Η ΦΩΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ


 

Η ΦΩΤΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, ΜΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. Συνέχεια