεως στο σύνολό της. Η απόφαση της Επιτροπής για το ποσό των 132,4 εκατ. ευρώ είναι οριστική.

 

 

fytokomia

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s