Επιστολή σε ειδικό κώδικα απέστειλε «Αγανακτισμένος» στον πρωθυπουργό.Διαβαθμισμένη επιστολή σε ειδικό κώδικα γραφής απέστειλε «Αγανακτισμένος» στον πρωθυπουργό. Η επιστολή προκάλεσε Σοκ και Δέος. Κλήθηκαν ειδικά επιτελεία γραφολόγων προκειμένου να αναλυθεί το μήνυμα. Αποσπάσαμε αντίγραφο της κωδικοποιημένης επιστολής και το δημοσιεύουμε. η επιστολή έχει ώς εξης:
Συνέχεια