Βιοκαύσιμα στις αερομεταφορές ως το 2020


 

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες, οι παραγωγοίβιοκαυσίμων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφώνησαν στην παραγωγή δύο εκατομμυρίων τόνων βιοκαυσίμων για τις αερομεταφορές ως το 2020, τη στιγμή που φουντώνει ο διάλογος σχετικά με τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προεκτάσεις της χρήσης τους.

Οι αεροπορικές εταιρείες εμφανίζονται πρόθυμες να χρησιμοποιήσουν βιοκαύσιμα ως μέσο περιορισμού των εκπομπών αερίων που συνεπάγεται η κατανάλωση συμβατικών καυσίμων, όταν μάλιστα θα ενταχθούν στο Σύστημα Εμπορίας Ρύπων από την 1η Ιανουαρίου του 2012.

Συνέχεια