Διευρύνεται ο αριθμός δικαιούχων του ΕΚΑΣ


Νέα κατηγορία για επίδομα 30 ευρώ τον μήνα

Με την καθιέρωση μιας επιπλέον κατηγορίας διευρύνεται ο αριθμός των δικαιούχων του ΕΚΑΣ. Πρόκειται για συνταξιούχους με συνολικό ετήσιο εισόδημα από Συνέχεια