Πρόγραμμα ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ


Πρόγραμμα ΣΑΒΒΑΤΟΥ-ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΩΝ ΛΕΥΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ- όπως αποφασίστηκε από τη χθεσινή συνέλευση:

Στις 3 μμ θα γίνει συγκρότηση ομάδων (internet, καλλιτεχνικές, δράσεις, θεματικές κλπ.)
Στις 3 μμ θα γίνει πρώτη συζήτηση για το προσχέδιο του κειμένου διακήρυξης.
Στις 5 μμ ξεκινάει η λαϊκή συνέλευση
Στις 8 μμ συναυλία με συγκροτήματα της πόλης