Πόσο Ταιριάζουμε; By Lit Maiden


Πόσο Ταιριάζουμε; By Lit Maiden

Έπεσε στην αντίληψη μου καθώς ξεφύλλιζα διαφημιστικό περιοδικό, ένα μικρό κουτάκι που είχε τα εξής ωραία:

Σύμφωνα με την αριθμολογία η ημερομηνία που γεννηθήκαμε ανεξάρτητα από το μήνα και τον χρόνο καθορίζει με ποίους ανθρώπους <<τα … πάμε καλύτερα>>. Ο αριθμός αυτός πρέπει να είναι μονοψήφιος. Αν γεννηθήκατε π.χ. στις 17 του μήνα και αθροίσετε τα δύο αυτά ψηφία θα πάρετε τον αριθμό 8. Δείτε λοιπόν ποίοι αριθμοί ταιριάζουν περισσότερο μεταξύ τους:

Το 1 με το 1, 3 και 6
Το 2 με το 1 και το 7
Το 3 με το 3, 6 και 9
Το 4 με το 4, 1, 2, 7 και 8
Το 5 με όλα και ιδίως με το 5
Το 6 με το 3, 6 και 9
Το 7 με το 2
Το 8 με το 4
Το 9 με το 3, 6 και 9

Συνέχεια