Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΠΝΙΖΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ … ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙ-ΚΑΠΝΙΣΤΩΝ


ΟΡΙΣΤΕ Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΗΝ ΕΝΟΧΛΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΤΡΙΣΚΑΤΑΡΑΤΟΙ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ….