Στα ΚΕΠ θα μπορούν να προσφεύγουν οι πολίτες για χρηματική αποζημίωση


Οι πολίτες μπορούν να προσφεύγουν και στα ΚΕΠ, υποβάλλοντας αίτηση καταβολής χρηματικής αποζημίωσης, για τη μη τήρηση προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεών τους από τη Διοίκηση, αρμοδιότητας του υπουργείου Εσωτερικών.
Σύμφωνα με … Συνέχεια