Πλεόνασμα πασοκοτιτάνων στην πτωχευμένη Ελλάδα


Στην Ελλάδα των τιτάνων του ΠΑΣΟΚ έχουμε:

–έναν παπου-λια, ως ανώτατο άρχοντα, που καθημερινά μας επιβεβαιώνει με την συμπεριφορά του ότι ούτε άρχων είναι, ούτε ανώτατος. Είναι απλά κατώτατος των περιστάσεων.

–τον ιό της Μαργαρίτας, που πιστεύει ότι είναι πρωθυπουργός, όμως ασχολείται με πιστόλια και ποδήλατα, αλλά το μόνο που καταφέρνει είναι να αυτοτραυματίζεται,

–τον βουβουζέλο, ο οποίος το παίζει αντιπροεδρεύων πρωθυπουργός, και κοστίζει 2.500.000 ευρώ, στο Συνέχεια