ΜΠΟΥΤΣΟΥΝΙ: Κοινωνικός αγρός και σύστημα ανταλλαγής προϊόντων – υπηρεσιών και εναλλακτικό νόμισμα μαζί!!!


Αφήστε τους άλλους να μας κατηγορούν για ουτοπιστές κι’ ελάτε να ζήσουμε ανθρώπινα με Ισότητα , Άμεση Δημοκρατία, Ελευθερία, Αξιοπρέπεια και Σεβασμό στην Μάνα ΓΗ !

Επισπευτείτε την σελίδα των Κερκυραίων συναγωνιστών για να πληροφορηθείτε τι ακριβώς κάνουν στο Συνέχεια