Τα περί ενταλμάτων σύλληψης για δημοσιογράφους, δεν επιβεβαιώνονται…