«Ἐγὼ θεωροῦμε ἄχρηστος καὶ ἀνίκανος γιὰ νὰ δουλέψῳ…!!!»