ήταν σεισμός; ήταν κάτι άλλο; ας μπούμε σε σκέψεις