Πανελλήνιες: Οι απαντήσεις στα θέματα των εξετάσεων


Αρκετές δυσκολίες συνάντησαν οι μαθητές στη δεύτερη μέρα των Πανελλαδικών. Δείτε όλες τις σωστές απαντήσεις σε Βιολογία, Ιστορία, Φυσική και Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής. 

Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα των Πανελλαδικών στη Φυσική, τη Βιολογία, την Ιστορία και τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής.

Συγκεκριμένα, ιδιαίτερα δύσκολο ήταν το τελευταίο θέμα της Βιολογίας, για δυνατούς λύτες τα μαθηματικά και τα θέματα στη Φυσική.

Στην Ιστορία απαιτούνταν συνδιαστικές απαντήσεις. Στο θέμα Α2, στην πρόταση γ υπήρχε περίπτωση να προκληθεί σύγχυση σε κάποιους μαθητές εξαιτίας της διατύπωσης, καθώς στο βιβλίο δεν αναφέρεται με σαφήνεια η ημερομηνία επίσημης εμπλοκής της Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο.

Τις απαντήσεις των θεμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων προσφέρει στο NEWS 247 το φροντιστήριο «Στόχος». Συνέχεια