Αμόλυβδη μέχρι και στο 1,90!


Για δέκατη πέμπτη ημέρα παρουσιάζεται αύξηση στη τιμή διυλιστηρίου ως αποτέλεσμα της αύξησης των διεθνών τιμών πρώτης ύλης και η μέση πανελλαδική τιμή ανά λίτρο της απλής αμόλυβδης διαμορφώνεται σήμερα στα 1,693 ευρώ.

Συνέχεια