Στερεύει η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού


Λόγω οικονομικής κρίσης

Αντιμέτωπες με τις σημαντικές δυσκολίες που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση στο σύνολο της αγοράς βρίσκονται τον τελευταίο χρόνο οι επιχειρήσεις εμφιάλωσης νερού.

Παράλληλα, αναζητούν διέξοδο στο εξωτερικό όπου επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους για περαιτέρω Συνέχεια