Θέλουν να γονατίσουν τις λαϊκες αγορες μέχρι να τις εξαφανίσουν…