Ετοιμάζουν κατάργηση επετηρίδας και «αρχαιότητας» στο Δημόσιο