Κογκρέσο: το δάνειο του ΔΝΤ προς την Ελλάδα ήταν ασυνήθιστο…


Διαβάστε απόσπασμα της έρευνας του Κογκρέσου με τίτλο «Greece’s Debt Crisis: Overview, Policy
Responses, and Implications» , 2011.

Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία για το δάνειο και για το πως διασφαλίζεται το ΔΝΤ..
Χρήση των πόρων του ΔΝΤ

Από τα 187 μέλη του ΔΝΤ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη μεγαλύτερη οικονομική δέσμευση για την Συνέχεια