Το «χρηματιστήριο» της τέχνης. Τα 10 ακριβότερα έργα που πωλήθηκαν το 2010


Τα 10 ακριβότερα έργα που πωλήθηκαν το 2010

Αν και η τέχνη για πολλούς είναι υποκειμενική και το ζήτημα του κατά πόσον ένα έργο μπορεί να κοστολογηθεί έχει απασχολήσει τους ειδικούς δίχως να έχουν καταλήξει κάπου, οι τιμές πώλησης των έργων τέχνης με τη διαδικασία των δημοπρασιών σίγουρα είναι ενδεικτική του εύρους και της αξίας των καλλιτεχνών.

Συνέχεια