Πρωτοχρονιάτικο Κρατικό Λαχείο 2016: Αποτελέσματα κλήρωσης 31-12-2015


Ο αριθμός 56808 της 13ης σειράς είναι ο υπερτυχερός της κλήρωσης της 31ης Δεκεμβρίου 2015 του Πρωτοχρονιάτικου κρατικού λαχείου, καθώς κερδίζει τα 2.000.000 ευρώ του πρώτου λαχνού (καθαρό κέρδος μετά από φόρους 1.700.015 ευρώ), ενώ αν κάποιος είχε την τυχερή πεντάδα της 13ης σειράς κερδίζει συνολικά 3.000.000 ευρώ. Ο ίδιος αριθμός (56808) κερδίζει από 8.000 ευρώ σε όλες τις άλλες σειρές. Σημαντικά όμως κέρδη περιμένουν και τους κατόχους των λαχείων με αριθμούς: 56806, 56807, 56809 και 56810 επίσης της 13ης σειράς, καθώς ο καθένας θα εισπράξει από 250.000 ευρώ (καθαρό κέρδος μετά από φόρους 212.515 ευρώ).

Μπορείτε να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας τον κατάλογο κερδών με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το Link στο τέλος του άρθρου.

Στις 150.000 ευρώ ανέρχονται τα κέρδη του κατόχου του λαχείου με αριθμό 16256 της 7ης σειράς (καθαρό κέρδος 127.515 ευρώ) και από 3.000 ευρώ ο ίδιος αριθμός σε όλες τις άλλες σειρές, ενώ 100.000 ευρώ θα εισπράξουν οι κάτοχοι των λαχείων με αριθμό 35864 της 3ης σειράς και με αριθμό 43804 της 26ης σειράς (καθαρό κέρδος μετά από φόρους 85.015 ευρώ) και από 2.000 ευρώ οι ίδιοι αριθμοί σε όλες τις άλλες σειρές.

Όλοι οι αριθμοί που κληρώθηκαν και τα ποσά που κερδίζουν είναι:

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΛΑΧΕΙΟ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΡΔΩΝ
ΚΛΗΡΩΣΗ της 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ    ΣΕΙΡΑ             ΚΕΡΔΟΣ     ΦΟΡΟΣ  ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ
                       (ΕΥΡΩ)             ΕΥΡΩ)

04484 ΕΚΤΗ         6   10.000,00  1.485,00   8.515,00 
04484 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

05472 ΔΕKAΤΗ        10  10.000,00  1.485,00   8.515,00 
05472 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

06804 ΔΩΔΕΚΑΤΗ       12  10.000,00  1.485,00   8.515,00 
06804 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

06808 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00 

12982 ΟΓΔΟΗ         8   10.000,00  1.485,00   8.515,00 
12982 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

16256 ΕΒΔΟΜΗ        7  150.000,00 22.485,00  127.515,00 
16256 Σε όλες τις άλλες σειρές   3.000,00   435,00   2.565,00 

16808 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00 

23668 ΕΚΤΗ         6   10.000,00  1.485,00   8.515,00 
23668 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

26808 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00 

30011 ΔΕKAΤΗ        10   75.000,00 11.235,00  63.765,00 
30011 Σε όλες τις άλλες σειρές   1.000,00   90,00    910,00 

31114 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ     26   10.000,00  1.485,00   8.515,00 
31114 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

33003 ΤΕΤΑΡΤΗ        4   50.000,00  7.485,00  42.515,00 
33003 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00 

35832 ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ    21   10.000,00  1.485,00   8.515,00 
35832 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

35864 ΤΡΙΤΗ         3  100.000,00 14.985,00  85.015,00 
35864 Σε όλες τις άλλες σειρές   2.000,00   285,00   1.715,00 

36808 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00 

40169 ΔΕΚΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ    14   75.000,00 11.235,00  63.765,00 
40169 Σε όλες τις άλλες σειρές   1.000,00   90,00    910,00 

42467 ΔΩΔΕKAΤΗ       12   10.000,00  1.485,00   8.515,00 
42467 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

43804 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ     26  100.000,00 14.985,00  85.015,00 
43804 Σε όλες τις άλλες σειρές   2.000,00   285,00   1.715,00 

46808 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00 

47795 ΕΙΚΟΣΤΗ       20   10.000,00  1.485,00   8.515,00 
47795 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

50982 ΕΙΚΟΣΤΗ ΤΡΙΤΗ    23   10.000,00  1.485,00   8.515,00 
50982 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

51633 ΕΝΑΤΗ         9   50.000,00  7.485,00  42.515,00 
51633 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00 

53285 ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ    21   10.000,00  1.485,00   8.515,00 
53285 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

56692 ΕΚΤΗ         6   50.000,00  7.485,00  42.515,00 
56692 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00 

56806 ΔΕKΑΤΗ ΤΡΙΤΗ    13   250.000,00 37.485,00  212.515,00 
56806 Σε όλες τις άλλες σειρές   5.000,00   735,00   4.265,00 

56807 ΔΕKΑΤΗ ΤΡΙΤΗ    13   250.000,00 37.485,00  212.515,00 
56807 Σε όλες τις άλλες σειρές   5.000,00   735,00   4.265,00 

56808 ΔΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ    13  2.000.000,00 299.985,00 1.700.015,00 
56808 Σε όλες τις άλλες σειρές   8.000,00  1.185,00   6.815,00 

56809 ΔΕKΑΤΗ ΤΡΙΤΗ    13   250.000,00 37.485,00  212.515,00 
56809 Σε όλες τις άλλες σειρές   5.000,00   735,00   4.265,00 

56810 ΔΕKΑΤΗ ΤΡΙΤΗ    13   250.000,00 37.485,00  212.515,00 
56810 Σε όλες τις άλλες σειρές   5.000,00   735,00   4.265,00 

57163 ΔΕKΑΤΗ ΤΡΙΤΗ    13   75.000,00 11.235,00  63.765,00 
57163 Σε όλες τις άλλες σειρές   1.000,00   90,00    910,00 

57544 Σε όλες τις σειρές     16.000,00  2.385,00  13.615,00 

57766 ΔΕKΑΤΗ ΟΓΔΟΗ    18   50.000,00  7.485,00  42.515,00 
57766 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00 

66808 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00 
68331 ΕΝΑΤΗ        9   50.000,00  7.485,00  42.515,00 
68331 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00 

68353 ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ    15   50.000,00  7.485,00  42.515,00 
68353 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00 

71835 ΔΕKΑΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ   14   50.000,00  7.485,00  42.515,00 
71835 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00 

73143 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΚΤΗ    26   10.000,00  1.485,00   8.515,00 
73143 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

76808 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00 

77719 ΕΚΤΗ         6   10.000,00  1.485,00   8.515,00 
77719 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

80770 ΕΚΤΗ         6   10.000,00  1.485,00   8.515,00 
80770 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

83943 ΔΕKΑΤΗ ΕΝΑΤΗ    19   75.000,00 11.235,00  63.765,00 
83943 Σε όλες τις άλλες σειρές   1.000,00   90,00    910,00 

85892 ΕΚΤΗ         6   50.000,00  7.485,00  42.515,00 
85892 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00 

86808 Σε όλες τις σειρές      1.000,00   90,00    910,00 

87045 ΕΙΚΟΣΤΗ ΕΒΔΟΜΗ   27   50.000,00  7.485,00  42.515,00 
87045 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00 

88342 ΕΙΚΟΣΤΗ ΠΡΩΤΗ    21   50.000,00  7.485,00  42.515,00 
88342 Σε όλες τις άλλες σειρές    500,00   40,00    460,00 

91109 ΕΚΤΗ        6    10.000,00  1.485,00   8.515,00 
91109 Σε όλες τις άλλες σειρές    200,00   10,00    190,00 

93394 Σε όλες τις σειρές     16.000,00  2.385,00  13.615,00 

96808 Σε όλες τις σειρές     1.000,00    90,00    910,00

http://www.express.gr
Επίσης κερδίζουν:

(α) από 100 ευρώ  όλα τα γραμμάτια των οποίων τα τέσσερα τελευταία ψηφία είναι: 6806, 6807, 6809 και 6810.
(β) από 5 ευρώ  κερδίζουν όλα τα γραμμάτια των οποίων ο αριθμός λήγει σε: 06, 07, 08, 09 και 10.
Σε περίπτωση πολλαπλού κέρδους καταβάλλεται το μεγαλύτερο.
Η πληρωμή των παραπάνω κερδών θα αρχίσει τη Παρασκευή, 1 Ιανουαρίου 2016.
Τα κέρδη θα πληρώνονται έως την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κέρδη πάνω από 100 έως 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 10%.
Κέρδη πάνω από 1.000 ΕΥΡΩ φορολογούνται με 15%.

Protoxroniatiko kratiko laxeio Apotelesmata 31-12-2015:
Δείτε το πίνακα με όλα τα αποτελέσματα επιλέγοντας το παρακάτω Link:
Πρωτοχρονιάτικο Κρατικό Λαχείο: Πίνακας αποτελεσμάτων κλήρωσης 31

express

 

 

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s