Τι θέση παίρνει η κοινωνική πρόνοια απέναντι στον παχύσαρκο


Είναι πλέον γνωστό ότι η παχυσαρκία έχει πάρει μεγέθη πανδημίας. Υπολογίζεται ότι η τα επίπεδα παχυσαρκίας κυμαίνονται από 5% στη Αφρική έως 80% στην Ευρώπη.

Η παχυσαρκία αποτελεί μια νοσογόνο κατάσταση κατά την οποία όχι μόνο νοσεί το σώμα αλλά και η ψυχή.
Αυτό την κάνει μια πολύπλοκη κατάσταση η οποία χρειάζεται πολύπλευρη αντιμετώπιση. Ταυτόχρονα, η παχυσαρκία αποτελεί μια από τις βασικές ζημιογόνες αιτίες σε όλα τουλάχιστον τα συστήματα υγείας του δυτικού κόσμου. Ενώ λοιπόν η παχυσαρκία προκαλείται από κοινούς Συνέχεια