Αξιόν εστι, μεγαλύνειν Σε την Θεοτόκον


koimisi-theotokou.jpg

Απόστολοι εκ περάτων, συναθροισθέντες ενθάδε,

Γεθσημανή τώ χωρίω, κηδεύσατέ μου τό σώμα,

καί σύ Υιέ καί Θεέ μου, παράλαβέ μου τό πνεύμα

                                               Συνέχεια