Αλβανοί Σκοπίων: « Να πάρουμε τις θέσεις στα βασικά Υπουργεία»


Σκόπια.

Οι Αλβανοί των Σκοπίων μέσα από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, άρχισαν έναν αγώνα απαίτησης για κατάληψη των βασικών κυβερνητικών θέσεων από Αλβανούς.

Σύμφωνα με τον περιφερειακό «Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης», είναι καιρός οι Αλβανοί να λάβουν το αναλογούν μερίδιό τους, στην συνολική διαχείριση των βασικών θεσμών της χώρας, όπως είναι το Σκοπιανό Κοινοβούλιο. Συνέχεια