Ενέργεια: ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά από την τσεχική CEZ


Ενδιαφέρον για είσοδο στην ελληνική ενεργειακή αγορά εκφράζει ο τσεχικός όμιλος CEZ, εφόσον προχωρήσει η απελευθέρωσή της και διαχωριστεί σε διακριτά τμήματα η ΔΕΗ.

Συνέχεια