Προβλέπονται οι διαδικασίες αυτές από το Σύνταγμα ;


Θέτω προς συζήτηση ένα ερώτημα και προβληματισμό μου, σχετικά με τη συνταγματική λειτουργία του πολιτεύματος στην Πατρίδα μας.
Έχει καταλάβει κανείς πως κλήθηκε ο ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ; Συνέχεια