Πιο πιθανό να χρεοκοπήσει η Ελλάδα, παρά η Αργεντινή


Η Αργεντινή, δεν κινδυνεύει όσο η χώρα μας, από μια ενδεχόμενη χρεοκοπία, βάσει των στοιχείων που προκύπτουν από τα ασφάλιστρα κινδύνου (credit default swaps-CDS), που τηρεί η εταιρεία CMA.

Η χώρα της Λατινικής Αμερικής, εξυπηρετεί και αποπληρώνει το χρέος της, μέσω της οικονομικής της ανάπτυξης, σε αντίθεση με την Ελλάδα, που στηρίζεται στους πόρους του Μνημονίου ΕΕ-ΔΝΤ, για να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της.

Συνέχεια