Ζευγάρι γιγάντιων φυσαλίδων περιβάλλουν την καρδιά του γαλαξία μας


Οι μυστηριώδεις, ακτινοβολούσες φυσαλίδες βρίσκονται εκατέρωθεν του γαλαξιακού δίσκου (καλλιτεχνική απεικόνιση)  

Οι μυστηριώδεις, ακτινοβολούσες φυσαλίδες βρίσκονται εκατέρωθεν του γαλαξιακού δίσκου (καλλιτεχνική απεικόνιση)

Συνέχεια