Καταρρέουν τα εργασιακά δικαιώματα στην Ελλάδα


 

Αυστηρές παρατηρήσεις για την ελληνική κυβέρνηση και την τρόικα περιλαμβάνουν τα συμπεράσματα της έκθεσης του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, κλιμάκιο του οποίου επισκέφτηκε τον Σεπτέμβριο τη χώρα μας, μετά από τις καταγγελίες της ΓΣΕΕ για παραβίαση διεθνών συμβάσεων μέσω των εφαρμοζόμενων πολιτικών του μνημονίου δανεισμού.  Συνέχεια