Νέα Υόρκη: Διαδήλωση στο Γενικό Προξενείο Ελλάδας


Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, λιγότερα από σαράντα άτομα εξέφρασαν τη συμπαράστασή τους προς τους αγανακτισμένους της Ελλάδας «που διαδηλώνουν κατά των εξοντωτικών μέτρων λιτότητας», όπως αναφερόταν σε σχετικό φυλλάδιο που διένεμαν στους περαστικούς.

Συνέχεια