ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΑΣ


Ένα από τα κυριότερα αίτια των προβλημάτων του συγκαιρινού μας Ελληνισμού είναι ότι έχουμε παύσει από καιρό να ακούμε τη φωνή της φυλετικής μας συνείδησης. Είμαστε άραγε μια μικρή και φτωχή χώρα γιατί αυτή είναι η φύση μας; Είμαστε λαός μαλθακών και…. Συνέχεια