Κάποιες φορές η πραγματικότητα είναι πολύ χειρότερη…