Προβληματισμός για τις προοπτικές συνολικής λύσης του Κυπριακού


Οι προοπτικές για συνολική επίλυση του Κυπριακού δεν είναι ενθαρρυντικές, αλλά δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία για λύση του προβλήματος. Αυτό φαίνεται να υποστήριξε ο ειδικός σύμβουλος του Γενικού Συνέχεια