Οι 11 χώρες που ενδιαφέρονται για έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα


Κρατικοί φορείς και επιχειρήσεις από 11 χώρες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τις έρευνες υδρογονανθράκων (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) στη χώρα μας. Συνέχεια